Jetpack Social

Disgrifiad

Ysgrifennu unwaith, cyhoeddi ym mhobman.

Rhannwch hyd at 30 gwaith y mis am ddim gyda Jetpack Social, ac uwchraddiwch i rannu cymaint o weithiau ag yr hoffech chi!

Tyfwch eich dilynwyr trwy rannu’ch cynnwys â Jetpack Social!

Mae’n bwysig cyhoeddi ar eich gwefan a’ch cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd eich cynulleidfa gyfan. Os ydych chi’n cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol yn unig, rydych chi’n colli hyd at 60% o oedolion bob dydd. Mae Jetpack Social yn ei gwneud hi’n hawdd rhannu cofnodion eich gwefan yn awtomatig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook a Twitter. Cynyddwch eich cynulleidfa trwy ymgysylltu â gwylwyr eich gwefan a’ch eich dilynwyr cymdeithasol.

Rheoli pob sianel o un man canol er mwyn arbed amser

Dim amser i gadw i fyny â chyfryngau cymdeithasol? Mae Jetpack Social yn gwthio cofnodiadau a chynnyrch eich gwefan i’ch holl sianeli cyfryngau cymdeithasol mewn un lle, gyda dim ond ychydig o gliciau.

Gosod ac anghofio!

Mae gan Jetpack Social offer amserlennu sy’n eich galluogi i osod eich cofnodion i’w cyhoeddi ar yr amser a’r diwrnod sy’n gweithio i’ch cynllun. Trefnwch eich cofnodiadau ymlaen llaw fel nad ydych wedi’ch cadwyno i’ch desg a chyhoeddwch yr adeg o’r dydd y mae eich cefnogwyr yn ymgysylltu fwyaf ar gyfryngau cymdeithasol.

Lluniau Sgrin

 • Gweithredu'r ategyn a chael mynediad i'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Rheolwch a chyhoeddi i'ch cyfrifon cymdeithasol trwy'r Golygydd.
 • Rheolwch eich Jetpack Social ac ategion Jetpack eraill o My Jetpack.

Gosod

Gosod

Yr dewis cyntaf yw gosod Jetpack Social o fewn eich Gweinyddwr WP.

 1. I ddechrau, cliciwch ar y ddolen Ategion yn y bar ochr chwith, yna cliciwch ar Ychwanegu.
 2. Chwiliwch am Jetpack Social. Bydd y fersiwn diweddaraf yn y canlyniadau chwilio. Cliciwch ar y botwm Gosod Nawr.
 3. Nesaf, cliciwch ar y botwm Gweithredu. Ar ôl gweithredu, gallwch lywio i “Jetpack → Social” yn eich ardal weinyddol.

Dewisiadau Eraill â Llaw

Fel arall, gosodwch Jetpack Social trwy’r cyfeiriadur ategyn, neu lwythwch y ffeiliau â llaw i’ch gweinydd a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gyda 💚 gan Jetpack

Dim ond y dechrau yw hyn!

Rydym yn gweithio’n galed i ddod â mwy o nodweddion a gwelliannau i Jetpack Social. Rhowch wybod i ni eich awgrymiadau a’ch syniadau!

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n cysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol?

O Weinyddiaeth WP eich gwefan:

 1. Llywiwch i Jetpack → Social.
 2. Cliciwch ar y botwm Rheoli Cysylltiadau.
 3. Cliciwch Cysylltu wrth ymyl y rhwydwaith cymdeithasol rydych chi am gysylltu ag ef.
 4. Mewngofnodwch i’r wefan rhwydwaith cymdeithasol honno ac awdurdodwch y cysylltiad.

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o’r rhwydweithiau canlynol:

 • Tudalennau Facebook
 • Twitter
 • Tumblr
 • LinkedIn

Ar ôl i chi ychwanegu cysylltiad newydd, mae gennych y dewis o wneud y cysylltiad yn un ‘eang’, sy’n golygu y gall unrhyw ddefnyddiwr arall ar eich gwefan sydd â’r gallu i gyhoeddi cofnodion ei ddefnyddio hefyd.

I wneud y cysylltiad ar gael i bob defnyddiwr, ticiwch y blwch sydd wedi’i labelu “Cysylltiad ar gael i bob gweinyddwr, golygydd, ac awdur”.

I ba lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallaf gofnodi gan ddefnyddio Jetpack Social?

Gallwch gofnodi i Facebook, Twitter, Tumblr, a Linkedin. Rydym yn gweithio’n galed i gynyddu ein integreiddio rhannu gymdeithasol.

Sut mae rhannu cofnod ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio Jetpack Social?

I ffurfweddu’r dewisiadau Cyhoeddwr wrth ysgrifennu cofnod newydd, cliciwch yr eicon Jetpack gwyrdd ar frig y bar ochr golygu ar y dde.

Yna fe welwch y dewisiadau Hysbysebu o dan yr adran Rhannu’r cofnodiad hwn, lle gallwch chi doglo cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltu gwasanaethau newydd, ac ysgrifennu neges wedi’i haddasu i’w defnyddio pan fydd eich cofnod yn cael ei rannu.

Sut mae ychwanegu dyfyniad wedi’i deilwra i’m cofnodiadau cymdeithasol?

Y ffordd hawsaf yw defnyddio’r dewis Neges Gyfaddas yn y blwch dewisiadau cyhoeddi cyn cyhoeddi’ch cofnod.

Adolygiadau

Ionawr 24, 2023 2 replies
Even for casual users, the 30 shares per month limit is pretty stiff. If you post a twitter thread there go 5 or 6 of your 30 monthly shares. If you share to Facebook, Twitter and Tumblr you lose 3. This is just ridiculous. And now they charge 10 dollars a month for something that doesn't need changes or anything but minor tweaks. Stay away from this plugin. There are at least two free plugins that do the same job.
Ionawr 24, 2023 2 replies
Greedy plugin now wants money for nothing. Smells like Bill Gates and his Microsoft model. Will install WP to Twitter plugin. I already pay for Jetpack vaultpress and now they want more money.
Ionawr 20, 2023 1 reply
It used to be free but now they're charging $120 annually for this, with only 30 free shares monthly. Not worth it. There are plenty of other free options that does the same job. Uninstalling this.
Ionawr 16, 2023 1 reply
It is so simple to create a "share" plugin, yet you people ask so much money for this even though you already make a fortune. I find it really bad that you ask this much for a simple social plugin. Ask 25 and you still make a killing.
Ionawr 12, 2023 1 reply
It always worked fine. Now it doesn't unless I pay them. Yet all it does is make a single function call. We urgently need an alternative to Wordpress.
Ionawr 6, 2023 1 reply
Was for free in the past. Now you have to paid or deal with limits...
Read all 19 reviews

Contributors & Developers

“Jetpack Social” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Jetpack Social” has been translated into 18 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Jetpack Social” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

1.6.0 – 2023-01-10

Added

 • Ychwanegu anogwr cais am adolygiad ar gyfer ategyn Jetpack Social.
 • Ychwanegu prawf JS React syml.
 • Ychwanegu’r adminUrl i gyflwr cychwynnol y golygydd.
 • Ailgyfeirio i’r dudalen weinyddol ar weithredu ategyn, ac ychwanegu dolen i’r dudalen weinyddol o’r dudalen ategion.

Changed

 • Diweddarwyd dibyniaethau’r pecynnau.