WordPress.org

Cymraeg

WordPress 5.7 Newydd

Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WordPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau yn y golygydd a lliwiau newydd i’r rhyngwyeb.

Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth.

Dyma’r cyflwyniad (mae i’w weld mewn lliw, gyda lluniau drwy’r eicon WordPress ar gornel uchaf ar y chwith ar eich bwrdd gwaith):

Camwch i mewn i WordPress 5.7.

Gyda’r fersiwn newydd hon, mae WordPress yn cyflwno lliwiau ffresh. Mae’r golygydd yn eich helpu i weithio mewn llefydd na fyddai modd i chi wneud o’r blaen—o leiaf, nid heb fynd i godio neu logi gweithiwr proffesiynol. Mae’r rheolyddion rydych chi’n eu defnyddio fwyaf, fel newid maint teip, mewn mwy o leoedd—yn union le mae eu hangen nhw arnoch chi. Ac mae newidiadau mewn cynllun a ddylai fod yn hawdd, fel delweddau uchder llawn, nawr yn haws eu gwneud.


Mae’r golygydd nawr yn haws ei ddefnyddio

Addasu maint ffont mewn mwy o fannau: nawr, mae rheolyddion maint ffontiau yn union lle mae eu hangen arnoch chi yn y blociau Rhestr a Chod. Dim mwy o fynd i sgrin arall i wneud yr un newid penodol hwnnw!

Blociau ailddefnyddiadwy: mae sawl gwelliant yn gwneud blociau y mae modd eu hailddefnyddio yn fwy sefydlog ac yn haws eu defnyddio. A maen nhw nawr yn cael eu cadw’n awtomatig gyda’r cofnod pan fyddwch chi’n clicio ar y botwm Diweddaru.

Mewnosodwr llusgo a gollwng: gallwch lusgo blociau a phatrymau blociau o’r mewnosodwr i mewn i’ch cofnodion.

Gallwch wneud mwy heb ysgrifennu cod cyfaddas

Aliniad uchder llawn: a ydych chi erioed wedi bod eisiau gwneud bloc, fel y bloc Clawr, i lenwi’r ffenestr gyfan? Nawr gallwch chi wneud hynny.

Bloc botymau: nawr gallwch ddewis cynllun fertigol neu llorweddol. A gallwch osod lled botwm i ganran ragosodedig.

Bloc Eiconau Cymdeithasol: nawr gallwch newid maint yr eiconau.


Palet Lliw Rhagosodedig Symlach

Mae’r palet lliw symlach newydd hwn yn cau’r holl liwiau a arferai fod yng nghod ffynhonnell WordPress i lawr i saith lliw craidd ac ystod o 56 arlliw sy’n cwrdd â’r gymhareb cyferbyniad sy’n cael eu hargymell gan yr WCAG 2.0 AA yn erbyn gwyn neu ddu.

Mae’r lliwiau’n ymddangosiadol unffurf o olau i dywyll ym mhob ystod, sy’n golygu eu bod yn dechrau yn wyn ac yn tywyllu’r un faint gyda phob cam.

Mae gan hanner yr ystod gymhareb cyferbyniad 4.5 neu uwch yn erbyn du, ac mae’r hanner arall yn cynnal yr un cyferbyniad yn erbyn gwyn.

Dewch o hyd i’r palet newydd yng nghynllun lliw rhagosodedig WordPress, a’i ddefnyddio wrth adeiladu themâu, ategion, neu unrhyw gydrannau eraill. Am yr holl fanylion, darllenwch y nodyn dev y Palet Lliw.


O HTTP i HTTPS mewn un clic

Gan ddechrau nawr, mae newid safle o HTTP i HTTPS yn symudiad un clic. Bydd WordPress yn diweddaru URLau cronfa ddata yn awtomatig pan fyddwch chi’n newid. Dim mwy o chwilio a dyfalu!

API Robotiaid Newydd

Mae’r API Robotiaid yn caniatau i chi gynnwys cyfarwyddebau hidlo yn nhag meta’r robotiaid, ac mae’r API yn cynnwys cyfarwyddeb max-image-preview: large trwy ragosodiad. Mae’n golygu y gall beiriannau chwilio ddangos rhagolwg delweddau mwy, sy’n gallu cynyddu eich traffig (oni bai fod eich gwefan wedi’i nodi fel not-public).

Glanhad parhaus ar ôl ei ddiweddaru i jQuery 3.5.1

Am flynyddoedd bu jQuery yn helpu i wneud i bethau symud ar y sgrin mewn ffyrdd na allai’r offer sylfaenol eu gwneud—ond mae hynny’n parhau i newid, ac felly hefyd jQuery.

