Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam

Disgrifiad

Y diogelwch orau rhag sbam er mwyn rwystro sylwadau sbam a sbam mewn ffurflenni cyswllt. Yr ateb gwrth-spam mwyaf dibynadwy ar gyfer WordPress a WooCommerce.

Mae Akismet yn gwirio’ch sylwadau a’ch cyflwyniadau ffurflen gyswllt yn erbyn ein cronfa ddata fyd-eang o sbam i atal eich gwefan rhag cyhoeddi cynnwys maleisus. Gallwch adolygu’r sbam sylwadau y mae’n ei ddal ar sgrin weinyddol “Sylwadau” eich blog.

Mae nodweddion amlycaf Akismet yn cynnwys:

 • Yn gwirio’r holl sylwadau yn awtomatig ac yn hidlo’r rhai sy’n edrych fel sbam.
 • Mae gan bob sylw statws hanes, felly gallwch chi weld yn hawdd pa sylwadau gafodd eu dal neu eu clirio gan Akismet a pha rai gafodd eu sbamio neu heb eu sbamio gan gymedrolwr.
 • URLs yn cael eu dangos yng nghorff sylwadau i ddatgelu dolenni cudd neu gamarweiniol.
 • Gall cymedrolwyr weld nifer y sylwadau cymeradwy ar gyfer pob defnyddiwr.
 • Nodwedd diystyru sy’n rhwystro’r sbam gwaethaf yn llwyr, gan arbed lle ar y ddisg i chi a chyflymu’ch gwefan.

ON: Rydym yn eich annog i gael allwedd API Akismet.com i’w ddefnyddio, ar ôl ei agor. Mae allweddi am ddim ar gyfer blogiau personol; mae tanysgrifiadau taledig ar gael i fusnesau a gwefannau masnachol.

Gosod

Llwythwch yr ategyn Akismet i’ch blog, ei agor, ac yna cyflwyno eich allwedd API Akismet.com.

1, 2, 3: A dyna ni!

Adolygiadau

Tachwedd 26, 2023
Akismet has been with me since I've been on WordPress and really doesn't miss when compared to other solutions. Keep up the great work!
Tachwedd 23, 2023
Well, this plugin is a need to have, if you have "visible" WordPress site. I've been using Akismet for some time now with Flamingo as a addition. Didn't pay much attention to the spamfolder because I just recently re-opened my website. Guess what? 39 crazy mails were caught within a month, and they were all spam. Don't think I could live without Akismet plugin.
Hydref 6, 2023 2 replies
I had Akismet Anti Spam run over more than a year and it "found" hundreds of spam comments. I was wondering the whole time why I never found one of it in my spam folder.A couple of months ago I deinstalled it. I was just curious to see, what kind of "spam comments" I was saved for. Since then not even one spam comment happened. My conclusion: Akismet is creating fake messages to make itself feel more "worthy". Not recommended!
Awst 29, 2023
/レンタルサーバーを解約したのち /なくなっているサイトにプラグインの 継続課金がされたので メールしたら <font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">迅速に対応</font></font>して<font style="vertical-align: inherit;"><font style="vertical-align: inherit;">いただきました。</font></font>
Read all 1,000 reviews

Contributors & Developers

“Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam” has been translated into 72 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Akismet Gwrth-Sbam: Diogelwch Rhag Sbam” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

5.3

Dyddiad Ryddhau – 14 Medi 2023

 • Gwella ymddangosiad rhybuddion defnyddwyr.
 • Ychwanegu dalennau arddull ar gyfer ieithoedd RTL.
 • Tynnu cyflwr anabledig cychwynnol botwm ‘Cadw newidiadau’.
 • Gwella mynediad ffurflen mynediad allwedd API.
 • Ychwanegu bachau hidl newydd ar gyfer Fluent Forms
 • Trwsio mater gyda chydnawsedd PHP 8.1.

5.2

Dyddiad Ryddhau – 23 Mehefin 2023

 • Adnewyddu golwg ystadegau Akismet.
 • Gwella cydnawsedd PHP 8.1.
 • Gwella golwg ategyn i gyd-fynd â’r ystadegau diwygiedig.
 • Newid cefnogaeth fersiwn leiaf PHP i 5.6 yr un peth â WordPress.
 • Gollwng cefnogaeth iIE11 a diweddaru’r fersiwn lleiaf o WordPress i 5.8 (lle tynnwyd cefnogaeth IE11 o WP Core).

