WordPress.org

News

WordPress 4.6

All posts

 • WordPress 4.6

  Mae WordPress 4.6 yn cael ei ryddhau heddiw. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd.   Dyma sy’n newydd: Diweddaru Llyfn Peidiwch colli’ch lle, arhoswch ar yr un dudalen tra eich bod chi’n diweddaru, gosod, a dileu eich ategion a’ch themâu. Ffontiau Cynhenid Mae bwrdd gwaith WordPress nawr yn cymryd mantais…

  Read Post

 • Ystadegau WordPress 4.5

  Bydd WordPress 4.6 yn cael ei lansio Dydd Mawrth nesaf, ac mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.5. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 446 o becynnau ryddhau a 3,356 pecyn iaith hyd heddiw. Roedd y ffigyrau cyfatebol am WordPress 4.5 yn 250 a 3,369, felly mae rhywrai wedi bod…

  Read Post

 • Rhestr o themâu ac ategion yn Gymraeg

  Mae rhestr helaeth o ddeunydd WordPress ar gael ar eich cyfer. Mae rhestr lawn o ategion a themâu i’w gweld ar wefan Hedyn. Cofiwch edrych yn fanno wrth ddatblygu eich gwefan – hen neu newydd! Os ydych yn defnyddio ategyn neu thema rydych wedi eu cyfieithu a wnewch chi eu hychwanegu i’r dudalen hon. Diolch.

  Read Post

 • Cymuned WordPress Cymru – WordPress Community Wales

  Mae gan Cymuned WordPress Cymru dudalen ar Facebook. Mae’n cynnwys gwybodaeth am WordPress yng Nghymru a materion gyffredinol. https://www.facebook.com/WordPressCymru

  Read Post

 • Thema WordPress Amlieithog i Gymru

  Mae Thema wedi ei ddatblygu er mwyn galluogi unigolion i greu gwefannau amlieithog eu hunan, gyda’r gobaith o symleiddio cyhoeddi cynnwys digidol yn Gymraeg. Gall hefyd, drwy gael ei gyfieithu, alluogi amlieithrwydd tu hwnt i’r deuawd arferol o Gymraeg/Saesneg – a chael gwefannau Cymraeg/Basgeg, Cymraeg/Catalaneg, ac yn y blaen. Mae themâu pwrpasol hefyd ar gael ar…

  Read Post

 • WordPress 4.5

  Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress wedi ei ryddhau. Cofiwch ddiweddaru! Mae’n cynnwys diweddariadau diogelwch yn ogystal â nodweddion newydd. Diolch i Rhoslyn Prys, Carl Morris, Iwan Stanley a Gruffudd Prys. Dyma sy’n newydd: Gwelliannau Golygu Dolennu Mewnlin Canolbwyntiwch ar eich ysgrifennu gyda rhyngwyneb fydd yn tarfu llai a sy’n caniatáu i chi gysylltu’n haws â’ch…

  Read Post

 • Ystadegau WordPress 4.4

  Bydd WordPress 4.5 yn cael ei lansio yfory, felly mae’n gyfle i edrych yn ôl ar berfformiad Cymraeg WordPress 4.4. Mae’r ystadegau llwytho i lawr yn dangos 250 o becynnau ryddhau a 3,369 pecyn iaith hyd heddiw. Mae’r cofnod ar Haciaith.com ar 19 Awst am WordPress 4.3 yn cyfeirio at y ffaith fod 205 o…

  Read Post

 • WordPress Android 5.1

  Mae WordPress Android yn rhoi grym cyhoeddi yn eich dwylo chi, gan ei gwneud yn haws i greu a darllen cynnwys. Gallwch ysgrfiennu, golygu a chyhoeddi cofnodion i’ch gwfan, gwirio eich ystadegau a chael eich ysbrydoli gan gofnodion gwych y y Darllenydd. Mae’r diweddariad yma’n gwella’r ffordd mae’r ap yn ymateb i orchmynion mewn adrannau…

  Read Post

 • bbPress – ategyn fforwm

  Mae cyfieithiad drafft o’r ategyn fforwm bbPress ar gael i’w brofi. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch drwy post@meddal.com  

  Read Post

 • WordPress Android 5.0

  *Defnyddiwr WordPress.com? Sgriniau “Gosodiadau Gwefan” a “Fy Mhroffil” newydd sy’n caniatáu i chi newid y prif osodiadau, fel teitl eich gwefan, llinell tag a’r enw dangos cyhoeddus (ymysg eraill) – ac mae  rhagor o osodiadau newydd ar eu ffordd. *Trwsio gwallau er mwyn gwell sefydlogrwydd wrth ychwanegu categorïau i gofnodion, edrych ar ystadegau a chyfathrebu…

  Read Post