Gutenberg

Disgrifiad

Mae “Gutenberg” yn enw cod ar gyfer patrwm cwbl newydd o adeiladu a chyhoeddi gwefannau WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan gymaint ag y gwnaeth Gutenberg â’r gair printiedig. Ar hyn o bryd, mae’r project yng ngham cyntaf proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â phob darn o WordPress – Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog – ac mae’n canolbwyntio ar brofiad golygu newydd, y golygydd bloc.

Mae’r golygydd bloc yn cyflwyno dull modiwlaidd o dudalennau a chofnodion: mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, gall blociau WordPress gael eu hychwanegu, eu trefnu a’u haildrefnu, gan ganiatáu i ddefnyddwyr WordPress greu tudalennau sy’n llawn cyfryngau mewn ffordd reddfol yn weledol – a heb addasiadau codau byr neu HTML cyfaddas.

Daeth y golygydd bloc ar gael gyntaf ym mis Rhagfyr 2018, ac rydym yn dal i weithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer tri cham nesaf y gwaith. Mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf i chi o’r golygydd blociau fel y gallwch ymuno â ni i brofi nodweddion mwyaf blaengar, dechrau chwarae gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i adeiladu un eich hun.

Darganf0d Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Gweler dogfennaeth Golygydd WordPress am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion a thudalennau.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Mae ymestyn a chyfaddasu wrth wraidd y platfform WordPress, gweler Dogfennaeth Datblygwr am sesiynau tiwtorial helaeth, dogfennaeth a chyfeirnod API ar sut i ymestyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae hwb datblygu project Gutenberg ar Github yn: https://github.com/wordpress/gutenberg

Mae trafodaeth am y project ar Make Blog a’r sianel #core-editor yn Slack, gwybodaeth ymuno .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adroddiadau gwallau, awgrymiadau am nodwedd ac unrhyw adborth arall! Dewch draw i dudalen materion GitHub i chwilio am faterion sy’n bodoli eisoes neu agor un newydd. Er y byddwn yn ceisio treialu materion a adroddir yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw popeth yn ganolog yn y storfa GitHub.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y prosiect yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2019 a 2018 . Yn ogystal, gallwch ddilyn diweddariadau yn y blog Creu WordPress Core .

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Fersiynau yn WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Adolygiadau

Ebrill 18, 2021
It takes some time to get used to it and it feels like a modern tool. But I prefer things more simple so I will stick to the Classic editor.
Ebrill 17, 2021
Ok, something could be better, but at the end I am happy with Gutenberg! I like open source and I accept that something can go wrong.
Ebrill 14, 2021
Why? Pretty easy! It's available in the core which means most WP users just use it and don't even know about the plugin where the latest features are always available. So if they like it - they like it. If they hate it - they hate it. They don't even think about leaving a review here. Also: The plugin replaced a solution that was proved by many. A simple rich text editor 🥱🥱. Well it worked.. It was a good solution for bloggers. But WordPress is not only a blogging platform anymore. Many big websites, shops and other are running WordPress. For most of them a simple rte is just not enough. So?! Don't listen to all the hate here. Try it out. Maybe you like it 😉 On GitHub the Gutenberg project currently counts more than 6700 stars. Which means the 2.2k 1 star reviews here are a minority (and those stars are mostly just developers). In my opinion the Gutenberg Team did a great job with this plugin. Of course there's still a long way to go and the editor is far away from being a perfect editor. But.. It evolves. Every update makes the editing experience a little bit better (and hey we're still in phase 2 of 4 so..) All in all: Keep up the great work! Keep pushing updates for both writers and devs!
Read all 3,339 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 50 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

I ddarllen y cofnod newid am Gutenberg 10.4.1, ewch i’r dudalen ryddhau .