Cael WordPress

Defnyddiwch y feddalwedd sy'n pweru dros 41% o'r we.

Mae yna sawl ffordd i gael WordPress. Yr hawsaf yw trwy ddarparwr gwefannau, ond weithiau mae'n well gan bobl mwy technolegol wybodus ei lwytho i lawr a'i osod eu hunain.

Y naill ffordd neu'r llall, gallwch ddefnyddio'ch WordPress trwy borwr gwe a gyda'n apiau symudol .

Mae ysbrydoliaeth yn taro unrhyw le, unrhyw bryd

Crëwch neu ddiweddaru cynnwys wrth fynd gyda'n apiau symudol.

Dysgu rhagor am ein apiau symudol

Gwesteio WordPress

Gall fod yn anodd dewis darparwr cynnal, felly rydym wedi dewis ychydig o'r goreuon i'ch rhoi ar ben ffordd.

Mae SiteGround yn cynnig perfformiad a chefnogaeth gwefan lefel uchaf beth bynnag yw eich sgiliau technegol. Ymunwch â miliynau o gleientiaid hapus sy'n defnyddio eu gwasanaethau WordPress i gael yr help sydd ei angen arnoch am brisiau resymol iawn.

Ewch i Siteground

WordPress.com yw'r ffordd hawsaf o greu gwefan neu flog am ddim. Mae'n blatfform cynnal pwerus sy'n tyfu gyda chi. Rydym yn cynnig cefnogaeth arbenigol i'ch gwefan WordPress.

Ewch i WordPress.com
Gweld pob un o'r gwesteiwyr rydym yn eu hargymell

Amhrisiadwy, a hefyd am ddim

Llwythwch WordPress i lawr a'i ddefnyddio ar eich gwefan.