WordPress yn dathlu 20 mlynedd!

Bydd hi’n ben-blwydd hapus yn 20 oed ar WordPress ar Fai 27 eleni ac mae nhw’n cymryd y cyfle i ddathlu’r hyn mae WordPress a chymuned WordPress wedi ei gyflawni yn ystod y cyfnod hwnnw.

Er mwyn dathlu mae gwefan arbennig WP20.wordpress.net wedi ei chreu sy’n rhestru’r digwyddiadau dathlu sydd ar ddigwydd ar draws y byd i gyd. Os hoffech chi drefnu digwyddiad, cofiwch ei ychwanegu at y rhestr.

Ymlaen i’r 20 mlynedd nesaf!

WordPress Sensei LMS – creu cyrsiau a gwersi ar-lein

Mae’r ategyn Sensei LMS, yn cynnig y cyfle i greu a darparu cyrsiau, gwersi a chwisiau ar -lein ddifyr a deniadol.

Dewin creu gwersi Sensei

Mae’r ategyn yn gweithio ar sail meddalwedd gwefannau WordPress ac yn eich galluogi i ddarparu tudalennau gwybodaeth, cwisiau a phrofion, a’u crynhoi fel cyrsiau. Mae modd defnyddio’r cwisiau i fesur cynnydd eich dysgwyr ac mae modd defnyddio atebion lluosog, llanw’r bylchau, cywir/anghywir, atebion rhydd a llwytho ffeiliau ac ati i fesur cynnydd.

Ategion eraill cysylltiedig sydd ar gael yn Gymraeg yw un ar gyfer creu Tystysgrifau cyflawni, un ar gyfer atodi Cyfryngau ac ategyn sy’n hwyluso trosi Cofnodion gwefan WordPress yn gwrs dysgu.

Mae’n ffordd hwylus a rhad o ddarparu cyrsiau ar gyfer ystod eang o bynciau. Mae WordPress yn defnyddio Sensei ar gyfer eu hyfforddiant mewnol, fel cwmni.

Mae modd uwchraddio i Sensei Pro sy’n gynnyrch taledig er mwyn gwerthu cyrsiau a chael nodweddion ychwanegol o fewn y pecyn.

Profi WordPress 6.1 Cymraeg

Bydd WordPress 6.1 yn cael ei ryddhau tua Thachwedd 1. Mae’r gwaith lleoleiddio wedi ei gwblhau i bob pwrpas ond byddai’n dda cael lygaid craff i edrych arno ac i rannu barn.

Mae’r fersiwn yma yn un datblygiadol ar hyn o bryd. Peidiwch ei osod, ei redeg na phrofi’r fersiwn yma o WordPress ar eich gwefan byw. Profwch y fersiwn diweddaraf, RC2 ar weinydd a gwefan prawf. 

Mae modd profi WordPress 6.1 RC2 a’r cyfieithiad Cymraeg mewn tair ffordd:

Dewis 1: Gosod ac agor yr ategyn WordPress Beta Tester (gan ddewis y sianel “Bleeding edge” a’r llif “Beta/RC Only”).

Dewis 2: Llwytho i lawr fersiwn RC2 (zip).

Dewis 3: Defnyddio gorchymyn WP-CLI:

wp core update –version=6.1-RC2

Os ydych yn sylwi, neu wedi sylwi yn y gorffennol, ar wallau sillafu, terminoleg anghywir neu fynegiant blêr, cysylltwch gyda manylion llawn fel ei bod hi’n hawdd i ni adnabod y mater dan sylw. Anfonwch eich sylwadau at post@meddal.com.

Y gobaith yw gwneud y fersiwn Cymraeg yn bleser i’w ddefnyddio!

WordPress 5.7 Newydd

Mae’r fersiwn diweddaraf newydd ei gyflwyno ac ar gael ar eich gwefan WordPress neu ar wefan WordPress.org. Mae’n cynnig gwelliannau yn y golygydd a lliwiau newydd i’r rhyngwyeb.

Diolch i Carl Morris am ei gefnogaeth.

Dyma’r cyflwyniad (mae i’w weld mewn lliw, gyda lluniau drwy’r eicon WordPress ar gornel uchaf ar y chwith ar eich bwrdd gwaith):

Camwch i mewn i WordPress 5.7.

