Jetpack Social

Disgrifiad

Ysgrifennu unwaith, cyhoeddi pobman.

Rhannwch hyd at 30 gwaith y mis am ddim gyda Jetpack Social, ac uwchraddiwch i rannu cymaint o weithiau ag yr hoffech chi!

Tyfwch eich dilynwyr trwy rannu’ch cynnwys â Jetpack Social!

Mae’n bwysig cyhoeddi ar eich gwefan a’ch cyfryngau cymdeithasol er mwyn cyrraedd eich cynulleidfa gyfan. Os ydych chi’n cyhoeddi ar gyfryngau cymdeithasol yn unig, rydych chi’n colli hyd at 60% o oedolion bob dydd. Mae Jetpack Social yn ei gwneud hi’n hawdd rhannu cofnodion eich gwefan yn awtomatig ar sianeli cyfryngau cymdeithasol poblogaidd fel Facebook a Tumbler. Cynyddwch eich cynulleidfa trwy ymgysylltu â gwylwyr eich gwefan a’ch eich dilynwyr cymdeithasol.

Rheoli pob sianel o un man canol er mwyn arbed amser

Dim amser i gadw i fyny â chyfryngau cymdeithasol? Mae Jetpack Social yn gwthio cofnodiadau a chynnyrch eich gwefan i’ch holl sianeli cyfryngau cymdeithasol mewn un lle, gyda dim ond ychydig o gliciau.

Gosod ac anghofio!

Mae gan Jetpack Social offer amserlennu sy’n eich galluogi i osod eich cofnodion i’w cyhoeddi ar yr amser a’r diwrnod sy’n gweithio i’ch cynllun. Trefnwch eich cofnodiadau ymlaen llaw fel nad ydych wedi’ch clymu i’ch desg a chyhoeddwch yr adeg o’r dydd y mae eich cefnogwyr yn ymgysylltu fwyaf ar y cyfryngau cymdeithasol.

Social Image Generator

With the Jetpack Social Advanced plan, you can have engaging imagery created automatically using the Social Image Generator feature. You can overlay custom text onto your images and choose from a variety of styles to increase engagement on your social posts. Most importantly, you’ll save time by doing it all within the WordPress editor.

Organic Content Sharing

Boost your social media engagement with Jetpack Social’s Organic Content Sharing feature. Research indicates that manually published posts receive 50% more interaction compared to shared links. Our feature allows you to select custom images, videos, and text to share your blog posts as native social media content, enhancing engagement and saving you time. This feature is available with the Jetpack Social Advanced plan only.

Lluniau Sgrin

 • Gweithredu'r ategyn a chael mynediad i'ch cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol.
 • Cysylltwch eich cyfrifon cyfryngau cymdeithasol
 • Rheolwch a chyhoeddi i'ch cyfrifon cymdeithasol trwy'r Golygydd.
 • Rheolwch eich Jetpack Social ac ategion Jetpack eraill o My Jetpack.

Gosod

Gosod

Yr dewis cyntaf yw gosod Jetpack Social o fewn eich Gweinyddwr WP.

 1. I ddechrau, cliciwch ar y ddolen Ategion yn y bar ochr chwith, yna cliciwch ar Ychwanegu.
 2. Chwiliwch am Jetpack Social. Bydd y fersiwn diweddaraf yn y canlyniadau chwilio. Cliciwch ar y botwm Gosod Nawr.
 3. Nesaf, cliciwch ar y botwm Gweithredu. Ar ôl gweithredu, gallwch lywio i “Jetpack → Social” yn eich ardal weinyddol.

Dewisiadau Eraill â Llaw

Fel arall, gosodwch Jetpack Social trwy’r cyfeiriadur ategyn, neu lwythwch y ffeiliau â llaw i’ch gweinydd a dilynwch y cyfarwyddiadau ar y sgrin.

Gyda 💚 gan Jetpack

Dim ond y dechrau yw hyn!

Rydym yn gweithio’n galed i ddod â mwy o nodweddion a gwelliannau i Jetpack Social. Rhowch wybod i ni eich awgrymiadau a’ch syniadau!

Cwestiynau Cyffredin

Sut ydw i’n cysylltu â rhwydweithiau cymdeithasol?

