Cynlluniau hardd, nodweddion pwerus a'r rhyddid i adeiladu'r hyn a fynnwch. Mae WordPress yn rhad ac amhrisiadwy ar yr un pryd.

Mae'r Gorau'n Ymddiried Ynddo

Mae 43% o'r we'n defnyddio WordPress, o flogiau hamdden i'r gwefannau newyddion mwyaf ar y we.

Nodweddion Pwerus

Posibiliadau Di-ben-draw. Beth wnewch chi greu?

 • Cynlluniau
  Cyfaddasadwy
 • SEO
  Cyfeillgar
 • Gwefannau Symudol
  Ymatebol
 • Perfformiad
  Cyflym
 • Rheoli
  wrth Fynd
 • Diogelwch
  Cryf
 • Rheoli Cyfrwng
  Pwerus
 • Hawdd a
  Hygyrch

Gallwch estyn WordPress gyda dros 55,000 o ategion i'ch cynorthwyo eich gwefan i ateb eich galw. Ychwanegwch siop ar-lein, orielau, rhestrau e-bostio, fforymau, dadansoddiadau a llawer mwy.

Cymuned

Mae cannoedd o filoedd o ddatblygwyr, crewyr cynnwys a pherchnogion gwefannau yn cyfarfod yn fisol mewn 817 o ddinasoedd drwy'r byd i gyd.

Canfod cymuned WordPress lleol

Cychwyn gyda WordPress

Mae dros 60 miliwn o bobl wedi dewis WordPress i yrru'r fan ar y rhyngrwyd maen nhw'n ei alw'n “gartref” — ymunwch â nhw.

Newyddion o'n Blogiau

WordPress Sensei LMS – creu cyrsiau a gwersi ar-lein

Mae’r ategyn Sensei LMS, yn cynnig y cyfle i greu a darparu cyrsiau, gwersi a chwisiau ar -lein ddifyr a deniadol. Mae’r ategyn yn gweithio ar sail meddalwedd gwefannau WordPress ac yn eich galluogi i ddarparu tudalennau gwybodaeth, cwisiau a phrofion, a’u crynhoi fel cyrsiau. Mae modd defnyddio’r cwisiau i fesur cynnydd eich dysgwyr ac […]

Mae Mor Hawdd â…

 1. Dewch o hyd i westeiwr gwe dibynadwy ac efallai cefnogi WordPress ar yr un pryd.
 2. Llwythwch i lawr a gosod WordPress gyda'n gosodiad 5 munud enwog. Nid yw cyhoeddi erioed wedi bod yn haws.
 3. Treuliwch ychydig o amser yn darllen ein dogfennaeth, dewch i adnabod WordPress yn well bob dydd a dechrau helpu eraill hefyd.