Cael WordPress

Defnyddiwch y feddalwedd sy'n pweru dros 43% o'r we.

Mae yna sawl ffordd i gael WordPress. Yr hawsaf yw trwy ddarparwr gwefannau, ond weithiau mae'n well gan bobl mwy technolegol wybodus ei lwytho i lawr a'i osod eu hunain.

Y naill ffordd neu'r llall, gallwch ddefnyddio'ch WordPress trwy borwr gwe a gyda'n apiau symudol .

Amhrisiadwy, a hefyd am ddim

Llwythwch WordPress i lawr a'i ddefnyddio ar eich gwefan.