O Weinyddiaeth WP eich gwefan:

 1. Llywiwch i Jetpack → Social.
 2. Cliciwch ar y botwm Rheoli Cysylltiadau.
 3. Cliciwch Cysylltu wrth ymyl y rhwydwaith cymdeithasol rydych chi am gysylltu ag ef.
 4. Mewngofnodwch i’r wefan rhwydwaith cymdeithasol honno ac awdurdodwch y cysylltiad.

Gallwch gysylltu ag unrhyw un o’r rhwydweithiau canlynol:

 • Tudalennau Facebook
 • Tumblr
 • LinkedIn
 • Mastodon
 • Instagram Business

Ar ôl i chi ychwanegu cysylltiad newydd, mae gennych y dewis o wneud y cysylltiad yn un ‘eang’, sy’n golygu y gall unrhyw ddefnyddiwr arall ar eich gwefan sydd â’r gallu i gyhoeddi cofnodion ei ddefnyddio hefyd.

I wneud y cysylltiad ar gael i bob defnyddiwr, ticiwch y blwch sydd wedi’i labelu “Cysylltiad ar gael i bob gweinyddwr, golygydd, ac awdur”.

I ba lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallaf gofnodi gan ddefnyddio Jetpack Social?

You can post to Facebook, Instagram Business, Tumblr, Mastodon and Linkedin. We are working hard to increase our social share integrations.

Sut mae rhannu cofnod ar gyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio Jetpack Social?

I ffurfweddu’r dewisiadau Cyhoeddwr wrth ysgrifennu cofnod newydd, cliciwch yr eicon Jetpack gwyrdd ar frig y bar ochr golygu ar y dde.

Yna fe welwch y dewisiadau Hysbysebu o dan yr adran Rhannu’r cofnodiad hwn, lle gallwch chi doglo cysylltiadau cyfryngau cymdeithasol, cysylltu gwasanaethau newydd, ac ysgrifennu neges wedi’i haddasu i’w defnyddio pan fydd eich cofnod yn cael ei rannu.

Sut mae ychwanegu dyfyniad wedi’i deilwra i’m cofnodiadau cymdeithasol?

Y ffordd hawsaf yw defnyddio’r dewis Neges Gyfaddas yn y blwch dewisiadau cyhoeddi cyn cyhoeddi’ch cofnod.

Adolygiadau

Gorffennaf 30, 2023 1 reply
"Unable to share the Post" is all i get when attempting although accounts FB, IG are properly connected.
Gorffennaf 27, 2023 1 reply
30 free shares a month? Or more than 100 € per year for sharing posts to facebook? It's a joke and now it's enough! Jetpack has been disconnected at our Wordpress-blog.
Mehefin 13, 2023 1 reply
Plugin configurado con los permisos a Linkedin y Facebook otorgados, pero no se comparten los posts.Una decepción.
Mehefin 9, 2023 1 reply
I paid 63 Euro for 1 year to share the posts to 4 social networks:facebook,twitter,linkedin and tumblr. From traffic statistics all the traffic comes from twitter and facebook but recently jetpack has problem to connect with twitter. There are other plugins share to more than 10 social networks but are really expensive. I don't considered tumblr really important. First is twitter, second facebook and after linkedin,instagram,tiktok,pinterest. Other social networks don't bring anything. At first i was receiving 10-30 visitors per day but after the traffic fall when the plugin couldn't integrate with twitter (posts couldn't shared in twitter) which is the best source of traffic. For now, the money i paid didn't worth the plugin.
Mai 16, 2023 1 reply
Great plugin. Can someone here show me how to modify the custom excerpt of Jetpack Social via the functions.php of my theme?For example, I want to add emojis like 🔥🔥 to the post title provided in the field meant for Custom Message.
Mai 8, 2023 1 reply
These idiots are clue less about simple logic.Obviously written by some moron who cant think logically You download plugin and setting takes you back to download plugin So its round and round you go with no brains in sight Its rubbish when you cant even get off the start line
Read all 32 reviews

Contributors & Developers

“Jetpack Social” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Jetpack Social” has been translated into 23 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Jetpack Social” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

2.1.0 – 2023-08-01

Changed

 • General: indicate full compatibility with the latest version of WordPress, 6.3.
 • Refactor TemplatePicker component, so inner part can be use in it’s own without a modal.
 • Social: Update the screenshots to reflect the current UI
 • Diweddarwyd dibyniaethau’r pecynnau.

Fixed

 • Fix admin page unit test