Polisi Cwcis

Cookies

Mae ein Polisi Preifatrwydd yn egluro ein hegwyddorion o ran casglu, prosesu a storio eich gwybodaeth. Mae'r Polisi Cwcis yn esbonio'n benodol sut rydyn ni, ein partneriaid, a defnyddwyr ein gwasanaethau yn defnyddio cwcis, yn ogystal â'r opsiynau sydd gennych i'w rheoli.

Beth yw cwcis?

Mae cwcis yn ddarnau bach o ddata, wedi'u storio mewn ffeiliau testun, sy'n cael eu storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais arall pan fydd gwefannau'n cael eu llwytho mewn porwr. Mae nhw'n cael eu defnyddio yn helaeth i ‘gofio’ chi a’ch dewisiadau, naill ai ar gyfer un ymweliad (trwy ‘gwci sesiwn’) neu ar gyfer ymweliadau ailadroddus lluosog (gan ddefnyddio ‘cwci parhaus’). Maen nhw'n yn sicrhau profiad cyson ac effeithlon i ymwelwyr, ac yn cyflawni swyddogaethau hanfodol fel caniatáu i ddefnyddwyr gofrestru a pharhau i fewngofnodi. Gall y wefan rydych yn ymweld â hi osod cwcis ( 'cwcis parti cyntaf'), neu gan drydydd partïon , fel y rhai sy'n gwasanaethu cynnwys neu'n darparu gwasanaethau hysbysebu neu ddadansoddeg ar y wefan ('cwcis trydydd parti').

Cwcis wedi'u gosod gan WordPress.org

Rydym yn defnyddio cwcis at nifer o wahanol ddibenion. Mae rhai cwcis yn angenrheidiol am resymau technegol; mae rhai yn galluogi profiad wedi'i bersonoli ar gyfer ymwelwyr a defnyddwyr cofrestredig; ac mae rhai yn caniatáu arddangos hysbysebion o rwydweithiau trydydd parti dethol. Efallai y bydd rhai o’r cwcis hyn yn cael eu gosod pan fydd tudalen yn cael ei llwytho, neu pan fydd ymwelydd yn cymryd camau penodol (cliciwch y botwm ‘hoffi’ neu ‘dilyn’ ar gofnod, er enghraifft).

Isod, amlinellir y gwahanol gategorïau o gwcis a osodwyd gan WordPress.org, gydag enghreifftiau penodol wedi'u nodi yn y tablau sy'n dilyn. Mae hyn yn cynnwys eu henw a'u pwrpas. Dim ond ar gyfer ymwelwyr sydd wedi mewngofnodi y mae rhai cwcis wedi'u gosod, tra bod eraill wedi'u gosod ar gyfer unrhyw ymwelwyr, ac mae'r rhain wedi'u nodi isod yn unol â hynny. Pan fo cwci yn berthnasol i is-barthau penodol yn unig, mae nhw'n cael eu cynnwys o dan y pennawd perthnasol.

Yn Gwbl Angenrheidiol: Dyma'r cwcis sy'n hanfodol i WordPress.org gyflawni swyddogaethau sylfaenol. Mae'r rhain yn cynnwys y rhai sy'n ofynnol i ganiatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ddilysu a chyflawni swyddogaethau sy'n gysylltiedig â chyfrif.

Swyddogaethau: Mae'r cwcis hyn yn cael eu defnyddio i storio dewisiadau sy'n cael eu gosod gan ddefnyddwyr fel enw cyfrif, iaith a lleoliad.

Perfformiad: Mae cwcis perfformiad yn casglu gwybodaeth ar sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â gwefannau sy'n cael ei gynnal ar WordPress.org, gan gynnwys pa dudalennau sy'n derbyn ymweliadau fwyaf, yn ogystal â data dadansoddol arall. Dim ond i wella sut mae'r wefan yn gweithredu y mae'r manylion hyn yn cael eu defnyddio.

Olrhain: Mae'r rhain wedi'u gosod gan rwydweithiau trydydd parti dibynadwy (e.e. Google Analytics) i olrhain manylion fel nifer yr ymwelwyr unigryw, a golygon ar dudalennau i helpu i wella profiad y defnyddiwr.

