Cynlluniau hardd, nodweddion pwerus a'r rhyddid i adeiladu'r hyn a fynnwch. Mae WordPress yn rhad ac amhrisiadwy ar yr un pryd.

Mae'r Gorau'n Ymddiried Ynddo

Mae 40% o'r we'n defnyddio WordPress, o flogiau hamdden i'r gwefannau newyddion mwyaf ar y we.

Nodweddion Pwerus

Posibiliadau Di-ben-draw. Beth wnewch chi greu?

 • Cynlluniau
  Cyfaddasadwy
 • SEO
  Cyfeillgar
 • Gwefannau Symudol
  Ymatebol
 • Perfformiad
  Cyflym
 • Rheoli
  wrth Fynd
 • Diogelwch
  Cryf
 • Rheoli Cyfrwng
  Pwerus
 • Hawdd a
  Hygyrch

Gallwch estyn WordPress gyda dros 55,000 o ategion i'ch cynorthwyo eich gwefan i ateb eich galw. Ychwanegwch siop ar-lein, orielau, rhestrau e-bostio, fforymau, dadansoddiadau a llawer mwy.

Cymuned

Mae cannoedd o filoedd o ddatblygwyr, crewyr cynnwys a pherchnogion gwefannau yn cyfarfod yn fisol mewn 817 o ddinasoedd drwy'r byd i gyd.

Canfod cymuned WordPress lleol

Cychwyn gyda WordPress

Mae dros 60 miliwn o bobl wedi dewis WordPress i yrru'r fan ar y rhyngrwyd maen nhw'n ei alw'n “gartref” — ymunwch â nhw.

Newyddion o'n Blogiau

WordPress 5.0

Mae WordPress 5.0 nawr ar gael! Paratowch ar gyfer newidiadau sylfaenol i olygydd WordPress – mae nawr yn gweithio ar sail blociau. Mae’r golygydd yn ddatblygiad mae WordPress wedi bod yn gweithio arno ers tro er mwyn symleiddio creu cynnwys ar gyfer eu gwefannau ond mae modd defnyddio’r golygydd clasurol o hyd… Mae thema newydd […]

Mae Mor Hawdd â…

 1. Dewch o hyd i westeiwr gwe dibynadwy ac efallai cefnogi WordPress ar yr un pryd.
 2. Llwythwch i lawr a gosod WordPress gyda'n gosodiad 5 munud enwog. Nid yw cyhoeddi erioed wedi bod yn haws.
 3. Treuliwch ychydig o amser yn darllen ein dogfennaeth, dewch i adnabod WordPress yn well bob dydd a dechrau helpu eraill hefyd.