Gutenberg

Disgrifiad

Enw cod yw “Gutenberg” ar gyfer patrwm cwbl newydd ar gyfer creu gyda WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan cymaint ag y gwnaeth Johannes Gutenberg y gair printiedig. Mae’r project yn dilyn proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â darnau mawr o WordPress – Golygu, Addasu, Cydweithio ac Amlieithog.

Yn dilyn cyflwyno golygu bloc cofnod ym mis Rhagfyr 2018, cyflwynodd Gutenberg olygu gwefan lawn (FSE) yn ddiweddarach yn 2021, a ddaeth gyda WordPress 5.9 yn gynnar yn 2022 .

Beth Mae Gutenberg yn ei Wneud?

Gutenberg yw “golygydd bloc” WordPress, ac mae’n cyflwyno dull modiwlaidd o addasu eich gwefan gyfan. Golygu blociau cynnwys unigol ar gofnodion neu dudalennau. Ychwanegwch ac addasu teclynnau. Hyd yn oed dyluniwch benawdau, troedynnau a llywio eich gwefan gyda chefnogaeth lawn i olygu’r wefan.

Mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, mae modd ychwanegu, trefnu ac aildrefnu blociau WordPress, gan ganiatáu i ddefnyddwyr greu cynnwys cyfoethog o gyfryngau a chynlluniau gwefannau mewn ffordd weledol reddfol – a heb atebion fel codau byr neu HTML a PHP arferol.

Rydyn ni bob amser yn gweithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer cyfnodau gwaith y dyfodol. Mae pob datganiad WordPress yn cynnwys nodweddion sefydlog o ategyn Gutenberg, felly nid oes angen i chi osod yr ategyn i elwa o’r gwaith sy’n cael ei wneud yma.

Mynediad Cynnar

A ydych chi’n fabwysiadwr cynnar â thechnolegol ddeallus sy’n hoffi profi nodweddion blaengar a nodweddion arbrofol, ac nad yw’n ofni tincian â nodweddion sy’n dal i gael eu datblygu? Os felly, mae’r ategyn beta hwn yn rhoi mynediad i chi i’r nodweddion Gutenberg diweddaraf ar gyfer golygu bloc a gwefan lawn, yn ogystal â chipolwg ar yr hyn sydd i ddod.

Mae Angen Cyfranwyr

Ar gyfer yr anturus a’r dechnoleg ddeallus, mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r set nodwedd ddiweddaraf a gorau i chi, fel y gallwch chi ymuno â ni i brofi a datblygu nodweddion ymyl gwaedu, chwarae o gwmpas gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i gyfrannu neu adeiladu’ch blociau eich hun. .

Darganfod Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Darllenwch WordPress Editor documentation am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion, tudalennau a rhagor.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Darllennwch y Developer Documentation am sesiynau tiwtorial a dogfennaeth helaeth, a chyfeiriadau API ar sut i estyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae modd canfod man datblygu project Gutenberg yn https://github.com/wordpress/gutenberg. Mae trafodaethau am y prosiect ar y Make Core Blog ac yn y sianel #core-editor yn Slack, gan gynnwys cyfarfodydd wythnosol. Os nad oes gennych gyfrif Slack, gallwch gofrestru yma .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Y lle gorau i adrodd ar wallau, awgrymiadau nodwedd, neu unrhyw adborth arall yw tudalen materion Gutenberg GitHub. Cyn cyflwyno mater newydd, chwiliwch y materion presennol i weld os oes unrhyw un arall wedi adrodd yr un adborth.

Er ein bod yn ceisio brysbennu materion sy’n cael eu hadrodd yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw adborth yn ganolog i GitHub.

Lle ga i adrodd ar wallau diogelwch?

Mae tîm Gutenberg a chymuned WordPress yn cymryd gwallau diogelwch o ddifrif. Rydym yn gwerthfawrogi eich ymdrechion i ddatgelu eich canfyddiadau’n gyfrifol a byddwn yn gwneud pob ymdrech i gydnabod eich cyfraniadau.

I adrodd ar fater diogelwch, ewch i raglen WordPress HackerOne.

Oes rhaid i mi ddefnyddio’r ategyn Gutenberg i gael mynediad at y nodweddion hyn?

Ddim o reidrwydd. Mae pob fersiwn o WordPress ar ôl 5.0 wedi cynnwys nodweddion o ategyn Gutenberg, sydd, gyda’i gilydd yn cael eu galw yn Golygydd WordPress. Mae’n debyg eich bod eisoes yn elwa o’r nodweddion sefydlog!

Ond os ydych chi eisiau nodweddion beta blaengar, gan gynnwys mwy o eitemau arbrofol, bydd angen i chi ddefnyddio’r ategyn. Gallwch ddarllen rhagor yma i helpu i benderfynu a yw’r ategyn yn iawn i chi.

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Versions in WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y project yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2020, 2019, a 2018. Hefyd, gallwch ddilyn y nodiadau rhyddhau pythefnosol a diweddariadau cynllun project misol ar flog Make WordPress Core i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Gorffennaf 10, 2024 1 reply
I like the flexibility of the Classic Editor. I have tried this editor and it just isn’t good enough. Maybe I will give it another try in a few years. (Heck, I even once swore of WordPress long ago, but now I use it for every website I build.)
Gorffennaf 7, 2024
Gutenberg is a great way of developing websites. I definitely believe this is the future of web development.
Gorffennaf 6, 2024 3 replies
Hi guys, you’ve done a lot of homework in the last WP5.5 version of Gutenberg. It’s much less fiddly, it’s easier to navigate and move stuff around. UPDATE July 2024 – it’s ridiculous that I can’t add attributes like “sponsored” to a hyperlink in the standard paragraph editor, when creating a hyperlink. I could do that with the very old basic editor, it’s a very useful and frequently used functionality by bloggers, yet you decided to remove it? Why do I get the feeling you are stripping down every functionality from Gutenberg, just to make it slim? Slim, yes, useful, definitely not. UPDATE April 2024 – the gallery block doesn’t have any lightbox at this day and age? It makes it useless. Who would ever want a gallery that doesn’t show a lightbox and the users have to click the browser back button each time? Oh, yes, the WordPress team on their websites, then no one else in the world.I like the technology, it’s super fast.I don’t understand the lackluster implementation, lack of basic features or settings, or hiding simple settings into tabs, making us click more than it’s needed. Like the paragraph block – there’s plenty of room to show all the settings in the sidebar, why hiding them into another tab, then leaving a note saying where to look for them? That’s why everyone hates Gutenberg, but loves Gutenberg-based third party plugins – because they actually do what we need them to do, using your technology.
Mehefin 14, 2024
The Gutenberg plugin is fantastic! Its block-based editor transforms content creation on WordPress, making it intuitive and code-free. The variety of blocks and customization options allow for unique layouts, significantly improving my workflow. Highly recommend for an enhanced WordPress experience!
Mehefin 13, 2024 2 replies
After so many years, they don’t improve or fix the issues, they even introduce new issues. They even make you to do additional clicks and steps for doing things you did in one click on the first Guternberg version. They didn’t make any usability improvements in all these years, speaking about usability, it is even worse now than at the beginning.
Mehefin 3, 2024 1 reply
I’ve had a difficult experience with the Gutenberg plugin. Despite its modern approach, it has numerous issues that hinder its usability. I found it more frustrating than helpful.
Read all 3,790 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 55 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

I ddarllen y cofnod newid am y Gutenberg diweddaraf, ewch i’r dudalen ryddhau .