Croeso

Mae WordPress yn blatfform cyhoeddi personol sy’n berffaith ar gyfer creu gwefannau a blogiau deniadol sy’n llawn nodweddion defnyddiol. Mae WordPress ar gael fel meddalwedd rydd, am ddim, ac yn y Gymraeg.

Os hoffech chi ddewis thema sydd ar gael yn Gymraeg, mae’r rhai cyntaf o dan y pennawd Poblogaidd at dudalen Themâu wedi eu cyfieithu.

Hefyd, mae rhestr gynhwysfawr o themâu ac ategion yn Gymraeg ar gael ar wefan Hedyn.

Os hoffech chi greu gwefan neu flog Cymraeg yn ddi-drafferth, dyma’r pecyn i chi!