Gutenberg

Disgrifiad

Enw cod yw “Gutenberg” ar gyfer patrwm cwbl newydd ar gyfer creu gyda WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan cymaint ag y gwnaeth Johannes Gutenberg y gair printiedig. Mae’r project yn dilyn proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â darnau mawr o WordPress – Golygu, Addasu, Cydweithio ac Amlieithog.

Yn dilyn cyflwyno golygu bloc cofnod ym mis Rhagfyr 2018, cyflwynodd Gutenberg olygu gwefan lawn (FSE) yn ddiweddarach yn 2021, a ddaeth gyda WordPress 5.9 yn gynnar yn 2022 .

Beth Mae Gutenberg yn ei Wneud?

Gutenberg yw “golygydd bloc” WordPress, ac mae’n cyflwyno dull modiwlaidd o addasu eich gwefan gyfan. Golygu blociau cynnwys unigol ar gofnodion neu dudalennau. Ychwanegwch ac addasu teclynnau. Hyd yn oed dyluniwch benawdau, troedynnau a llywio eich gwefan gyda chefnogaeth lawn i olygu’r wefan.

Mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, mae modd ychwanegu, trefnu ac aildrefnu blociau WordPress, gan ganiatáu i ddefnyddwyr greu cynnwys cyfoethog o gyfryngau a chynlluniau gwefannau mewn ffordd weledol reddfol – a heb atebion fel codau byr neu HTML a PHP arferol.

Rydyn ni bob amser yn gweithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer cyfnodau gwaith y dyfodol. Mae pob datganiad WordPress yn cynnwys nodweddion sefydlog o ategyn Gutenberg, felly nid oes angen i chi osod yr ategyn i elwa o’r gwaith sy’n cael ei wneud yma.

Mynediad Cynnar

A ydych chi’n fabwysiadwr cynnar â thechnolegol ddeallus sy’n hoffi profi nodweddion blaengar a nodweddion arbrofol, ac nad yw’n ofni tincian â nodweddion sy’n dal i gael eu datblygu? Os felly, mae’r ategyn beta hwn yn rhoi mynediad i chi i’r nodweddion Gutenberg diweddaraf ar gyfer golygu bloc a gwefan lawn, yn ogystal â chipolwg ar yr hyn sydd i ddod.

Mae Angen Cyfranwyr

Ar gyfer yr anturus a’r dechnoleg ddeallus, mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r set nodwedd ddiweddaraf a gorau i chi, fel y gallwch chi ymuno â ni i brofi a datblygu nodweddion ymyl gwaedu, chwarae o gwmpas gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i gyfrannu neu adeiladu’ch blociau eich hun. .

Darganfod Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Darllenwch WordPress Editor documentation am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion, tudalennau a rhagor.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Darllennwch y Developer Documentation am sesiynau tiwtorial a dogfennaeth helaeth, a chyfeiriadau API ar sut i estyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae modd canfod man datblygu project Gutenberg yn https://github.com/wordpress/gutenberg. Mae trafodaethau am y prosiect ar y Make Core Blog ac yn y sianel #core-editor yn Slack, gan gynnwys cyfarfodydd wythnosol. Os nad oes gennych gyfrif Slack, gallwch gofrestru yma .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Y lle gorau i adrodd ar wallau, awgrymiadau nodwedd, neu unrhyw adborth arall yw tudalen materion Gutenberg GitHub. Cyn cyflwyno mater newydd, chwiliwch y materion presennol i weld os oes unrhyw un arall wedi adrodd yr un adborth.

Er ein bod yn ceisio brysbennu materion sy’n cael eu hadrodd yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw adborth yn ganolog i GitHub.

Lle ga i adrodd ar wallau diogelwch?

Mae tîm Gutenberg a chymuned WordPress yn cymryd gwallau diogelwch o ddifrif. Rydym yn gwerthfawrogi eich ymdrechion i ddatgelu eich canfyddiadau’n gyfrifol a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gydnabod eich cyfraniadau.

I adrodd ar fater diogelwch, ewch i raglen WordPress HackerOne.

