WordPress.org

Ynghylch

Privacy

Privacy policy

WordPress.org websites (collectively “WordPress.org” in this document) refer to sites hosted on the WordPress.org, WordPress.net, WordCamp.org, BuddyPress.org, bbPress.org, and other related domains and subdomains thereof. This privacy policy describes how WordPress.org uses and protects any information that you give us. We are committed to ensuring that your privacy is protected. If you provide us with personal information through WordPress.org, you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

Website visitors

Like most website operators, WordPress.org collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, and the date and time of each visitor request. WordPress.org’s purpose in collecting non-personally identifying information is to better understand how WordPress.org’s visitors use its website. From time to time, WordPress.org may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g., by publishing a report on trends in the usage of its website.

WordPress.org also collects potentially personally-identifying information like Internet Protocol (IP) addresses. WordPress.org does not use IP addresses to identify its visitors, however, and does not disclose such information, other than under the same circumstances that it uses and discloses personally-identifying information, as described below.

Gathering of personally-identifying information

Mae rhai ymwelwyr â WordPress.org yn dewis rhyngweithio â WordPress.org mewn ffyrdd sy’n ei gwneud yn ofynnol i WordPress.org gasglu gwybodaeth sy’n eu hadnabod yn bersonol. Mae’r swm a’r math o wybodaeth y mae WordPress.org yn ei chasglu yn dibynnu ar natur y rhyngweithio. Er enghraifft, gofynnwn i ymwelwyr sy’n defnyddio ein fforymau ddarparu enw defnyddiwr a chyfeiriad e-bost.

In each case, WordPress.org collects such information only insofar as is necessary or appropriate to fulfill the purpose of the visitor’s interaction with WordPress.org. WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described below. And visitors can always refuse to supply personally-identifying information, with the caveat that it may prevent them from engaging in certain website-related activities, like purchasing a WordCamp ticket.

Bydd yr holl wybodaeth sy’n cael ei gasglu ar WordPress.org yn cael ei thrin yn unol â deddfwriaeth GDPR.

Protection of certain personally-identifying information

WordPress.org discloses potentially personally-identifying and personally-identifying information only to those of project administrators, employees, contractors, and affiliated organizations that (i) need to know that information in order to process it on WordPress.org’s behalf or to provide services available through WordPress.org, and (ii) that have agreed not to disclose it to others. Some of those employees, contractors and affiliated organizations may be located outside of your home country; by using WordPress.org, you consent to the transfer of such information to them.

Ni fydd WordPress.org yn rhentu nac yn gwerthu gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol i unrhyw un. Heblaw i weinyddwyr project, gweithwyr, contractwyr, a sefydliadau cysylltiedig, fel sy’n cael ei ddisgrifio uchod, mae WordPress.org yn datgelu gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol dim ond pan fydd yn ofynnol i chi wneud hynny yn ôl y gyfraith, os byddwch chi’n rhoi caniatâd i rannu’ch gwybodaeth, neu pan fydd WordPress.org yn credu’n ddidwyll bod datgeliad yn rhesymol angenrheidiol i amddiffyn eiddo neu hawliau WordPress.org, trydydd partïon, neu’r cyhoedd yn gyffredinol.

If you are a registered user of a WordPress.org website and have supplied your email address, WordPress.org may occasionally send you an email to tell you about new features, solicit your feedback, or just keep you up to date with what’s going on with WordPress.org and our products. We primarily use our blog to communicate this type of information, so we expect to keep this type of email to a minimum.

Os fyddwch yn anfon cais atom (er enghraifft trwy e-bost cymorth neu drwy un o’n mecanweithiau adborth), rydym yn cadw’r hawl i’w gyhoeddi er mwyn ein helpu i egluro neu ymateb i’ch cais neu i’n helpu i gefnogi defnyddwyr eraill. Mae WordPress.org yn cymryd pob mesur sy’n rhesymol angenrheidiol i amddiffyn rhag mynediad, defnydd, newid neu ddinistrio gwybodaeth a allai fod yn eich adnabod yn bersonol ac eich adnabod yn bersonol heb awdurdod.

