Lawrlwytho

Mae modd lawrlwytho WordPress drwy glicio ar y ddolen sydd ar y dde mewn glas.

Bydd angen cofrestru gyda Lletywr Gwe er mwyn cael lle i osod WordPress ar y we, a llwytho’r pecyn hwn i fyny i’r wefan drwy FTP.

Gweler yr adran Sut mae mynd ati isod am gyfarwyddiadau cryno sy’n disgrifio sut i osod y pecyn.

Mae dogfennaeth estynedig i’w gael ond nid yw’r rhain eto ar gael yn y Gymraeg.