Themâu GPL sydd â Chymorth Masnachol

Er bod ein cyfeirlyfr yn llawn o themâu gwych, weithiau mae pobl eisiau defnyddio rhywbeth y maent yn gwybod bod cefnogaeth ar gael iddo, ac nid oes gwahaniaeth ganddynt am dalu am hynny. Nid yw'r GPL yn dweud bod yn rhaid i bopeth fod am ddim, dim ond nad yw'n cyfyngu ar eich rhyddid yn y ffordd yr ydych yn ei ddefnyddio ar ôl i chi dderbyn y feddalwedd.

Gyda hynny mewn golwg, dyma gasgliad o bobl sy'n darparu themâu GPL gyda gwasanaethau ychwanegol am dâl ar gael o'u hamgylch. Gyda rhai ohonynt gallwch dalu i gael eu defnyddio, rhai yn wefannau aelodaeth, ac eraill yn cynnig y thema i chi am ddim ond yn codi tâl am gymorth. Beth sydd ganddynt oll yn gyffredin yw'r bobl sydd y tu ôl iddynt sy'n cefnogi cod agored, WordPress, a'i drwydded GPL.

Eisiau gweld eich cwmni ar y rhestr hon? Gweld y gofynion.

Rhestr Themâu

Os hoffech chi gael ei gynnwys yn y rhestr hon, anfonwch eich manylion at themes at wordpress dot org. I gael eich cynnwys, dylech: