(Wedi ei drwsio) WordPress Cymraeg 5.8 – problem heddiw

DIWEDDARIAD 10/8/2021: Mae popeth i weld yn iawn nawr. Rydyn ni wedi trwsio’r broblem. Mae croeso i chi anwybyddu’r isod!

O ran WordPress Cymraeg 5.8 – os ydych chi’n lawrlwytho ac yn ceisio gosod y cod ar weinydd mae problem heddiw.

Bai fi yw e – mae’n flin gyda fi! Dw i’n ceisio datrys y broblem yn y pecyn Cymraeg cyn gynted.

Yn fras dw i wedi cyfieithu darnau bychain o’r ffeil wp-config-sample.php sydd angen aros yn Saesneg. Dw i am ddiweddaru’r system canolog cyn gynted ag y bo modd. Yn y cyfamser mae’n rhaid i chi olygu’ch ffeil wp-config.php â llaw – ni fydd y broses awtomatig o greu wp-config.php yn gweithio am y tro.

Nid yw hyn yn effeithio ar wordpress.com o gwbl.

Diolch i Owen Llywelyn am dynnu fy sylw at y broblem.

WordPress a’r GDPR

Mae WordPress wedi ryddhau diweddariad i gynorthwyo defnyddwyr WordPress sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r rheolau newydd sy’n dod i rym ar Fai 25. ‘Mond 7 diwrnod i fynd!

Mae’r diweddariad yn cynnwys rhoi dewis ar sut mae cwcis yn trin eu data personol, creu adran newydd i wefan ddarparu ei dudalen polisi preifatrwydd (Gosodiadau>Preifatrwydd), dull o drin data personol (Offer>Allforio Data Personol, Dileu Data Personol) a rhai cywiriadau.

Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd dudalen sy’n amlinellu’r newidiadau i’r rheolau diogelu data.

WordPress 4.6

Logo WordPressMae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru!

Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

 

Dyma sy’n newydd:

Diweddaru Llyfn

Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu.

Ffontiau Cynhenid

Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais o’r ffontiau sydd genych yn barod, fel ei fod yn llwytho’n gynt ac yn eich gwneud yn fwy cartrefol a pha bynnag ddyfais rydych yn ei defnyddio.

Gwelliannau Golygu

Gwirydd Dolenni Mewnlin

Erioed wedi creu dolen i http://www.ycylch.com/wordpress_3_4_beta/wordpress/wordpress.org ar ddamwain? Nawr mae WordPress yn gwirio’n awtomatig i wneud yn siŵr nawn aethoch chi hynny.

Adfer Cynnwys

Wrth i chi deipio, mae WordPress yn cadw eich cynnwys i’r porwr. Mae adfer cynnwys wedi ei gadw’n haws byth gyda WordPress .4.6.

Awgrymiadau Adnoddau

Mae awgrymiadau adnoddau gynorthwyo porwyr i benderfynu pa adnoddau i’w hestyn a’i rhagbrosesu. Bydd WordPress 4.6 yn eu hychwanegu’n awtomatig i’ch steiliau a’ch sgriptiau gan wneud eich gwefan yn hyd yn oed yn fwy cyflym.

Ceisiadau Cadernid

Mae’r API HTTP yn ehangu defnydd y llyfrgell Request, gan wella cefnogaeth safonol HTTP ac ychwanegu penynnau sy’n sensitif i lythrennau bach a mawr, ceisiadau HTTP paralel a chefnogaeth ar gyfer Enwai Parth Rhyngwladol.

WP_Term_Query a WP_Post_Type

Mae dosbarth newydd WP_Term_Query yn ychwanegu hyblygrwydd i wybodaeth ymholiad termau tra bod gwrthrych WP_Post_Type yn gwneud rhyngweithiad gyda mathau post yn fwy rhagfynegadwy.

Meta Registration API

Mae’r Meta Registration API wedi ei estyn i gynnal mathau, disgrifiadau a gwelededd REST API.

Cyfieithiadau ar Alw

Bydd WordPress yn gosod a defnyddio’r pecyn iaith ar gyfer eich ategion a themâu cyn gynted a’u bod yn barod o gymuned WordPress o gyfieithwyr.

Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

Mae Masonry 3.3.2, imagesLoaded 3.2.0, MediaElement.js 2.22.0, TinyMCE 4.4.1, a Backbone.js 1.3.3 wedi eu cynnwys.

APIau’r Cyfaddaswr ar gyfer Gosod Dilysiad a Hysbysiadau

Mae gan y Gosodiadau API ar gyfer gorfodi cyfyngiadau dilysu. Hefyd, mae rheolyddion y Cyfaddaswr yn cynnal hysbysiadau sy’n cael eu defnyddio i ddangos gwallau dilysu yn lle cadw’n dawel.

Multisite, nawr yn gynt nag erioed

Mae ymholiadau gwefan cynhwysfawr a’r rhai wedi eu stori yn gwella eich profiad fel gweinyddwr rhwydwaith. Mae ychwanegu WP_Site_Query a WP_Network_Query yn gymorth i lunio ymholiadau uwch gyda llai o ymdrech.

Logo WordPress