Akismet – Diogelu Rhag Sbam

Disgrifiad

Mae Akismet yn gwirio’ch sylwadau a’ch cyflwyniadau ffurflen gyswllt yn erbyn ein cronfa ddata fyd-eang o sbam i atal eich gwefan rhag cyhoeddi cynnwys maleisus. Gallwch adolygu’r sbam sylwadau y mae’n ei ddal ar sgrin weinyddol “Sylwadau” eich blog.

Mae nodweddion amlycaf Akismet yn cynnwys:

 • Yn gwirio’r holl sylwadau yn awtomatig ac yn hidlo’r rhai sy’n edrych fel sbam.
 • Mae gan bob sylw statws hanes, felly gallwch chi weld yn hawdd pa sylwadau gafodd eu dal neu eu clirio gan Akismet a pha rai gafodd eu sbamio neu heb eu sbamio gan gymedrolwr.
 • URLs yn cael eu dangos yng nghorff sylwadau i ddatgelu dolenni cudd neu gamarweiniol.
 • Gall cymedrolwyr weld nifer y sylwadau cymeradwy ar gyfer pob defnyddiwr.
 • Nodwedd diystyru sy’n rhwystro’r sbam gwaethaf yn llwyr, gan arbed lle ar y ddisg i chi a chyflymu’ch gwefan.

ON: Rydym yn eich annog i gael allwedd API Akismet.com i’w ddefnyddio, ar ôl ei agor. Mae allweddi am ddim ar gyfer blogiau personol; mae tanysgrifiadau taledig ar gael i fusnesau a gwefannau masnachol.

Gosod

Llwythwch yr ategyn Akismet i’ch blog, ei agor, ac yna cyflwyno eich allwedd API Akismet.com.

1, 2, 3: A dyna ni!

Adolygiadau

Mai 22, 2022
I was not sure if I needed another key or if I could use the same one. I got a fast response which solved my dilemma. Thank you.
Read all 939 reviews

Contributors & Developers

“Akismet – Diogelu Rhag Sbam” has been translated into 72 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet – Diogelu Rhag Sbam” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

4.2.4

Dyddiad Ryddhay – 20 Mai 2022

 • Gwell cyfarwyddiadau ar gyfer hanes sylwadau.
 • Symudwyd y tag “Profwyd hyd at” i WP 6.0.

4.2.3

Dyddiad Ryddhau – 25 Ebrill 2022

 • Gwell cydnawsedd â FluentForms
 • Wedi trwsio parthau cyfieithu coll
 • URL ystadegau wedi’u diweddaru.
 • Gwell hygyrchedd elfennau ar y dudalen ffurfweddu.

4.2.2

Dyddiad Ryddhau – 24 Ionawr 2022

 • Gwell cydnawsedd â Formidable Forms
 • Wedi trwsio gwall a allai achosi problemau pan fydd ffurflenni cyswllt lluosog yn ymddangos ar un dudalen.
 • Camau gweithredu delete_comment a deleted_comment wedi’u diweddaru i basio dau ymresymiad i gyd-fynd â chraidd WordPress ers 4.9.0.
 • Wedi ychwanegu hidl sy’n caniatáu i fathau o sylwadau gael eu heithrio wrth gyfrif sylwadau cymeradwy defnyddwyr.

4.2.1

Dyddiad Ryddhau – 1 Hydref 2021

 • Wedi trwsio gwall gan achosi i ddilysiad AMP fethu ar rai tudalennau sy’n cynnwys ffurflenni.

4.2

Dyddiad Ryddhau – 30 Medi 2021

 • Ychwanegwyd dolenni at wybodaeth ychwanegol am hysbysiadau defnydd API.
 • Wedi lleihau nifer y ceisiadau rhwydwaith sydd eu hangen ar gyfer tudalen sylwadau wrth redeg Akismet.
 • Gwell cydnawsedd â’r ategion ffurflen gyswllt fwyaf poblogaidd.
 • Gwell botymau defnydd API i egluro pa uwchraddio sydd ei angen.

4.1.12

Dyddiad Ryddhau – 3 Medi 2021

 • Wedi trwsio rhybudd “Defnydd cyson heb ei ddiffinio”.
 • Gwell steilio i hysbysiadau rhybuddio.

4.1.11

Dyddiad Ryddhau – 23 Awst 2021

 • Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer hysbysiadau defnydd API Akismet ar osodiadau Akismet a thudalennau gweinyddol sylwadau golygu.
 • Ychwanegwyd cefnogaeth ar gyfer y weithred deleted_comment wrth swmp ddileu sylwadau o Sbam.

4.1.10

Dyddiad Ryddhau – 6 Gorffennaf 2021

 • Symleiddiwyd y cod ynghylch gwirio sylwadau mewn ceisiadau REST API a XML-RPC.
 • Terminoleg cynllun Plus wedi’i diweddaru mewn hysbysiadau i gyd-fynd ag enwau tanysgrifiadau cyfredol.
 • Ychwanegwyd rêl="noopener" at ddolen y teclyn i osgoi rhybuddion yn Google Lighthouse.
 • Gosodwch yr Akismet JavaScript wedi’i ohirio yn lle async i wella ymatebolrwydd.
 • Wedi gwella rhaglwytho ffenestri llamlenni ar y dudalen weinyddol golygu sylwadau.

4.1.9

Dyddiad Ryddhau – 2 Mawrth 2021

 • Gwellwyd yr ymdriniaeth o hysbysiadau cyfeirio mewn galwadau lluosog XML-RPC

4.1.8

Dyddiad Ryddhau – 6 Ionawr 2021

 • Wedi trwsio meysydd coll sefydlog mewn galwadau submit-spam a submit-ham a allai arwain at lai o gywirdeb.
 • Wedi trwsio’r defnydd o swyddogaeth jQuery anghymeradwy.

4.1.7

Dyddiad Ryddhau – 22 Hydref 2020

 • Dangos y faner “Crëwch eich cyfrif Akismet” ar y sgrin sylwadau gweinyddol, lle mae’n berthnasol, os nad yw Akismet wedi’i ffurfweddu.
 • Peidio â defnyddio wp_blacklist_check pan fydd y swyddogaeth wp_check_comment_disallowed_list newydd ar gael.

4.1.6

Dyddiad Ryddhau – 4 Mehefin 2020

 • Analluogi’r botwm “Gwirio am Sbam” nes bod y dudalen wedi’i llwytho i osgoi gwallau wrth glicio drwodd i ailwirio’r pwynt terfyn yn y ciw yn uniongyrchol.
 • Wedi ychwanegu hidl “akismet_enable_mshots” i ganiatáu analluogi ffenestri llamlenni ar y dudalen weinyddol golygu sylwadau.

Ar gyfer cofnodion cofnod newid hŷn, gweler y ffeil changelog.txt ychwanegol a sy’n cael ei ddarparu gyda’r ategyn.