5.1

Dyddiad Ryddhau – 20 Mawrth 2023

 • Wedi tynnu rhybuddion terfyn diangen o’r dudalen gweinyddu.
 • Gwell canfod sbam o gynnwys tacsonomi cofnod yng ngalwad gwirio sylw.
 • Wedi tynnu allweddi API o ifframiau ystadegau er mwyn osgoi’r posibiliad o ddinoethiad damweiniol.

5.0.2

Dyddiad Ryddhau – 1 Rhagfyr 2022

 • Gwell cydnawsedd gyda themâu sy’n cuddio neu ddangos elfennau o’r UI ar sail symudiadau llygoden.
 • Gwell diogelwch allweddi API drwy eu hanfon mewn cyrff gofyn yn lle is-barthau.

5.0.1

Dyddiad Ryddhau – 28 Medi 2022

 • Wedi ychwanegu cyflwr gwag ar gyfer yr adran Ystadegau ar y dudalen weinyddol.
 • Wedi cywiro gwall oedd yn torri rhai dolenni tudalennau gweinyddol pan mae ategion Jetpack yn weithredol.
 • Wedi marcio rhai gwrandawyr digwyddiadau fel goddefol er mwyn gwella perfformiad mewn porwyr newydd.
 • Wedi analluogi arsylwi ar ffurflenni sy’n cofnodi i barthau eraill.

5.0

Dyddiad Ryddhau – 26 Gorffennaf 2022

 • Ychwanegwyd nodwedd newydd i ddal sbamwyr drwy wylio sut maen nhw’n rhyngweithio gyda’r dudalen.

4.2.5

Dyddiad Ryddhau – 11 Gorffennaf 2022

 • Wedi trwsio gwall oedd yn ychwanegu cofnodion hanes diangen ar ôl gwiriadau sylwadau.
 • Ychwanegwyd hysbysiad sy’n dangos pan fod WP-Cron wedi’i analluogi ac efallai’n effeithio ar ailwirio sylwadau.

4.2.4

Dyddiad Ryddhay – 20 Mai 2022

 • Gwell cyfarwyddiadau ar gyfer hanes sylwadau.
 • Symudwyd y tag “Profwyd hyd at” i WP 6.0.

4.2.3

Dyddiad Ryddhau – 25 Ebrill 2022

 • Gwell cydnawsedd â FluentForms
 • Wedi trwsio parthau cyfieithu coll
 • URL ystadegau wedi’u diweddaru.
 • Gwell hygyrchedd elfennau ar y dudalen ffurfweddu.

4.2.2

Dyddiad Ryddhau – 24 Ionawr 2022

 • Gwell cydnawsedd â Formidable Forms
 • Wedi trwsio gwall a allai achosi problemau pan fydd ffurflenni cyswllt lluosog yn ymddangos ar un dudalen.
 • Camau gweithredu delete_comment a deleted_comment wedi’u diweddaru i basio dau ymresymiad i gyd-fynd â chraidd WordPress ers 4.9.0.
 • Wedi ychwanegu hidl sy’n caniatáu i fathau o sylwadau gael eu heithrio wrth gyfrif sylwadau cymeradwy defnyddwyr.

4.2.1

Dyddiad Ryddhau – 1 Hydref 2021

 • Wedi trwsio gwall gan achosi i ddilysiad AMP fethu ar rai tudalennau sy’n cynnwys ffurflenni.

4.2

Dyddiad Ryddhau – 30 Medi 2021

 • Ychwanegwyd dolenni at wybodaeth ychwanegol am hysbysiadau defnydd API.
 • Wedi lleihau nifer y ceisiadau rhwydwaith sydd eu hangen ar gyfer tudalen sylwadau wrth redeg Akismet.
 • Gwell cydnawsedd â’r ategion ffurflen gyswllt fwyaf poblogaidd.
 • Gwell botymau defnydd API i egluro pa uwchraddio sydd ei angen.

Ar gyfer cofnodion cofnod newid hŷn, gweler y ffeil changelog.txt ychwanegol a sy’n cael ei ddarparu gyda’r ategyn.