Jetpack Social

Disgrifiad

Ysgrifennu unwaith, cyhoeddi pobman.

Rhannwch hyd at 30 gwaith y mis am ddim gyda Jetpack Social, ac uwchraddiwch i rannu cymaint o weithiau ag yr hoffech chi!

Tyfwch eich dilynwyr trwy rannu’ch cynnwys â Jetpack Social!

Mae’n bwysig cyhoeddi ar eich gwefan a’ch cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd eich cynulleidfa gyfan. Os ydych chi’n cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol yn unig, rydych chi’n colli hyd at 60% o oedolion bob dydd. Mae Jetpack Social yn ei gwneud hi’n hawdd rhannu cofnodion eich gwefan yn awtomatig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook a Tumbler. Cynyddwch eich cynulleidfa trwy ymgysylltu â gwylwyr eich gwefan a’ch eich dilynwyr cymdeithasol.

Rheoli pob sianel o un man canol er mwyn arbed amser

Dim amser i gadw i fyny â chyfryngau cymdeithasol? Mae Jetpack Social yn gwthio cofnodiadau a chynnyrch eich gwefan i’ch holl sianeli cyfryngau cymdeithasol mewn un lle, gyda dim ond ychydig o gliciau.

Gosod ac anghofio!

Mae gan Jetpack Social offer amserlennu sy’n eich galluogi i osod eich cofnodion i’w cyhoeddi ar yr amser a’r diwrnod sy’n gweithio i’ch cynllun. Trefnwch eich cofnodiadau ymlaen llaw fel nad ydych wedi’ch clymu i’ch desg a chyhoeddwch yr adeg o’r dydd y mae eich cefnogwyr yn ymgysylltu fwyaf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cynhyrchydd Delweddau Cymdeithasol

Gyda chynllun Jetpack Social Advanced, gallwch gael delweddau deniadol wedi’u creu’n awtomatig gan ddefnyddio’r nodwedd Cynhyrchydd Delweddau Cymdeithasol. Gallwch droshaenu testun cyfaddas ar eich delweddau a dewis o amrywiaeth o arddulliau i gynyddu ymgysylltiad ar eich cofnodion cymdeithasol. Yn bwysicaf oll, byddwch chi’n arbed amser trwy wneud y cyfan o fewn golygydd WordPress.

Rhannu Cynnwys Organig

Rhowch hwb i’ch ymgysylltiad cyfryngau cymdeithasol â nodwedd Rhannu Cynnwys Organig Jetpack Social. Mae ymchwil yn dangos bod cofnodion sy’n cael eu cyhoeddir â llaw yn cael 50% yn fwy o ryngweithio o gymharu â dolenni sy’n cael eu rhannu. Mae ein nodwedd yn caniatáu ichi ddewis delweddau, fideos a thestun wedi’u teilwra i rannu’ch cofnodion blog fel cynnwys cyfryngau cymdeithasol brodorol, gan wella ymgysylltiad ac arbed amser i chi. Mae’r nodwedd hon ar gael gyda chynllun Jetpack Social Advanced yn unig.

Lluniau Sgrin

 • Gweithredu'r ategyn a chael mynediad i'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol.
 • Rheolwch a chyhoeddi i'ch cyfrifon cymdeithasol trwy'r Golygydd.
 • Rheolwch eich Jetpack Social ac ategion Jetpack eraill o My Jetpack.

Gosod

Gosod

Yr dewis cyntaf yw gosod Jetpack Social o fewn eich Gweinyddwr WP.

 1. I ddechrau, cliciwch ar y ddolen Ategion yn y bar ochr chwith, yna cliciwch ar Ychwanegu.
 2. Chwiliwch am Jetpack Social. Bydd y fersiwn diweddaraf yn y canlyniadau chwilio. Cliciwch ar y botwm Gosod Nawr.
 3. Nesaf, cliciwch ar y botwm Gweithredu. Ar ôl gweithredu, gallwch lywio i “Jetpack → Social” yn eich ardal weinyddol.

Dewisiadau Eraill â Llaw

Fel arall, gosodwch Jetpack Social trwy’r cyfeiriadur ategyn, neu lwythwch y ffeiliau â llaw i’ch gweinydd a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gyda 💚 gan Jetpack

Dim ond y dechrau yw hyn!

Rydym yn gweithio’n galed i ddod â mwy o nodweddion a gwelliannau i Jetpack Social. Rhowch wybod i ni eich awgrymiadau a’ch syniadau!