Defnyddio manylion personol

Fyddwn ni ddim yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu i gofrestru ar gyfer cyfrif, mynychu ein digwyddiadau, derbyn cylchlythyrau, defnyddio rhai gwasanaethau eraill, neu gymryd rhan ym mhroject cod agored WordPress mewn unrhyw ffordd arall.

Ni fyddwn yn gwerthu nac yn prydlesu eich manylion personol i drydydd partïon oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny.

Hoffem anfon cyfathrebiad marchnata e-bost atoch a allai fod o ddiddordeb i chi o bryd i’w gilydd. Os ydych wedi cydsynio i farchnata, gallwch ymatal yn nes ymlaen.

You have a right at any time to stop us from contacting you for marketing purposes. If you no longer wish to be contacted for marketing purposes, please click on the unsubscribe link at the bottom of the email.

Sail gyfreithiol dros brosesu manylion personol

Rydym yn dibynnu ar un neu fwy o’r amodau prosesu canlynol:

 • ein diddordebau cyfreithlon mewn cyflwyno gwybodaeth a gwasanaethau i chi yn effeithiol;
 • cydsyniad penodol rydych wedi’i roi;
 • rhwymedigaethau cyfreithiol.

Mynediad i ddata

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r manylion sydd gennym amdanoch chi. Os hoffech gael copi o rywfaint o’ch manylion personol neu’r cyfan ohoni, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ddiwedd yr adran hon.

Gall y mynychwr weld a newid yr holl ddata sy’n cael eiddarparu gan fynychwyr WordCamp trwy URL y Tocyn Mynediad sy’n cael ei e-bostio i gadarnhau pryniant tocyn yn llwyddiannus.

Mae modd golygu cyfrifon defnyddwyr WordPress.org trwy ddilyn y camau hyn:

 1. Visit https://login.wordpress.org/, and enter your username and password.
 2. Byddwch yn cael eich ailgyfeirio i https://profiles.wordpress.org/your_username.
 3. Click the “Edit” link next to your username.

Os hoffech ofyn am fynediad i’ch data cyfrif, dilynwch y camau hyn:

 1. Visit https://wordpress.org/about/privacy/data-export-request/.
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost
 3. Click “Accept Declaration and Request Export”.

Note: If you have a WP.org account, it’s recommended you log in before submitting to associate your account with the request.

Cadw manylion personol

Byddwn yn cadw’ch manylion personol ar ein systemau dim ond cyhyd ag y bydd angen, er mwyn llwyddiant project cod agored WordPress a’r rhaglenni sy’n cefnogi WordPress.org. Rydym yn cadw gwybodaeth gyswllt (fel manylion rhestrau e-bostio) nes bod defnyddiwr yn dad-danysgrifio neu’n gofyn inni ddileu’r wybodaeth honno o’n systemau byw. Os dewiswch ddad-danysgrifio o restr e-bostio, efallai y byddwn yn cadw rhywfaint o wybodaeth gyfyngedig amdanoch fel y gallwn gytuno i’ch cais.

Ni fydd WordPress.org yn dileu data personol o gofnodion neu gofnodion sy’n angenrheidiol i weithrediad, datblygiad neu archifau project cod agored WordPress.

Bydd WordPress.org yn cynnal data mynychwyr WordCamp am 3 blynedd i olrhain a meithrin twf cymunedol yn well, ac yna dileu data nad yw’n hanfodol sy’n cael ei gasglu trwy gofrestru yn awtomatig. Bydd enwau mynychwyr a chyfeiriadau e-bost yn cael eu cadw am gyfnod amhenodol, er mwyn cadw ein gallu i ymateb i adroddiadau cod ymddygiad.

