Akismet – Diogelu Rhag Sbam

Disgrifiad

Mae Akismet yn gwirio’ch sylwadau a’ch cyflwyniadau ffurflen gyswllt yn erbyn ein cronfa ddata fyd-eang o sbam i atal eich gwefan rhag cyhoeddi cynnwys maleisus. Gallwch adolygu’r sbam sylwadau y mae’n ei ddal ar sgrin weinyddol “Sylwadau” eich blog.

Mae nodweddion amlycaf Akismet yn cynnwys:

 • Yn gwirio’r holl sylwadau yn awtomatig ac yn hidlo’r rhai sy’n edrych fel sbam.
 • Mae gan bob sylw statws hanes, felly gallwch chi weld yn hawdd pa sylwadau gafodd eu dal neu eu clirio gan Akismet a pha rai gafodd eu sbamio neu heb eu sbamio gan gymedrolwr.
 • URLs yn cael eu dangos yng nghorff sylwadau i ddatgelu dolenni cudd neu gamarweiniol.
 • Gall cymedrolwyr weld nifer y sylwadau cymeradwy ar gyfer pob defnyddiwr.
 • Nodwedd diystyru sy’n rhwystro’r sbam gwaethaf yn llwyr, gan arbed lle ar y ddisg i chi a chyflymu’ch gwefan.

ON: Rydym yn eich annog i gael allwedd API Akismet.com i’w ddefnyddio, ar ôl ei agor. Mae allweddi am ddim ar gyfer blogiau personol; mae tanysgrifiadau taledig ar gael i fusnesau a gwefannau masnachol.

Gosod

Llwythwch yr ategyn Akismet i’ch blog, ei agor, ac yna cyflwyno eich allwedd API Akismet.com.

1, 2, 3: A dyna ni!

Adolygiadau

Ionawr 20, 2023
We are a nonprofit with spam problems, and to our great surprise, Akismet is free for us, and was added straighforwardly from our Worpress home. Along the way down the learning curve, a little support/explanation was needed (multiple times), and it was offered cheerfully and responsively by their engineers (who are very fairly titled as "Happiness Engineers"). I would happily give six stars if I could!
Ionawr 15, 2023
I have been using this plugin since I first set up my blog site more than a dozen years ago and had completely forgotten about it. I was reminded of its existence when I started getting flooded with spam comments on my blog. It turned out that my API key for this plugin had expired and I was instructed to create an account with Akismet and pay to get an API key. However, after contacting their support, I was told there would be no charge to get a key since my website was not being used for commercial purposes. In my opinion, the pricing policy is fair since if someone is using his website to make money, then he should be paying Akismet a fee commensurate with the income he was making. The support I was provided was prompt and I was very happy with the resolution. Entering the API key stopped the flood of spam like magic. Things are now back to normal on my blog and I am relieved!
Rhagfyr 20, 2022 1 reply
Note that you must pay for it to use it, if you set the payment slider to 0, they will still show the next page for you to input a verification code, which they promised will be sended to your email address, but they won't, because it is not free! I tried three different email addresses from three different email provider (google gmail, microsoft outlook, and netease), and waited for over an hour, non of these addresses got any email from them. If people must pay for it, you need to state it in all of your promotional contents.
Read all 959 reviews

Contributors & Developers

“Akismet – Diogelu Rhag Sbam” has been translated into 72 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet – Diogelu Rhag Sbam” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

5.0.2

Dyddiad Ryddhau – 1 Rhagfyr 2022

 • Gwell cydnawsedd gyda themâu sy’n cuddio neu ddangos elfennau o’r UI ar sail symudiadau llygoden.
 • Gwell diogelwch allweddi API drwy eu hanfon mewn cyrff gofyn yn lle is-barthau.

5.0.1

Dyddiad Ryddhau – 28 Medi 2022

 • Wedi ychwanegu cyflwr gwag ar gyfer yr adran Ystadegau ar y dudalen weinyddol.
 • Wedi cywiro gwall oedd yn torri rhai dolenni tudalennau gweinyddol pan mae ategion Jetpack yn weithredol.
 • Wedi marcio rhai gwrandawyr digwyddiadau fel goddefol er mwyn gwella perfformiad mewn porwyr newydd.
 • Wedi analluogi arsylwi ar ffurflenni sy’n cofnodi i barthau eraill.

5.0

Dyddiad Ryddhau – 26 Gorffennaf 2022

 • Ychwanegwyd nodwedd newydd i ddal sbamwyr drwy wylio sut maen nhw’n rhyngweithio gyda’r dudalen.

4.2.5

Dyddiad Ryddhau – 11 Gorffennaf 2022

 • Wedi trwsio gwall oedd yn ychwanegu cofnodion hanes diangen ar ôl gwiriadau sylwadau.
 • Ychwanegwyd hysbysiad sy’n dangos pan fod WP-Cron wedi’i analluogi ac efallai’n effeithio ar ailwirio sylwadau.

4.2.4

Dyddiad Ryddhay – 20 Mai 2022

 • Gwell cyfarwyddiadau ar gyfer hanes sylwadau.
 • Symudwyd y tag “Profwyd hyd at” i WP 6.0.

4.2.3

Dyddiad Ryddhau – 25 Ebrill 2022

 • Gwell cydnawsedd â FluentForms
 • Wedi trwsio parthau cyfieithu coll
 • URL ystadegau wedi’u diweddaru.
 • Gwell hygyrchedd elfennau ar y dudalen ffurfweddu.

4.2.2

Dyddiad Ryddhau – 24 Ionawr 2022

 • Gwell cydnawsedd â Formidable Forms
 • Wedi trwsio gwall a allai achosi problemau pan fydd ffurflenni cyswllt lluosog yn ymddangos ar un dudalen.
 • Camau gweithredu delete_comment a deleted_comment wedi’u diweddaru i basio dau ymresymiad i gyd-fynd â chraidd WordPress ers 4.9.0.
 • Wedi ychwanegu hidl sy’n caniatáu i fathau o sylwadau gael eu heithrio wrth gyfrif sylwadau cymeradwy defnyddwyr.

4.2.1

Dyddiad Ryddhau – 1 Hydref 2021

 • Wedi trwsio gwall gan achosi i ddilysiad AMP fethu ar rai tudalennau sy’n cynnwys ffurflenni.

4.2

Dyddiad Ryddhau – 30 Medi 2021

 • Ychwanegwyd dolenni at wybodaeth ychwanegol am hysbysiadau defnydd API.
 • Wedi lleihau nifer y ceisiadau rhwydwaith sydd eu hangen ar gyfer tudalen sylwadau wrth redeg Akismet.
 • Gwell cydnawsedd â’r ategion ffurflen gyswllt fwyaf poblogaidd.
 • Gwell botymau defnydd API i egluro pa uwchraddio sydd ei angen.

Ar gyfer cofnodion cofnod newid hŷn, gweler y ffeil changelog.txt ychwanegol a sy’n cael ei ddarparu gyda’r ategyn.