Jetpack Social

Disgrifiad

Ysgrifennu unwaith, cyhoeddi pobman.

Rhannwch hyd at 30 gwaith y mis am ddim gyda Jetpack Social, ac uwchraddiwch i rannu cymaint o weithiau ag yr hoffech chi!

Tyfwch eich dilynwyr trwy rannu’ch cynnwys â Jetpack Social!

It’s important to publish on both your website & social media in order to reach your whole audience. If you only publish on social media, you’re missing up to 60% of adults on a daily basis. Jetpack Social makes it easy to automatically share your site’s posts on popular social media channels such as Facebook and Tumblr. Increase your audience by engaging your site’s viewers & your social followers.

Rheoli pob sianel o un man canol er mwyn arbed amser

Dim amser i gadw i fyny â chyfryngau cymdeithasol? Mae Jetpack Social yn gwthio cofnodiadau a chynnyrch eich gwefan i’ch holl sianeli cyfryngau cymdeithasol mewn un lle, gyda dim ond ychydig o gliciau.

Gosod ac anghofio!

Mae gan Jetpack Social offer amserlennu sy’n eich galluogi i osod eich cofnodion i’w cyhoeddi ar yr amser a’r diwrnod sy’n gweithio i’ch cynllun. Trefnwch eich cofnodiadau ymlaen llaw fel nad ydych wedi’ch clymu i’ch desg a chyhoeddwch yr adeg o’r dydd y mae eich cefnogwyr yn ymgysylltu fwyaf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Lluniau Sgrin

 • Gweithredu'r ategyn a chael mynediad i'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Rheolwch a chyhoeddi i'ch cyfrifon cymdeithasol trwy'r Golygydd.
 • Rheolwch eich Jetpack Social ac ategion Jetpack eraill o My Jetpack.

Gosod

Gosod

Yr dewis cyntaf yw gosod Jetpack Social o fewn eich Gweinyddwr WP.

 1. I ddechrau, cliciwch ar y ddolen Ategion yn y bar ochr chwith, yna cliciwch ar Ychwanegu.
 2. Chwiliwch am Jetpack Social. Bydd y fersiwn diweddaraf yn y canlyniadau chwilio. Cliciwch ar y botwm Gosod Nawr.
 3. Nesaf, cliciwch ar y botwm Gweithredu. Ar ôl gweithredu, gallwch lywio i “Jetpack → Social” yn eich ardal weinyddol.

Dewisiadau Eraill â Llaw

Fel arall, gosodwch Jetpack Social trwy’r cyfeiriadur ategyn, neu lwythwch y ffeiliau â llaw i’ch gweinydd a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gyda 💚 gan Jetpack

Dim ond y dechrau yw hyn!

Rydym yn gweithio’n galed i ddod â mwy o nodweddion a gwelliannau i Jetpack Social. Rhowch wybod i ni eich awgrymiadau a’ch syniadau!

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n cysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol?

O Weinyddiaeth WP eich gwefan:

 1. Llywiwch i Jetpack → Social.
 2. Cliciwch ar y botwm Rheoli Cysylltiadau.
 3. Cliciwch Cysylltu wrth ymyl y rhwydwaith cymdeithasol rydych chi am gysylltu ag ef.
 4. Mewngofnodwch i’r wefan rhwydwaith cymdeithasol honno ac awdurdodwch y cysylltiad.

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o’r rhwydweithiau canlynol:

 • Tudalennau Facebook
 • Tumblr
 • LinkedIn

Ar ôl i chi ychwanegu cysylltiad newydd, mae gennych y dewis o wneud y cysylltiad yn un ‘eang’, sy’n golygu y gall unrhyw ddefnyddiwr arall ar eich gwefan sydd â’r gallu i gyhoeddi cofnodion ei ddefnyddio hefyd.

I wneud y cysylltiad ar gael i bob defnyddiwr, ticiwch y blwch sydd wedi’i labelu “Cysylltiad ar gael i bob gweinyddwr, golygydd, ac awdur”.

I ba lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallaf gofnodi gan ddefnyddio Jetpack Social?

You can post to Facebook, Tumblr, and Linkedin. We are working hard to increase our social share integrations.

Sut mae rhannu cofnod ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio Jetpack Social?

I ffurfweddu’r dewisiadau Cyhoeddwr wrth ysgrifennu cofnod newydd, cliciwch yr eicon Jetpack gwyrdd ar frig y bar ochr golygu ar y dde.

Yna fe welwch y dewisiadau Hysbysebu o dan yr adran Rhannu’r cofnodiad hwn, lle gallwch chi doglo cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltu gwasanaethau newydd, ac ysgrifennu neges wedi’i haddasu i’w defnyddio pan fydd eich cofnod yn cael ei rannu.

Sut mae ychwanegu dyfyniad wedi’i deilwra i’m cofnodiadau cymdeithasol?

Y ffordd hawsaf yw defnyddio’r dewis Neges Gyfaddas yn y blwch dewisiadau cyhoeddi cyn cyhoeddi’ch cofnod.

Adolygiadau

Mai 29, 2023 1 reply
I paid 63 Euro for 1 year to share the posts to 4 social networks:facebook,twitter,linkedin and tumblr. From traffic statistics all the traffic comes from twitter and facebook but recently jetpack has problem to connect with twitter. There are other plugins share to more than 10 social networks but are really expensive. I don't considered tumblr really important. First is twitter, second facebook and after linkedin,instagram,tiktok,pinterest. Other social networks don't bring anything.
Mai 16, 2023 1 reply
Great plugin. Can someone here show me how to modify the custom excerpt of Jetpack Social via the functions.php of my theme?For example, I want to add emojis like 🔥🔥 to the post title provided in the field meant for Custom Message.
Mai 8, 2023 1 reply
These idiots are clue less about simple logic.Obviously written by some moron who cant think logically You download plugin and setting takes you back to download plugin So its round and round you go with no brains in sight Its rubbish when you cant even get off the start line

Sad

Ebrill 9, 2023 1 reply
It’s sad its come to this. Charging for something that was provided for free for so long. Also charging so much for so little. Shameful really.
Ebrill 7, 2023 1 reply
it is good and was excellent. now you have to pay for it or use it 30 times per month. one more thing, it does not share pages it shares only posts.
Read all 29 reviews

Contributors & Developers

“Jetpack Social” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Jetpack Social” has been translated into 22 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Jetpack Social” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

1.11.0 – 2023-06-06

Added

 • Added feature flag for Mastodon preview
 • Jetpack Social: Add a notice to let users know Instagram is available

Changed

 • Remove conditional rendering from zendesk chat widget component due to it being handled by an api endpoint now
 • Diweddarwyd dibyniaethau’r pecynnau.
 • Updates the enhanced publishing feature check

Deprecated

 • Minor changes around upcoming functionality change in Twitter.