WordPress.org

Cymraeg

Croeso

Mae WordPress yn blatfform cyhoeddi personol sy’n berffaith ar gryfer creu gwefannau a blogiau deniadol sy’n llawn nodweddion defnyddiol. Mae WordPress ar gael fel meddalwedd rydd, am ddim, ac yn y Gymraeg.

Os hoffech chi creu gwefan neu flog Cymraeg yn ddi-drafferth, dyma’r pecyn i chi!

Llwytho i lawr

Mae modd llwytho WordPress i lawr drwy glicio ar y ddolen sydd ar y dde mewn glas.

Bydd angen cofrestru gyda Lletywr Gwe er mwyn cael lle i osod WordPress ar y we, a llwytho’r pecyn hwn i fyny i’r wefan drwy FTP.

Gweler yr adran ‘Sut mae mynd ati’ isod am gyfarwyddiadau cryno sy’n disgrifio sut i osod y pecyn.

Mae dogfennaeth estynedig i’w gael drwy glicio ar y dolenni Adnoddau ar y chwith, ond nid yw’r rhain eto ar gael yn y Gymraeg.

Llwytho WordPress 4.3.1 i Lawr .zip — 7.2 MB

Llwytho .tar.gz i lawr — 6.6 MB

Rhagor o ddewisiadau llwytho i lawr

Adnoddau

I gael help gyda gosod a defnyddio WordPress, darllenwch ein dogfennaeth yn eich iaith.

Enghreifftiau

Sut mae mynd ati

Mae WordPress yn nodedig am fod yn hawdd a chyflym iawn i’w osod, gyda’r broses osod enwog yn para pum munud yn unig!

Dyma gyfarwyddiadau cryno:

  1. Y cam cyntaf yw dewis Lletywr Gwe (Web Host) er mwyn cael rhywle i osod y wefan WordPress.

  2. Yn ail, llwytho pecyn WordPress i lawr ar i’r cyfrifiadur ac yna defnyddio FTP i’w osod ar y gweinydd mae eich Letywr Gwe wedi ei ddarparu. Byddwch yn synnu mor hawdd yw creu gwefan gyda chymaint o nodweddion defnyddiol.

  3. Darllenwch y ddogfennaeth er mwyn dod yn arbenigwr WordPress go-iawn. Byddwn ni’n ceisio ychwanegu at y ddogfennaeth Gymraeg yn fuan.

Os ydi hyn i gyd yn swnio’n rhy gymhleth, mae WordPress.com yn darparu gwefannau sylfaenol wedi’u lletya yn rhad ac am ddim ac yn Gymraeg. Mae’n fan cychwyn da ar gyfer dechreuwyr, ac mae modd symud draw i ddefnyddio WordPress.org yn hawdd wrth i’ch hyder ac anghenion gynyddu.

Blog

WordPress iOS yn Gymraeg

Mae WordPress iOS nawr ar gael yn Gymraeg ac yn gweithio ar iPhone, iPad ac iPad touch. Mae’r ap yn cynnig modd o weithio ar wefannau WordPress.com a gwefannau hunanwesteio ar sail WordPress.org. Mae hefyd yn cynnwys Darllenydd sy’n fodd o ddarllen cynnwys awduron eraill o fewn byd WordPress. Dyma’r cyflwyniad swyddogol: Mae ysbrydoliaeth yn […]

WordPress Android 4.7

Mae’r diweddariad yma’n cynnwys y newidiadau canlynol: *Mynd i’r ap i weld ystadegau heddiw? Gyda’r Teclyn Ystadegau newydd mae modd dilyn eich ystadegau o’r dudalen Cartref. * Mae hysbysiadau’n wych. Hysbysiadau wedi eu hidlo? Gwell fyth. Helo, bar hidlo hysbysiadau newydd! Mae WordPress ar gyfer Android yn rhoi grym cyhoeddi yn eich dwylo chi, gan […]

WordPress Android 4.5

Mae’r ap WordPress ar gyfer Android wedi cael ei ddiweddaru i fersiwn 4.5 gyda mân welliannau: Gosodiadau Hysbysiadau Newydd sy’n caniatáu i chi newid hysbysiadau pob blog yn unigol. Hoffi (neu beidio) beth rydych yn ei weld? Gallwch nawr gyhoeddi neu ddychwelyd newidiadau lleol yn y sgrin Rhagolwg. Cefnogaeth i bentwr o hysbysiadau yn Android […]

WordPress 4.3

Mae un o raglenni creu gwefannau mwyaf poblogaidd newydd gael ei ddiweddaru ymhellach ac yn parhau ar gael yn Gymraeg. Hyd at ddoe cofnodwyd fod 205 o wefannau yn defnyddio’r Gymraeg, cynnydd o 50 ers y llynedd, cynnydd da felly. Fideo am WordPress 4.3 Y cynnwys newydd… Cyfrineiriau Amgen Cadwch eich gwefan WordPress yn fwy […]

WordPress Android yn Gymraeg

Mae WordPress Android yn ap sy’n caniatau gweithio o fewn gwefannau WordPress oddi ar eich ffôn Android neu dabled. Mae’n cynnwys gwefannau ar WordPress.com a rhai wedi eu hunan letya – fel Haciaith.com. Mae’r ap ar gael o Google Play. Mae’n cynnig llawer o’r un modd i gyfansoddi a golygu a’r fersiwn ar-lein ond ar ddyfais […]