Gyda’r fersiwn newydd hon, mae WordPress yn cyflwno lliwiau ffresh. Mae’r golygydd yn eich helpu i weithio mewn llefydd na fyddai modd i chi wneud o’r blaen—o leiaf, nid heb fynd i godio neu logi gweithiwr proffesiynol. Mae’r rheolyddion rydych chi’n eu defnyddio fwyaf, fel newid maint teip, mewn mwy o leoedd—yn union le mae eu hangen nhw arnoch chi. Ac mae newidiadau mewn cynllun a ddylai fod yn hawdd, fel delweddau uchder llawn, nawr yn haws eu gwneud.


Mae’r golygydd nawr yn haws ei ddefnyddio

Addasu maint ffont mewn mwy o fannau: nawr, mae rheolyddion maint ffontiau yn union lle mae eu hangen arnoch chi yn y blociau Rhestr a Chod. Dim mwy o fynd i sgrin arall i wneud yr un newid penodol hwnnw!

Blociau ailddefnyddiadwy: mae sawl gwelliant yn gwneud blociau y mae modd eu hailddefnyddio yn fwy sefydlog ac yn haws eu defnyddio. A maen nhw nawr yn cael eu cadw’n awtomatig gyda’r cofnod pan fyddwch chi’n clicio ar y botwm Diweddaru.

Mewnosodwr llusgo a gollwng: gallwch lusgo blociau a phatrymau blociau o’r mewnosodwr i mewn i’ch cofnodion.

Gallwch wneud mwy heb ysgrifennu cod cyfaddas

Aliniad uchder llawn: a ydych chi erioed wedi bod eisiau gwneud bloc, fel y bloc Clawr, i lenwi’r ffenestr gyfan? Nawr gallwch chi wneud hynny.

Bloc botymau: nawr gallwch ddewis cynllun fertigol neu llorweddol. A gallwch osod lled botwm i ganran ragosodedig.

Bloc Eiconau Cymdeithasol: nawr gallwch newid maint yr eiconau.


Palet Lliw Rhagosodedig Symlach

Mae’r palet lliw symlach newydd hwn yn cau’r holl liwiau a arferai fod yng nghod ffynhonnell WordPress i lawr i saith lliw craidd ac ystod o 56 arlliw sy’n cwrdd â’r gymhareb cyferbyniad sy’n cael eu hargymell gan yr WCAG 2.0 AA yn erbyn gwyn neu ddu.

Mae’r lliwiau’n ymddangosiadol unffurf o olau i dywyll ym mhob ystod, sy’n golygu eu bod yn dechrau yn wyn ac yn tywyllu’r un faint gyda phob cam.

Mae gan hanner yr ystod gymhareb cyferbyniad 4.5 neu uwch yn erbyn du, ac mae’r hanner arall yn cynnal yr un cyferbyniad yn erbyn gwyn.

Dewch o hyd i’r palet newydd yng nghynllun lliw rhagosodedig WordPress, a’i ddefnyddio wrth adeiladu themâu, ategion, neu unrhyw gydrannau eraill. Am yr holl fanylion, darllenwch y nodyn dev y Palet Lliw.


O HTTP i HTTPS mewn un clic

Gan ddechrau nawr, mae newid safle o HTTP i HTTPS yn symudiad un clic. Bydd WordPress yn diweddaru URLau cronfa ddata yn awtomatig pan fyddwch chi’n newid. Dim mwy o chwilio a dyfalu!

API Robotiaid Newydd

Mae’r API Robotiaid yn caniatau i chi gynnwys cyfarwyddebau hidlo yn nhag meta’r robotiaid, ac mae’r API yn cynnwys cyfarwyddeb max-image-preview: large trwy ragosodiad. Mae’n golygu y gall beiriannau chwilio ddangos rhagolwg delweddau mwy, sy’n gallu cynyddu eich traffig (oni bai fod eich gwefan wedi’i nodi fel not-public).

