WordPress.org

Cymraeg

Croeso

Mae WordPress yn blatfform cyhoeddi personol sy’n berffaith ar gryfer creu gwefannau a blogiau deniadol sy’n llawn nodweddion defnyddiol. Mae WordPress ar gael fel meddalwedd rydd, am ddim, ac yn y Gymraeg.

Os hoffech chi creu gwefan neu flog Cymraeg yn ddi-drafferth, dyma’r pecyn i chi!

Llwytho i lawr

Mae modd llwytho WordPress i lawr drwy glicio ar y ddolen sydd ar y dde mewn glas.

Bydd angen cofrestru gyda Lletywr Gwe er mwyn cael lle i osod WordPress ar y we, a llwytho’r pecyn hwn i fyny i’r wefan drwy FTP.

Gweler yr adran ‘Sut mae mynd ati’ isod am gyfarwyddiadau cryno sy’n disgrifio sut i osod y pecyn.

Mae dogfennaeth estynedig i’w gael drwy glicio ar y dolenni Adnoddau ar y chwith, ond nid yw’r rhain eto ar gael yn y Gymraeg.

Llwytho WordPress 4.2.3 i Lawr .zip — 7.0 MB

Llwytho .tar.gz i lawr — 6.4 MB

Rhagor o ddewisiadau llwytho i lawr

Adnoddau

I gael help gyda gosod a defnyddio WordPress, darllenwch ein dogfennaeth yn eich iaith.

Enghreifftiau

Sut mae mynd ati

Mae WordPress yn nodedig am fod yn hawdd a chyflym iawn i’w osod, gyda’r broses osod enwog yn para pum munud yn unig!

Dyma gyfarwyddiadau cryno:

  1. Y cam cyntaf yw dewis Lletywr Gwe (Web Host) er mwyn cael rhywle i osod y wefan WordPress.

  2. Yn ail, llwytho pecyn WordPress i lawr ar i’r cyfrifiadur ac yna defnyddio FTP i’w osod ar y gweinydd mae eich Letywr Gwe wedi ei ddarparu. Byddwch yn synnu mor hawdd yw creu gwefan gyda chymaint o nodweddion defnyddiol.

  3. Darllenwch y ddogfennaeth er mwyn dod yn arbenigwr WordPress go-iawn. Byddwn ni’n ceisio ychwanegu at y ddogfennaeth Gymraeg yn fuan.

Os ydi hyn i gyd yn swnio’n rhy gymhleth, mae WordPress.com yn darparu gwefannau sylfaenol wedi’u lletya yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg. Mae’n fan cychwyn da ar gyfer dechreuwyr, ac mae modd symud draw i ddefnyddio WordPress.org yn hawdd wrth i’ch hyder ac anghenion gynyddu.

Blog

WordPress 4.2 yn Gymraeg

Y diweddaraf gan WordPress: Ffordd haws o rannu cynnwys Clipio, golygu, cyhoeddi. Ymgyfarwyddwch â’r Press This newydd a gwell. O’r ddewislen Offer, ychwanegwch Press This i’ch bar nodau tudalen yn eich porwr neu sgrin eich dyfais symudol. Unwaith mae wedi ei osod gallwch rannu eich cynnwys yn sydyn iawn. Dyw rhannu eich hoff fideos, delweddau […]

WordPress 4.1 yn Gymraeg

Mae’r fersiwn diweddaraf ar gael un ai drwy fwrdd gwaith eich gwefan fydd yn eich annog i ddiweddaru neu o wefan Cymraeg WordPress. Mae WordPress yn dilyn cylch ryddhau fersiwn newydd bod 3-4 mis ac felly’n cynnig cyfle i gynnig nodweddion newydd yn ogystal â chynyddu’r diogelwch. Cofiwch ddiweddaru i’r fersiwn diweddaraf er mwyn sicrhau […]

WordPress 4.0 yn Gymraeg

Mae Rhos Prys, cyfieithydd WordPress, yn dweud: Beth sy’n newydd? – dyma’r blyrb gan WordPress: Mae WordPress 4.0 yn cynnig profiad ysgrifennu a rheoli mwy llyfn. Rheoli eich cyfrwng yn rhwydd Gallwch weld eich cyfrwng o fewn un grid hardd hir. Mae rhagolwg manylion newydd yn ei gwneud hi’n haws edrych ar a golygu eich […]

WordPress 3.8 yn Gymraeg

Mae Rhos Prys, cyfieithydd WordPress, yn dweud: Mae fersiwn harddaf a’r mwyaf coeth o WordPress newydd ei ryddhau. […] Os ydych yn rhedeg gwefan WordPress eisoes mi ddylech fod wedi cael hysbysiad. Mae’r cyfieithiad wedi bod ar gael ers yn hwyr neithiwr (13/12) felly os oeddech chi wedi diweddaru’n gynt mae angen ail ddiweddaru er […]

WordPress 3.7.1 yn Gymraeg

Mae fersiwn diweddaraf o WordPress bellach, sef 3.7.1. Canllaw i WordPress 3.7.1. Os ydych chi’n defnyddio WordPress.com yn Gymraeg (y fersiwn dotcom yw’r fersiwn cyflym a haws) mae popeth yn awtomatig. Does dim rhaid i chi wneud dim byd. Joiwch! Gyda llaw, dyma sut i newid eich iaith mewn WordPress.com Os ydych chi’n rhedeg y […]