Cynnwys Trydydd Parti/Mewnblanedig: Mae WordPress.org yn defnyddio gwahanol rhaglenni a gwasanaethau trydydd parti i wella profiad ymwelwyr gwefan. Mae'r rhain yn cynnwys llwyfannau cyfryngau cymdeithasol fel Facebook a Twitter (trwy ddefnyddio botymau rhannu), neu gynnwys wedi'i fewnosod o YouTube a Vimeo. O ganlyniad, gall y trydydd partïon hyn osod cwcis, a'u defnyddio i olrhain eich gweithgaredd ar-lein. Nid oes gennym unrhyw reolaeth uniongyrchol dros y manylion sy'n cael eu casglu gan y cwcis hyn.

wordpress.org

Cwci Hyd Pwrpas Defnyddwyr sydd wedi Mewngofnodi yn Unig?
_ga 2 flynedd Google Analytics - Yn cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. Na
_ga_<property-id> 2 flynedd Google Analytics - Used to persist session state. Na
devicePixelRatio Rhagosodiad porwr (1 flwyddyn) Yn cael ei ddefnyddio i wneud y wefan yn ymatebol i faint sgrin yr ymwelydd. Na
wordpress_test_cookie Sesiwn Yn profi bod y porwr yn derbyn cwcis. Na
tk_ai 24 awr Jetpack - Yn cadw'r dynodwr unigryw i'r cyhoeddwr allu galluogi Jetpack i gasglu data. Na
tk_lr 1 flwyddyn Jetpack - Yn cadw'r dynodwr unigryw i'r cyhoeddwr allu galluogi Jetpack i gasglu data. Na
tk_or 5 mlynedd Jetpack - Yn cadw'r dynodwr unigryw i'r cyhoeddwr allu galluogi Jetpack i gasglu data. Na
wp-settings-{user_id} 1 flwyddyn Yn cael ei ddefnyddio i barhau â ffurfweddiad wp-admin defnyddiwr. Iawn
wporg_logged_in
wporg_sec
14 diwrnod os dewiswch “Cofiwch Fi” wrth fewngofnodi. Fel arall, Sesiwn. Yn cael ei ddefnyddio i wirio a yw'r ymwelydd cyfredol yn ddefnyddiwr WordPress.org sydd wedi mewngofnodi. Iawn
wporg_locale 1 flwyddyn Yn cael ei ddefnyddio i barhau â ffurfweddiad locale defnyddiwr. Iawn

make.wordpress.org

Cwci Hyd Pwrpas Defnyddwyr sydd wedi Mewngofnodi yn Unig?
_ga 2 flynedd Google Analytics - Yn cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. Na
_ga_<property-id> 2 flynedd Google Analytics - Used to persist session state. Na
welcome-{blog_id} Parhaol Yn cael ei ddefnyddio i gofnodi a ydych chi wedi dewis cuddio'r neges "Croeso" ar frig y blog cyfatebol. Na
showComments 10 mlynedd Yn cael eu defnyddio i benderfynu a yw'n well gennych i sylwadau gael eu dangos neu eu cuddio wrth ddarllen y wefan. Na

*.trac.wordpress.org

Cwci Hyd Pwrpas Defnyddwyr sydd wedi Mewngofnodi yn Unig?
_ga 2 flynedd Google Analytics - Yn cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. Na
_ga_<property-id> 2 flynedd Google Analytics - Used to persist session state. Na
trac_form_token Sesiwn Yn cael ei defnyddio fel tocyn diogelwch ar gyfer diogelwch rhag ceisiadau ffug traws-gwefannau. Na
trac_session 90 diwrnod Yn cael ei defnyddio i gadw gwybodaeth sesiwn anhysbys. Na

codex.wordpress.org

Cwci Hyd Pwrpas Defnyddwyr sydd wedi Mewngofnodi yn Unig?
_ga 2 flynedd Google Analytics - Yn cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. Na
_ga_<property-id> 2 flynedd Google Analytics - Used to persist session state. Na
codexToken 6 mis Yn cael ei ddefnyddio i wirio a yw'r ymwelydd cyfredol yn ddefnyddiwr WordPress.org sydd wedi mewngofnodi. Dim ond os byddwch chi'n dewis “Cadwch fi wedi mewngofnodi” wrth fewngofnodi. Iawn
codexUserId
codexUserName
6 mis Yn cael ei ddefnyddio i wirio a yw'r ymwelydd cyfredol yn ddefnyddiwr WordPress.org sydd wedi mewngofnodi. Iawn
codex_session Sesiwn Yn cael ei ddefnyddio i wirio a yw'r ymwelydd cyfredol yn ddefnyddiwr WordPress.org sydd wedi mewngofnodi. Iawn

