Cynllun

WordPress is continually under development. Currently, work is underway on Phase 2 of the Gutenberg project. The Gutenberg project is a reimagination of the way we manage content on the web. Its goal is to broaden access to web presence, which is a foundation of successful modern businesses. Phase 1 was the new block editor, which was released in WordPress 5.0, you can see that in action here. In 2021 we were focusing on merging full site editing (Phase 2) into WordPress which brings block editing to the entire site, not just posts and pages. For more information on full site editing, its components, and other active feature work, check out the Feature Projects Overview page.

For 2022 the project has some big picture goals, as outlined in this post:

 1. Hybu mabwysiadu'r golygydd WordPress newydd - Yn dilyn WordPress 5.9, bydd ein ffocws yn canolbwyntio ar hybu denu defnyddwyr drwy wneud golygu gwefan gyflawn (a'i hoffer) yn hawdd eu canfof a'u ddefnyddio.
  1. I'r CMS - Derbyn adborth o ansawdd uchel, sicrhau bod tocynnau gweithredol yn dod o'r adborth gyda chydweithrediad gan ddylunio yn ôl yr angen a darparu cod sy'n datrys anghenion mwyaf pwysig ein defnyddwyr.
   1. Gwahoddwch fwy o ddefnyddwyr ac ymestynwyr i gymryd rhan yn rhaglen Allgymorth FSE (10-12 galwad i'w profi).
   2. Trefnwch brofion rheolaidd sy'n canolbwyntio ar ddylunio ar gyfer defnyddwyr (un prawf yr wythnos).
  2. Ar gyfer y gymuned - Rhannwch ein gwybodaeth ac adnoddau mewn ffordd sy'n ysbrydoli ac yn ysgogi ein defnyddwyr i weithredu.
   1. Gwahoddwch fwy o ddefnyddwyr ac ymestynwyr i wella eu sgiliau drwy LearnWP.
   2. Trowch faterion cymorth arferol yn gynnwys newydd barhaus (10-15 darn o gynnwys canolraddol gan ddefnyddio Learn, Docs, WordPress.org, ac ati).
   3. Cyfieithwch gynnwys sy'n effeithio'n fawr ar y defnyddwyr ar draws gwefannau Rosetta (15-20 locale).
   4. Darparwch ddigwyddiadau WordPress cynulleidfa benodol (10-12 yn ôl iaith gyffredin, diddordeb, neu broffesiwn).
  3. Ar gyfer yr Ecosystem – Blaenoriaethu offer golygu gwefan lawn a chynnwys ar draws yr ecosystem i bob defnyddiwr.
   1. Yn amlygu themâu a theclynau bloc yn y cyfeiriaduron.
   2. Yn darparu offeri/hyfforddiant i ddysgu sut i adeiladu themâu bloc.
   3. Gwella profiad datblygwr bloc.
 2. Cefnogwch dewisiadau cod agored ar gyfer eich holl anghenion adeiladu gwefan - Yn darparu mynediad at elfennau cod agored sydd eu hangen i greu gwefan.
  1. For the CMS
   1. Update new user onboarding flow to match modern standards.
   2. Integrate Openverse into wp-admin.
   3. Integrate Photo Directory submissions into wp-admin.
   4. Pattern creator
  2. For the Community
   1. Ship LearnWP learning opportunities (1 workshop/week, 6 courses/year)
   2. Increase the number of social learning spaces (4 SLSs/week)
   3. Block theme contribution drive (500 block themes in the repo).
  3. For the Ecosystem
   1. Update the theme previewer to support block themes.
   2. Update the content & design across WP.org.
   3. Update Polyglots tools to improve the translation experience.
   4. Create a developer-focused communications site.
 3. Open Source stewards: Iterate on WordPress’ open source methodologies to guide and sustain long term success for WordPress as well as the overall open source community that we are part of.
  1. Ar Gyfer Pawb
   1. Ehangu rhaglen 5ftF
   2. Recriwtio arweinwyr y dyfodol yn y gymuned
   3. Ymgysylltu â'r arweinwyr presennol yn y gymuned
   4. Cyfraniadau i brosiectau OS eraill (PHP, JS, Matrix, neu debyg)
   5. Cynnal a chadw prosiect WordPress
   6. Rhaglenni ategol
 4. Bonws : Paratoadau ar gyfer pen-blwydd WordPress yn 20 oed

Eisiau cymryd rhan? Ewch Make WordPress! Gallwn bob amser ddefnyddio mwy o bobl i helpu i gyfieithu, dylunio, dogfennu, datblygu a marchnata WordPress.

Ferisynnau wedi'u cynllunio ar hyn o bryd

Dyma'r fersiynnau cyfredol sydd wedi'u cynllunio, a dolenni i'w cerrig milltir priodol yn ein traciwr materion . Mae unrhyw ddyddiadau a ragwelir at ddibenion trafod a chynllunio, a chânt eu cadarnhau wrth inni agosáu at gael eu rhyddhau.

Version Planned
6.2 (Trac) 2023

Am rhagor o wybodaeth am yr amserlen ryddhau a gynlluniwyd, darllenwch y cofnod Make WordPress Core am y calendr rhyddhau posib ar gyfer 2022.

The month prior to a release new features are frozen and the focus is entirely on ensuring the quality of the release by eliminating bugs and profiling the code for any performance issues.

Gallwch weld trosolwg o ddatganiadau blaenorol ar ein tudalen hanes.

Map ffordd tymor hir

Phase 2 of Gutenberg won’t be finished when it’s merged into WordPress. The work to gather feedback and iterate based on user needs will continue after WordPress 5.8 is released. As a reminder, these are the four phases outlined in the Gutenberg project:

Pedwar Cam Gutenberg

 1. Golygu Haws - Ar gael eisoes yn WordPress, gyda gwelliannau parhaus
 2. Cyfaddasu - Golygu Gwefan Lawn, Patrymau Bloc, Cyfeiriadur Bloc, themâu wedi'u seilio ar flociau
 3. Cydweithio - Ffordd fwy greddfol o gyd-awduro cynnwys
 4. Amlieithog - Gweithredu craidd ar gyfer gwefannau Amlieithog