Glanhad parhaus ar ôl ei ddiweddaru i jQuery 3.5.1

Am flynyddoedd bu jQuery yn helpu i wneud i bethau symud ar y sgrin mewn ffyrdd na allai’r offer sylfaenol eu gwneud—ond mae hynny’n parhau i newid, ac felly hefyd jQuery.

Yn 5.7, mae jQuery yn mynd yn fwy manwl a llai ymwthiol, bydd yna lai o negeseuon yn y consol.

Llwytho diog eich iframes

Nawr mae’n syml gadael i iframes lwytho’n ddiog. Yn rhagosodedig, bydd WordPress yn ychwanegu loading="lazy" i dagiau iframe pan mae lled ac uchder yn cael ei bennu.


Darllenwch y Field Guide am ragor o wybodaeth!

Edrychwch ar y fersiwn ddiweddaraf o’r WordPress Field Guide. Mae’n amlygu’r nodiadau datblygwr ar gyfer pob newid y byddwch angen bod yn ymwybodol ohonyn nhw. WordPress 5.7 Field Guide.


Gwirydd Sillafu a Gramadeg WordPress

Ategyn gwirydd sillafu a gramadeg yw hwn ar gyfer cyhoeddi yn y Gymraeg ar wefannau WordPress.

Datblygwyd yr ategyn hwn gan Iwan Stanley ar ran Golwg, ar gyfer cynllun cyhoeddi cymunedol Bro360 a gwasanaeth newyddion a materion cyfoes Golwg360.

Mae’n defnyddio’r gwasanaeth Cysill Ar-lein a ddarperir gan Brifysgol Bangor, er mwyn cynnig cywiriadau a gwelliannau wrth i chi ysgrifennu cofnodion o fewn golygydd WordPress. Bydd angen i chi gofrestru i greu cyfrif am ddim er mwyn defnyddio’r gwasanaeth (mae rhagor o fanylion yn yr ategyn).

Mae hefyd yn cynnig ffordd hawdd o osod toeon bach ac acenion eraill yn eich cofnod.

Mae Golwg yn falch o rannu’r adnodd hwn gyda’r gymuned gyhoeddi Cymraeg.

Mae’r ategyn ar gael o adran Ategion WordPress eich gwefan neu o fan hyn.

WordPress 5.0

Mae WordPress 5.0 nawr ar gael!

Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd…

Mae thema newydd Twenty Nineteen wedi ei greu i ddefnyddio’r blociau newydd. Hefyd, mae nifer o ategion sy’n ymestyn y dull blociau i’w cael yn adran Ategion gwefan WordPress.

Er mwyn cadw defnyddwyr profiadol yn hapus mae modd defnyddio’r Classic Editor yn lle Golygydd Gutenberg, y golygydd newydd. Rwyf hefyd wedi lleoleiddiad ategyn Disable Gutenberg, sy’n gwneud beth mae ei enw’n ei awgrymu ac yn honni cynnig mwy o nodweddion na’r Classic Editor.

Ffigyrau

I’r rhai sy’n hoff o ffigyrau, mae’r ffigyrau llwytho i lawr ar gyfer WordPress 4.9 Cymraeg fel â ganlyn:

Pecyn Ryddhau: 1,946 a Pecyn Iaith: 36,361. (Gan gofio fod yna wedi bod naw fersiwn o WP 4.9)

Ffigyrau blaenorol

4.8 973 a 13,351.

4.6 521 a 4,191

4.5 446 a 3,356

4.4 250 a 3,369

Mwynhewch a byddwch gynhyrchiol!

Ystadegau WordPress 4.6

Cynnydd arall yn nifer y defnyddwyr Cymraeg WordPress.

Bydd WordPress 4.7 yn cael ei lansio tua Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.6. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 521 o becynnau ryddhau a 4,191 pecyn iaith hyd heddiw.

Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.6 yn 446 a 3,356, a WordPress 4.5 yn 250 a 3,369. Cynnydd arall… 🙂

Cyfanswm byd-eang WordPress 4.6 heddiw yw  28,290,823 o becynnau ryddhau a 63,291,794 pecyn iaith o gymharu â 4.5 44,121,925/73,775,408.

Os oes gennych flog neu wefan yn seiliedig ar feddalwedd nad yw’n darparu amgylchedd Cymraeg ei hiaith, beth am symud i WordPress?