*.wordcamp.org

Cwci Hyd Pwrpas Defnyddwyr sydd wedi Mewngofnodi yn Unig?
_ga 2 flynedd Google Analytics - Yn cael ei ddefnyddio i wahaniaethu rhwng defnyddwyr. Na
_ga_<property-id> 2 flynedd Google Analytics - Used to persist session state. Na
camptix_client_stats 1 flwyddyn Yn cael ei ddefnyddio i olrhain ymwelwyr unigryw i dudalen tocynnau ar wefan WordCamp Na
wp-saving-post 1 diwrnod Yn cael ei ddefnyddio i olrhain a oes cofnod wedi'i gadw yn bodoli ar gyfer cofnod sy'n cael ei golygu ar hyn o bryd. Os yw'n bodoli yna gadewch i'r defnyddiwr adfer y data Iawn
comment_author_{hash} 347 diwrnod Yn cael ei ddefnyddio i olrhain enw awdur sylwadau, os yw “Cadw fy enw, e-bost, a gwefan yn y porwr hwn am y tro nesaf y byddaf yn gwneud sylwadau.” yn cael ei dicio Na
comment_author_email_{hash} 347 diwrnod Yn cael ei ddefnyddio i olrhain e-bost awdur sylwadau, os yw “Cadw fy enw, e-bost, a gwefan yn y porwr hwn am y tro nesaf y byddaf yn gwneud sylwadau.” yn cael ei dicio Na
comment_author_url_{hash} 347 diwrnod Yn cael ei ddefnyddio i olrhain url awdur sylwadau, os yw blwch gwirio “Cadw fy enw, e-bost, a gwefan yn y porwr hwn am y tro nesaf y byddaf yn gwneud sylwadau.” yn cael ei dicio Na
wp-postpass_{hash} 10 diwrnod Yn cal ei ddefnyddio i gynnal sesiwn os yw cofnod wedi'i diogelu gan gyfrinair Na
wp-settings-{user} 1 flwyddyn Yn cael ei ddefnyddio i warchod gosodiadau wp-admin y defnyddiwr Iawn
wp-settings-time-{user} 1 flwyddyn Yr amser y gosodwyd wp-settings-{user} Iawn
tix_view_token 2 ddiwrnod Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer sesiwn yn rheoli cynnwys CampTix preifat Na
tk_ai Rhagosodiadau porwr Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer olrhain Na
jetpackState Sesiwn Yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cynnal Jetpack State Iawn
jpp_math_pass Sesiwn Yn gwirio bod defnyddiwr wedi ateb y broblem fathemategol yn gywir wrth fewngofnodi. Na
stnojs 2 ddiwrnod Cofiwch os nad yw'r defnyddiwr am i JavaScript gael ei weithredu Na
wordpress_logged_in_{hash} Sesiwn Cofio sesiwn Defnyddiwr Iawn
wordpress_test_cookie Sesiwn Profwch oes modd gosod cwci Na

Rheoli Cwcis

Efallai y bydd ymwelwyr am gyfyngu ar y defnydd o gwcis, neu eu hatal yn llwyr rhag cael eu gosod. Mae'r mwyafrif o borwyr yn darparu ar gyfer ffyrdd o reoli ymddygiad cwcis fel yr amser y cânt eu storio - naill ai trwy ymarferoldeb adeiledig neu trwy ddefnyddio ategion trydydd parti.

I ddarganfod mwy ar sut i reoli a dileu cwcis, ewch i aboutcookies.org. I gael mwy o fanylion am gwcis hysbysebu a sut i'w rheoli, ewch i youronlinechoices.eu (wedi'i leoli yn yr UE), neu aboutads.info (wedi'i leoli yn yr UD).

Mae rhai rhaglenni ymeithrio penodol ar gael yma:

Google Analytics - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Mae'n bwysig nodi y gall cyfyngu neu analluogi defnyddio cwcis gyfyngu ar ymarferoldeb gwefannau, neu eu hatal rhag gweithio'n gywir o gwbl.

WordPress.org

Creative Commons License