WordPress 3.5

Mae’r fersiwn diweddaraf o WordPress newydd ei ryddhau gyda nifer dda o welliannau a thema newydd sbon. Y newid mwyaf yw’r drefn newydd ar gyfer creu orielau a llwytho lluniau i fyny ar eu cyfer. Mae’r bwrdd rheoli wedi cael ei adnewyddu i gyd-fynd â’r arddull parod ar gyfer Retina, dewisydd lluniau ac mae’r bwrdd reoli’n haws ei drin yn gyffredinol. Mae’r thema newydd ar gyfer eleni, Twenty Twelve wedi ei gynllunio i edrych yn dda ar ddyfeisiau symudol.

Rhagor o wybodaeth ar wefan WordPress