Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam

Disgrifiad

Y diogelwch orau rhag sbam er mwyn rwystro sylwadau sbam a sbam mewn ffurflenni cyswllt. Yr ateb gwrth-spam mwyaf dibynadwy ar gyfer WordPress a WooCommerce.

Mae Akismet yn gwirio’ch sylwadau a’ch cyflwyniadau ffurflen gyswllt yn erbyn ein cronfa ddata fyd-eang o sbam i atal eich gwefan rhag cyhoeddi cynnwys maleisus. Gallwch adolygu’r sbam sylwadau y mae’n ei ddal ar sgrin weinyddol “Sylwadau” eich blog.

Mae nodweddion amlycaf Akismet yn cynnwys:

 • Yn gwirio’r holl sylwadau yn awtomatig ac yn hidlo’r rhai sy’n edrych fel sbam.
 • Mae gan bob sylw statws hanes, felly gallwch chi weld yn hawdd pa sylwadau gafodd eu dal neu eu clirio gan Akismet a pha rai gafodd eu sbamio neu heb eu sbamio gan gymedrolwr.
 • URLs yn cael eu dangos yng nghorff sylwadau i ddatgelu dolenni cudd neu gamarweiniol.
 • Gall cymedrolwyr weld nifer y sylwadau cymeradwy ar gyfer pob defnyddiwr.
 • Nodwedd diystyru sy’n rhwystro’r sbam gwaethaf yn llwyr, gan arbed lle ar y ddisg i chi a chyflymu’ch gwefan.

ON: Rydym yn eich annog i gael allwedd API Akismet.com i’w ddefnyddio, ar ôl ei agor. Mae allweddi am ddim ar gyfer blogiau personol; mae tanysgrifiadau taledig ar gael i fusnesau a gwefannau masnachol.

Gosod

Llwythwch yr ategyn Akismet i’ch blog, ei agor, ac yna cyflwyno eich allwedd API Akismet.com.

1, 2, 3: A dyna ni!

Adolygiadau

Mai 29, 2023
this plugin is useless, i trusted it, now i have 103 000 spam messages on my web site, thank you.
Read all 978 reviews

Contributors & Developers

“Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam” has been translated into 72 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

5.1

Dyddiad Ryddhau – 20 Mawrth 2023

 • Wedi tynnu rhybuddion terfyn diangen o’r dudalen gweinyddu.
 • Gwell canfod sbam o gynnwys tacsonomi cofnod yng ngalwad gwirio sylw.
 • Wedi tynnu allweddi API o ifframiau ystadegau er mwyn osgoi’r posibiliad o ddinoethiad damweiniol.

5.0.2

Dyddiad Ryddhau – 1 Rhagfyr 2022

 • Gwell cydnawsedd gyda themâu sy’n cuddio neu ddangos elfennau o’r UI ar sail symudiadau llygoden.
 • Gwell diogelwch allweddi API drwy eu hanfon mewn cyrff gofyn yn lle is-barthau.

5.0.1

Dyddiad Ryddhau – 28 Medi 2022

 • Wedi ychwanegu cyflwr gwag ar gyfer yr adran Ystadegau ar y dudalen weinyddol.
 • Wedi cywiro gwall oedd yn torri rhai dolenni tudalennau gweinyddol pan mae ategion Jetpack yn weithredol.
 • Wedi marcio rhai gwrandawyr digwyddiadau fel goddefol er mwyn gwella perfformiad mewn porwyr newydd.
 • Wedi analluogi arsylwi ar ffurflenni sy’n cofnodi i barthau eraill.

5.0

Dyddiad Ryddhau – 26 Gorffennaf 2022

 • Ychwanegwyd nodwedd newydd i ddal sbamwyr drwy wylio sut maen nhw’n rhyngweithio gyda’r dudalen.

4.2.5

Dyddiad Ryddhau – 11 Gorffennaf 2022

 • Wedi trwsio gwall oedd yn ychwanegu cofnodion hanes diangen ar ôl gwiriadau sylwadau.
 • Ychwanegwyd hysbysiad sy’n dangos pan fod WP-Cron wedi’i analluogi ac efallai’n effeithio ar ailwirio sylwadau.

4.2.4

Dyddiad Ryddhay – 20 Mai 2022

 • Gwell cyfarwyddiadau ar gyfer hanes sylwadau.
 • Symudwyd y tag “Profwyd hyd at” i WP 6.0.

4.2.3

Dyddiad Ryddhau – 25 Ebrill 2022

 • Gwell cydnawsedd â FluentForms
 • Wedi trwsio parthau cyfieithu coll
 • URL ystadegau wedi’u diweddaru.
 • Gwell hygyrchedd elfennau ar y dudalen ffurfweddu.

4.2.2

Dyddiad Ryddhau – 24 Ionawr 2022

 • Gwell cydnawsedd â Formidable Forms
 • Wedi trwsio gwall a allai achosi problemau pan fydd ffurflenni cyswllt lluosog yn ymddangos ar un dudalen.
 • Camau gweithredu delete_comment a deleted_comment wedi’u diweddaru i basio dau ymresymiad i gyd-fynd â chraidd WordPress ers 4.9.0.
 • Wedi ychwanegu hidl sy’n caniatáu i fathau o sylwadau gael eu heithrio wrth gyfrif sylwadau cymeradwy defnyddwyr.

4.2.1

Dyddiad Ryddhau – 1 Hydref 2021

 • Wedi trwsio gwall gan achosi i ddilysiad AMP fethu ar rai tudalennau sy’n cynnwys ffurflenni.

4.2

Dyddiad Ryddhau – 30 Medi 2021

 • Ychwanegwyd dolenni at wybodaeth ychwanegol am hysbysiadau defnydd API.
 • Wedi lleihau nifer y ceisiadau rhwydwaith sydd eu hangen ar gyfer tudalen sylwadau wrth redeg Akismet.
 • Gwell cydnawsedd â’r ategion ffurflen gyswllt fwyaf poblogaidd.
 • Gwell botymau defnydd API i egluro pa uwchraddio sydd ei angen.

Ar gyfer cofnodion cofnod newid hŷn, gweler y ffeil changelog.txt ychwanegol a sy’n cael ei ddarparu gyda’r ategyn.