Yn 5.7, mae jQuery yn mynd yn fwy manwl a llai ymwthiol, bydd yna lai o negeseuon yn y consol.

Llwytho diog eich iframes

Nawr mae’n syml gadael i iframes lwytho’n ddiog. Yn rhagosodedig, bydd WordPress yn ychwanegu loading="lazy" i dagiau iframe pan mae lled ac uchder yn cael ei bennu.


Darllenwch y Field Guide am ragor o wybodaeth!

Edrychwch ar y fersiwn ddiweddaraf o’r WordPress Field Guide. Mae’n amlygu’r nodiadau datblygwr ar gyfer pob newid y byddwch angen bod yn ymwybodol ohonyn nhw. WordPress 5.7 Field Guide.


Gwirydd Sillafu a Gramadeg WordPress

Ategyn gwirydd sillafu a gramadeg yw hwn ar gyfer cyhoeddi yn y Gymraeg ar wefannau WordPress.

Datblygwyd yr ategyn hwn gan Iwan Stanley ar ran Golwg, ar gyfer cynllun cyhoeddi cymunedol Bro360 a gwasanaeth newyddion a materion cyfoes Golwg360.

Mae’n defnyddio’r gwasanaeth Cysill Ar-lein a ddarperir gan Brifysgol Bangor, er mwyn cynnig cywiriadau a gwelliannau wrth i chi ysgrifennu cofnodion o fewn golygydd WordPress. Bydd angen i chi gofrestru i greu cyfrif am ddim er mwyn defnyddio’r gwasanaeth (mae rhagor o fanylion yn yr ategyn).

Mae hefyd yn cynnig ffordd hawdd o osod toeon bach ac acenion eraill yn eich cofnod.

Mae Golwg yn falch o rannu’r adnodd hwn gyda’r gymuned gyhoeddi Cymraeg.

Mae’r ategyn ar gael o adran Ategion WordPress eich gwefan neu o fan hyn.

WordPress 5.0

Mae WordPress 5.0 nawr ar gael!

Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd…

Mae thema newydd Twenty Nineteen wedi ei greu i ddefnyddio’r blociau newydd. Hefyd, mae nifer o ategion sy’n ymestyn y dull blociau i’w cael yn adran Ategion gwefan WordPress.

Er mwyn cadw defnyddwyr profiadol yn hapus mae modd defnyddio’r Classic Editor yn lle Golygydd Gutenberg, y golygydd newydd. Rwyf hefyd wedi lleoleiddiad ategyn Disable Gutenberg, sy’n gwneud beth mae ei enw’n ei awgrymu ac yn honni cynnig mwy o nodweddion na’r Classic Editor.

Ffigyrau

I’r rhai sy’n hoff o ffigyrau, mae’r ffigyrau llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.9 Cymraeg fel â ganlyn:

Pecyn Ryddhau: 1,946 a Pecyn Iaith: 36,361. (Gan gofio fod yna wedi bod naw fersiwn o WP 4.9)

Ffigyrau blaenorol

4.8 973 a 13,351.

4.6 521 a 4,191

4.5 446 a 3,356

4.4 250 a 3,369

Mwynhewch a byddwch gynhyrchiol!

Ystadegau WordPress 4.6

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress.

Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw.

Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 yn 446 a 3,356, a WordPress 4.5 yn 250 a 3,369. Cynnydd arall… 🙂

Cyfanswm byd-eang WordPress 4.6 heddiw yw  28,290,823 o becynnau ryddhau a 63,291,794 pecyn iaith o gymharu â 4.5 44,121,925/73,775,408.

Os oes gennych flog neu wefan yn seiliedig ar feddalwedd nad yw’n darparu amgylchedd Cymraeg ei hiaith, beth am symud i WordPress?

WordPress 4.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru!

Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.

Diolch i Rhoslyn Prys, Carl Morris, Iwan Stanley a Gruffudd Prys.

Dyma sy’n newydd:

Gwelliannau Golygu

Dolennu Mewnlin

Canolbwyntiwch ar eich ysgrifennu gyda rhyngwyneb fydd yn tarfu llai a sy’n caniatáu i chi gysylltu’n haws â’ch cynnwys.

Fformatio Llwybrau Byr

Ydych chi’n mwynhau defnyddio llwybrau byr fformatio ar gyfer rhestrau a phenawdau? Mae nhw nawr yn fwy defnyddiol byth, gyda llinellau llorweddol a <code>.


Gwelliannau Cyfaddasu

Rhagolwg Byw Ymatebol

Bydd eich gwefan yn edrych yn dda ar bob sgrin! Gallwch weld rhagolwg yn syth ar eich dyfais symudol, tabled a bwrdd gwaith drwy’r cyfaddaswr.

