WordPress 3.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress newydd ei ryddhau gyda nifer dda o welliannau a thema newydd sbon. Y newid mwyaf yw’r drefn newydd ar gyfer creu orielau a llwytho lluniau i fyny ar eu cyfer. Mae’r bwrdd rheoli wedi cael ei adnewyddu i gyd-fynd â’r arddull parod ar gyfer Retina, dewisydd lluniau ac mae’r bwrdd reoli’n haws ei drin yn gyffredinol. Mae’r thema newydd ar gyfer eleni, Twenty Twelve wedi ei gynllunio i edrych yn dda ar ddyfeisiau symudol.

Rhagor o wybodaeth ar wefan WordPress

3 awgrym ar “WordPress 3.5

  1. Os ydi hyn i gyd yn swnio’n rhy gymhleth, mae WordPress.com yn darparu gwefannau sylfaenol wedi’u lletya yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg. Mae’n fan cychwyn da ar gyfer dechreuwyr, ac mae modd symud draw i ddefnyddio WordPress.org yn hawdd wrth i’ch hyder ac anghenion gynyddu.

  2. Hi,
    Can you tell me if there is an up to date cy.mo file for wordpress 3.5 and if so where I can find it?

    Best regards

    Danny Young

Gadael Ymateb