On WordCamp.org sites, banking/financial data collected as part of a reimbursement request is deleted from WordCamp.org 7 days after the request is marked paid. The reason for the 7-day retention period is to prevent organizers having to re-enter their banking details if a wire fails or if a payment was marked “Paid” in error. Invoices and receipts related to WordCamp expenses are retained for 7 years after the close of the calendar year’s audit, by instruction of our financial consultants (auditors & bookkeepers).

Pan fydd cais i ddileu neu pan fydd angen ei wneud fel arall, byddwn yn anhysbysu data gwrthrych data a/neu’n tynnu eu manylion o wefannau sy’n hygyrch i’r cyhoedd pe bai dileu data yn torri systemau hanfodol neu’n niweidio’r cofnodion neu’r cofnodion sy’n angenrheidiol i’r gweithrediad, y datblygiad neu archifo chofnodion project cod agored WordPress.

Os hoffech ofyn am ddileu eich cyfrif a data cysylltiedig, dilynwch y camau hyn:

 1. Visit https://wordpress.org/about/privacy/data-erasure-request/.
 2. Rhowch eich cyfeiriad e-bost
 3. Click “Accept Declaration and Request Permanent Account Deletion”.

Note: If you have a WP.org account, it’s recommended you log in before submitting to associate your account with the request.

Hawliau mewn perthynas â’ch manylion

Efallai bod gennych chi hawliau penodol o dan y gyfraith diogelu data mewn perthynas â’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi. Yn benodol, efallai bod gennych hawl i:

 • gofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi;
 • gofyn i ni ddiweddaru’r manylion personol sydd gennym amdanoch chi, neu gywiro manylion personol o’r fath sy’n anghywir neu’n anghyflawn yn eich barn chi;
 • ask that we delete personal information that we hold about you from live systems, or restrict the way in which we use such personal information (for information on deletion from archives, see the “Retention of personal information” section);
 • gwrthwynebu ein prosesu eich manylion personol; a / neu
 • tynnu eich caniatâd yn ôl rhag i ni brosesu eich manylion personol (i’r graddau y mae prosesu o’r fath yn seiliedig ar gydsyniad a chydsyniad yw’r unig sail sy’n cael ei ganiatáu ar gyfer prosesu).

Os hoffech arfer yr hawliau hyn neu ddeall a yw’r hawliau hyn yn berthnasol i chi, dilynwch y cyfarwyddiadau ar ddiwedd y datganiad Preifatrwydd hwn.

Third party links

Our website may contain links to other websites provided by third parties not under our control. When following a link and providing information to a 3rd-party website, please be aware that we are not responsible for the data provided to that third party. This privacy policy only applies to the websites listed at the beginning of this document, so when you visit other websites, even when you click on a link posted on WordPress.org, you should read their own privacy policies.

Aggregated statistics

WordPress.org may collect statistics about the behavior of visitors to its websites. For instance, WordPress.org may reveal how many times a particular version of WordPress was downloaded or report on which plugins are the most popular, based on data gathered by api.wordpress.org, a web service used by WordPress installations to check for new versions of WordPress and plugins. However, WordPress.org does not disclose personally-identifying information other than as described in this policy.

Cookies

Additionally, information about how you use our website is collected automatically using “cookies”. Cookies are text files placed on your computer to collect standard internet log information and visitor behaviour information. This information is used to track visitor use of the website and to compile statistical reports on website activity.

Please see our cookie policy for more information about what cookies are collected on WordPress.org.

Privacy policy changes

Although most changes are likely to be minor, WordPress.org may change its Privacy Policy from time to time, and at WordPress.org’s sole discretion. WordPress.org encourages visitors to frequently check this page for any changes to its Privacy Policy. Your continued use of this site after any change in this Privacy Policy will constitute your acceptance of such change.

Cyswllt

Please note we cannot provide help or information about other websites, including those which may run on WordPress open source software but are hosted by third parties.

We suggest contacting the site owner or author directly. To find more information about the site’s host or domain registrar, you can use these tools:

Please contact us if you have any questions about our privacy policy or information we hold about you by emailing dpo@wordpress.org.

Creative Commons License