Logos Penodol

Mae themâu nawr yn gallu cynnal logos ar gyfer eich busnes neu frand. Mae themâu Twenty Fifteen a Twenty Sixteen wedi eu diweddaru i gynnal logos penodol, sydd i’w gweld yn adran Hunaniaeth Gwefan y cyfaddaswr.


O Dan y Clawr

Adnewyddu Dewisol

Mae’r cyfaddaswr nawr yn cynnal fframwaith cynhwysfawr ar gyfer cyflwyno rhannau o’r rhagolwg heb ailysgrifennu eich cod PHP yn JavaScript. Gallwch ei weld ar waith gyda Dewislenni.

Newid Maint Delwedd Clyfar

Mae delweddau mawr yn llwytho hyd at 50% yn gynt gyda dim colled mewn ansawdd. Mae’n edrych yn dda.

Diweddariadau Llyfrgell JavaScript

Mae jQuery 1.12.3, jQuery Migrate 1.4.0, Backbone 1.2.3, ac Underscore 1.8.3 wedi eu cynnwys.

Gwelliannau i’r Llwythwr Sgriptiau

Mae gwell cefnogaeth wedi ei ychwanegu ar gyfer sgriptiau dibyniaethau pennyn/troedyn. Mae’r wp_add_inline_script() newydd yn caniatáu ychwanegu cod ychwanegol i sgriptiau cofrestredig.

WordPress 4.4

Mae WordPress 4.4 yn gwneud eich gwefan yn fwy cysylltiol ac ymatebol.

Thema newydd…

Mae ein thema ragosodedig diweddaraf, Twenty Sixteen, yn ddiweddariad i’r thema blog clasurol.

Mae Twenty Sixteen wedi ei adeiladu i edrych yn dda ar unrhyw ddyfais. Bydd cynllun grid llyfn, pennyn hyblyg, cynlluniau lliwiau hwyliog a rhagor, yn gwneud i’ch cynnwys ddisgleirio.

Delweddau ymatebol

Mae WordPress nawr yn darparu ffordd amgen o ddangos delweddau o feintiau penodol ar unrhyw ddyfais, gan sicrhau meintioli perffaith bob tro.

Mewnblannu eich cynnwys WordPress

Nawr mae modd mewnblannu eich cofnodion i wefannau eraill, gan gynnwys gwefannau WordPress eraill. Gollyngwch URL cofnod i’r golygydd a bydd rhagolwg o’ch mewnblaniad yn ymddangos yn syth, gan gynnwys teitl, dyfyniad a’r ddelwedd nodwedd, os ydych wedi gosod un. Byddwn hyd yn oed yn cynnwys eich eicon gwefan a dolen ar gyfer sylwadau a rhannu.

Rhagor o ddarparwyr mewnblannu

Yn ogystal a chofnodi mewngofnodion, mae WordPress 4.4 yn cynnig cefnogaeth ar gyfer pump darparwr oEmbed: Cloudup, Reddit Comments, ReverbNation, Speaker Deck, a VideoPress.

Isadeiledd API REST

Mae Infrastructure ar gyfer API REST wedi ei gynnwys yn y craidd, gan greu cyfnod newydd wrth ddatblygu gyda WordPress. Mae API REST yn darparu llwybr i ddatblygwyr, ar gyfer adeiladu ac ymestyn APIau REST ar ben WordPress.

Infrastructure yw’r rhan gyntaf o ddarparu’r API REST. Bydd diweddbwyntiau craidd yn dod cyn bo hir. I gael golwg cynnar o ddiweddbwyntiau craidd ac am ragor o wybodaeth ar estyn API REST ewch i’r ategyn swyddogol WordPress REST API.

Meta termau

Mae termau nawr yn cynnal metadata, yn yr un ffordd a chofnodion. Gweler add_term_meta(), get_term_meta(), a update_term_meta() am ragor o wybodaeth

Meta termau

Mae termau nawr yn cynnal metadata, yn yr un ffordd a chofnodion. Gweler add_term_meta(), get_term_meta(), a update_term_meta() am ragor o wybodaeth

Gwella ymholiadau sylwadau

Mae gan ymholiadau sylwadau’r gallu i drin y storfa er mwyn gwella perfformiad. Mae ymresymiadau newydd yn WP_Comment_Query yn gwneud creu ymholiadau sylwadau cadarn yn fwy syml.

Gwrthrychau termau, sylwadau a rhwydwaith

Mae’r gwrthrychau newydd WP_Term, WP_Comment, a WP_Network yn ei gwneud hi’n haws a mwy dibynadwy i ryngweithio gyda thermau, sylwadau a rhwydweithiau mewn cod.