Akismet – Diogelu Rhag Sbam

Disgrifiad

Mae Akismet yn gwirio’ch sylwadau a’ch cyflwyniadau ffurflen gyswllt yn erbyn ein cronfa ddata fyd-eang o sbam i atal eich gwefan rhag cyhoeddi cynnwys maleisus. Gallwch adolygu’r sbam sylwadau y mae’n ei ddal ar sgrin weinyddol “Sylwadau” eich blog.

Mae nodweddion amlycaf Akismet yn cynnwys:

 • Yn gwirio’r holl sylwadau yn awtomatig ac yn hidlo’r rhai sy’n edrych fel sbam.
 • Mae gan bob sylw statws hanes, felly gallwch chi weld yn hawdd pa sylwadau gafodd eu dal neu eu clirio gan Akismet a pha rai gafodd eu sbamio neu heb eu sbamio gan gymedrolwr.
 • URLs yn cael eu dangos yng nghorff sylwadau i ddatgelu dolenni cudd neu gamarweiniol.
 • Gall cymedrolwyr weld nifer y sylwadau cymeradwy ar gyfer pob defnyddiwr.
 • Nodwedd diystyru sy’n rhwystro’r sbam gwaethaf yn llwyr, gan arbed lle ar y ddisg i chi a chyflymu’ch gwefan.

ON: Rydym yn eich annog i gael allwedd API Akismet.com i’w ddefnyddio, ar ôl ei agor. Mae allweddi am ddim ar gyfer blogiau personol; mae tanysgrifiadau taledig ar gael i fusnesau a gwefannau masnachol.

Gosod

Llwythwch yr ategyn Akismet i’ch blog, ei agor, ac yna cyflwyno eich allwedd API Akismet.com.

1, 2, 3: A dyna ni!

Adolygiadau

Medi 10, 2022
A great product and a good value, definitely worth the subscription. The support (though for me not needed, my issue turned out to be with another plugin) was fast, helpful, and great
Awst 29, 2022
Before activating the plugin we got tons of spam now we get none. Great product and support
Gorffennaf 22, 2022
Askinet installée sur tous les sites que j'utilise
Gorffennaf 16, 2022
Automatic's automatic bait-n-switcch. Greed. Might be worth it if it, or any Automatic products, worked worth a damn.
Read all 953 reviews

Contributors & Developers

“Akismet – Diogelu Rhag Sbam” has been translated into 72 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet – Diogelu Rhag Sbam” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

5.0

Dyddiad Ryddhau – 26 Gorffennaf 2022

 • Ychwanegwyd nodwedd newydd i ddal sbamwyr drwy wylio sut maen nhw’n rhyngweithio gyda’r dudalen.

4.2.5

Dyddiad Ryddhau – 11 Gorffennaf 2022

 • Wedi trwsio gwall oedd yn ychwanegu cofnodion hanes diangen ar ôl gwiriadau sylwadau.
 • Ychwanegwyd hysbysiad sy’n dangos pan fod WP-Cron wedi’i analluogi ac efallai’n effeithio ar ailwirio sylwadau.

4.2.4

Dyddiad Ryddhay – 20 Mai 2022

 • Gwell cyfarwyddiadau ar gyfer hanes sylwadau.
 • Symudwyd y tag “Profwyd hyd at” i WP 6.0.

4.2.3

Dyddiad Ryddhau – 25 Ebrill 2022

 • Gwell cydnawsedd â FluentForms
 • Wedi trwsio parthau cyfieithu coll
 • URL ystadegau wedi’u diweddaru.
 • Gwell hygyrchedd elfennau ar y dudalen ffurfweddu.

4.2.2

Dyddiad Ryddhau – 24 Ionawr 2022

 • Gwell cydnawsedd â Formidable Forms
 • Wedi trwsio gwall a allai achosi problemau pan fydd ffurflenni cyswllt lluosog yn ymddangos ar un dudalen.
 • Camau gweithredu delete_comment a deleted_comment wedi’u diweddaru i basio dau ymresymiad i gyd-fynd â chraidd WordPress ers 4.9.0.
 • Wedi ychwanegu hidl sy’n caniatáu i fathau o sylwadau gael eu heithrio wrth gyfrif sylwadau cymeradwy defnyddwyr.

4.2.1

Dyddiad Ryddhau – 1 Hydref 2021

 • Wedi trwsio gwall gan achosi i ddilysiad AMP fethu ar rai tudalennau sy’n cynnwys ffurflenni.

4.2

Dyddiad Ryddhau – 30 Medi 2021

 • Ychwanegwyd dolenni at wybodaeth ychwanegol am hysbysiadau defnydd API.
 • Wedi lleihau nifer y ceisiadau rhwydwaith sydd eu hangen ar gyfer tudalen sylwadau wrth redeg Akismet.
 • Gwell cydnawsedd â’r ategion ffurflen gyswllt fwyaf poblogaidd.
 • Gwell botymau defnydd API i egluro pa uwchraddio sydd ei angen.

Ar gyfer cofnodion cofnod newid hŷn, gweler y ffeil changelog.txt ychwanegol a sy’n cael ei ddarparu gyda’r ategyn.