Oes rhaid i mi ddefnyddio’r ategyn Gutenberg i gael mynediad at y nodweddion hyn?

Ddim o reidrwydd. Mae pob fersiwn o WordPress ar ôl 5.0 wedi cynnwys nodweddion o ategyn Gutenberg, sydd, gyda’i gilydd yn cael eu galw yn Golygydd WordPress. Mae’n debyg eich bod eisoes yn elwa o’r nodweddion sefydlog!

Ond os ydych chi eisiau nodweddion beta blaengar, gan gynnwys mwy o eitemau arbrofol, bydd angen i chi ddefnyddio’r ategyn. Gallwch ddarllen rhagor yma i helpu i benderfynu a yw’r ategyn yn iawn i chi.

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Versions in WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y project yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2020, 2019, a 2018. Hefyd, gallwch ddilyn y nodiadau rhyddhau pythefnosol a diweddariadau cynllun project misol ar flog Make WordPress Core i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Chwefror 12, 2024
TBH love this initially felt like that stuck-up middle child but now that I see it has lots of potential when paired with other block plugins just needs some time adjusting yes start was difficult but feels good now and can always opt for the classic editor if I feel so. Anyway, all in all pretty good kudos to the devs keep working hard!
Chwefror 10, 2024 3 replies
I always stayed away from Gutenberg, decided to give it a go with a friends website. The design was not super straight forward, but i was 100% sure it could be done on one of the multiple competitors (Elementor, for example).It was totally awful. A lot of options are scattered in multiple places. There are a lot of missing features, especially on the mobile/sizes management of content. And please, don't bring out intrinsic design, not everything can be "intrinsic".Two examples.- I wanted a 5/2/1 column layout from desktop to mobile. Nope, can't do that. All you can have is 5/1.- Sometimes you just need an image in the background, with some background-size/position/cover. Nope, can't do that, you need to navigate up and down in the dashboard, all the way to the theme editor, to find the custom CSS part, and add what you need.Also, a lot of time Gutenberg does stuff that i literally never asked. With some container blocks (I think it was Group/Column/Row) there are !important styles coming from the editor.Then again, for some reason, if i use a "column" and i add a padding, the padding is added to the column width. So a 25% column suddenly becames 25% + whatever padding I added. I ended up nesting everything like a Matryoshka doll.I could go on and on for ages, I literally don't understand how they can think it could be used for FSE, compared to other WYSIWYG editors / WYSIWYG SaaS solutions.
Chwefror 6, 2024
Slow, clunky, ugly and confusing user interface. Fortunately, we don't have to use it and after disabling it, we can go one step further by using the Disable Gutenberg plug-in which will kill it completely and save on the unnecessary server requests for its unused CSS and JS resources that it still insists on loading.
Chwefror 3, 2024 1 reply
I have had Wordpress sites since they began and used to love them. Being able to write and publish on Wordpress was joyous. Gutenberg is not designed for writers - it is literally impossible to be creative with it and just let your words flow. Now I have to either stick with my cumbersome array of workarounds and plugins to avoid Gutenberg or get rid of them and cut/paste my words in. It's occurring to me that it's time to leave Wordpress, which is sad as I was a huge fan and this is my business. Please don't ask me for the specific thing that's wrong with it which your developers can fix - It's the composing/editing window itself. I have never met a single writer or creative who can work with it. For instance: you cannot see the whole text at once as you write - this is vital. On Gutenberg, you can only see the current paragraph that you're writing - it makes it impossible to think/create/focus. Did whomever designed this want to remove words? Is Wordpress evolving into something more like Tumblr? Anyway, I'm off to research alternatives and somehow allocate time to move decades of content away from Wordpress and Gutenberg.
Ionawr 29, 2024 1 reply
Buggy, somtimes after a change the page gets screwed up on refresh. Some properties on configuration menus are missing. No intuitiveness, lacks logical flow.
Read all 3,733 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 55 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

I ddarllen y cofnod newid am y Gutenberg diweddaraf, ewch i’r dudalen ryddhau .