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n cysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol?

O Weinyddiaeth WP eich gwefan:

 1. Llywiwch i Jetpack → Social.
 2. Cliciwch ar y botwm Rheoli Cysylltiadau.
 3. Cliciwch Cysylltu wrth ymyl y rhwydwaith cymdeithasol rydych chi am gysylltu ag ef.
 4. Mewngofnodwch i’r wefan rhwydwaith cymdeithasol honno ac awdurdodwch y cysylltiad.

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o’r rhwydweithiau canlynol:

 • Tudalennau Facebook
 • Tumblr
 • LinkedIn
 • Mastodon
 • Instagram Business

Ar ôl i chi ychwanegu cysylltiad newydd, mae gennych y dewis o wneud y cysylltiad yn un ‘eang’, sy’n golygu y gall unrhyw ddefnyddiwr arall ar eich gwefan sydd â’r gallu i gyhoeddi cofnodion ei ddefnyddio hefyd.

I wneud y cysylltiad ar gael i bob defnyddiwr, ticiwch y blwch sydd wedi’i labelu “Cysylltiad ar gael i bob gweinyddwr, golygydd, ac awdur”.

I ba lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallaf gofnodi gan ddefnyddio Jetpack Social?

Gallwch gofnodi i Facebook, Instagram Business, Tumblr, Mastodon a Linkedin. Rydym yn gweithio’n galed i gynyddu ein integreiddiadau rhannu cymdeithasol.

Sut mae rhannu cofnod ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio Jetpack Social?

I ffurfweddu’r dewisiadau Cyhoeddwr wrth ysgrifennu cofnod newydd, cliciwch yr eicon Jetpack gwyrdd ar frig y bar ochr golygu ar y dde.

Yna fe welwch y dewisiadau Hysbysebu o dan yr adran Rhannu’r cofnodiad hwn, lle gallwch chi doglo cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltu gwasanaethau newydd, ac ysgrifennu neges wedi’i haddasu i’w defnyddio pan fydd eich cofnod yn cael ei rannu.

Sut mae ychwanegu dyfyniad wedi’i deilwra i’m cofnodiadau cymdeithasol?

Y ffordd hawsaf yw defnyddio’r dewis Neges Gyfaddas yn y blwch dewisiadau cyhoeddi cyn cyhoeddi’ch cofnod.

Adolygiadau

Ebrill 19, 2024
I've been using Jetpack for some time and have found the Jetpack Social plugin really useful. When I encountered a problem connecting the support team were with me until it was resolved. It turned out to be nothing to do with the plugin! Highly recommended
Ebrill 10, 2024 1 reply
I am loving the Jetpack Social Notes update! It could use some features like tags and comments, but overall I really like this addition to my blog. Social Notes make it easy for me to post quick thoughts without investing in full post writing, and having the posts auto publish to my LinkedIn profile have actually boosted engagement and traffic. I recommend trying Jetpack Social Notes.
Mawrth 3, 2024 1 reply
It works and I love that jetpack gives the possibility to create a community over time.
Chwefror 20, 2024 1 reply
So I thought I'd give Jepack a social chance and at least appreciate that they finally provide individual functions independently from the juggernaut Jetpack. Unfortunately, Jetpack social sticks to the woefully outdated XML-RPC and simply doesn't work without it. So again it didn't disappoint and nothing changes. Maybe that will change over time with one star reviews.
Read all 40 reviews

Contributors & Developers

“Jetpack Social” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Jetpack Social” has been translated into 23 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Jetpack Social” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

4.2.0 – 2024-04-11

Added

 • Added functions to display share urls
 • Added options and UI for link formatting
 • Added support for comments on Social Notes
 • Packages: add version tracking for identity-crisis package.
 • Trigger red bubble notification when bad install is detected

Changed

 • Allow multiple paragraphs for Social Notes
 • Only show custom media picker for normal posts
 • Only show installation errors on plugins page
 • Removed the featured image block from the template
 • Simplified social network selection for post sharing
 • Updated package dependencies. [#36309] [#36325] [#36585] [#36760] [#36761] [#36775]
 • Update to the most recent version of Color Studio, 2.6.0.
 • Update to the most recent version of the @automattic/calypso-color-schemes package.

Fixed

 • Fixed typos
 • Prevent enqueuing of admin styles on the frontend