Gutenberg

Disgrifiad

Enw cod yw “Gutenberg” ar gyfer patrwm cwbl newydd ar gyfer creu gyda WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan cymaint ag y gwnaeth Johannes Gutenberg y gair printiedig. Mae’r project yn dilyn proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â darnau mawr o WordPress – Golygu, Addasu, Cydweithio ac Amlieithog.

Yn dilyn cyflwyno golygu bloc cofnod ym mis Rhagfyr 2018, cyflwynodd Gutenberg olygu gwefan lawn (FSE) yn ddiweddarach yn 2021, a ddaeth gyda WordPress 5.9 yn gynnar yn 2022 .

Beth Mae Gutenberg yn ei Wneud?

Gutenberg yw “golygydd bloc” WordPress, ac mae’n cyflwyno dull modiwlaidd o addasu eich gwefan gyfan. Golygu blociau cynnwys unigol ar gofnodion neu dudalennau. Ychwanegwch ac addasu teclynnau. Hyd yn oed dyluniwch benawdau, troedynnau a llywio eich gwefan gyda chefnogaeth lawn i olygu’r wefan.

Mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, mae modd ychwanegu, trefnu ac aildrefnu blociau WordPress, gan ganiatáu i ddefnyddwyr greu cynnwys cyfoethog o gyfryngau a chynlluniau gwefannau mewn ffordd weledol reddfol – a heb atebion fel codau byr neu HTML a PHP arferol.

Rydyn ni bob amser yn gweithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer cyfnodau gwaith y dyfodol. Mae pob datganiad WordPress yn cynnwys nodweddion sefydlog o ategyn Gutenberg, felly nid oes angen i chi osod yr ategyn i elwa o’r gwaith sy’n cael ei wneud yma.

Mynediad Cynnar

A ydych chi’n fabwysiadwr cynnar â thechnolegol ddeallus sy’n hoffi profi nodweddion blaengar a nodweddion arbrofol, ac nad yw’n ofni tincian â nodweddion sy’n dal i gael eu datblygu? Os felly, mae’r ategyn beta hwn yn rhoi mynediad i chi i’r nodweddion Gutenberg diweddaraf ar gyfer golygu bloc a gwefan lawn, yn ogystal â chipolwg ar yr hyn sydd i ddod.

Mae Angen Cyfranwyr

Ar gyfer yr anturus a’r dechnoleg ddeallus, mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r set nodwedd ddiweddaraf a gorau i chi, fel y gallwch chi ymuno â ni i brofi a datblygu nodweddion ymyl gwaedu, chwarae o gwmpas gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i gyfrannu neu adeiladu’ch blociau eich hun. .

Darganfod Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Darllenwch WordPress Editor documentation am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion, tudalennau a rhagor.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Darllennwch y Developer Documentation am sesiynau tiwtorial a dogfennaeth helaeth, a chyfeiriadau API ar sut i estyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae modd canfod man datblygu project Gutenberg yn https://github.com/wordpress/gutenberg. Mae trafodaethau am y prosiect ar y Make Core Blog ac yn y sianel #core-editor yn Slack, gan gynnwys cyfarfodydd wythnosol. Os nad oes gennych gyfrif Slack, gallwch gofrestru yma .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Y lle gorau i adrodd ar wallau, awgrymiadau nodwedd, neu unrhyw adborth arall yw tudalen materion Gutenberg GitHub. Cyn cyflwyno mater newydd, chwiliwch y materion presennol i weld os oes unrhyw un arall wedi adrodd yr un adborth.

Er ein bod yn ceisio brysbennu materion sy’n cael eu hadrodd yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw adborth yn ganolog i GitHub.

Oes rhaid i mi ddefnyddio’r ategyn Gutenberg i gael mynediad at y nodweddion hyn?

Ddim o reidrwydd. Mae pob fersiwn o WordPress ar ôl 5.0 wedi cynnwys nodweddion o ategyn Gutenberg, sydd, gyda’i gilydd yn cael eu galw yn Golygydd WordPress . Mae’n debyg eich bod eisoes yn elwa o’r nodweddion sefydlog!

Ond os ydych chi eisiau nodweddion beta blaengar, gan gynnwys mwy o eitemau arbrofol, bydd angen i chi ddefnyddio’r ategyn. Gallwch ddarllen rhagor yma i helpu i benderfynu a yw’r ategyn yn iawn i chi.

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Versions in WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y project yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2020, 2019, a 2018. Hefyd, gallwch ddilyn y nodiadau rhyddhau pythefnosol a diweddariadau cynllun project misol ar flog Make WordPress Core i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Mai 25, 2022
Already many have expressed the reasons why this editor is bad. The UIX and UI approach are terrible in my opinion It all comes down to a blank page with no possibility of understanding where you are making changes (a stupid example: try to insert a few empty paragraphs ... 10 for example .. a minimum placeholder to understand where the 4th empty paragraph is compared to 8 would be useful) the idea may be good but the implementation is not very functional
Mai 23, 2022
This is literally the most crappy, unusable, confusing, annoying, irritating piece of software i have ever used. It does all kinds of things by it self and you spend more time googleing how to delete it than getting something done. Theres no structure in you grids, all options are hidden, add buttons randomly appear when you don't need them and when you do its nowhere to be found. WordPress please!!!!! go back to something like the old classic editor that made sense. Just look at the "disable gutenberg" plugin ratings because you never ever get used to this bullshit. I make websites for over 20 years now and i'v seen all kinds of page builders and even the worst of the worst is better than this. Probably when doing a simple webpage with just some text and a image it will work but as soon it gets a little more complex you better get something for your headache cause its gonne hurt.
Mai 15, 2022
Gutenberg provides much more flexibility and is easier for those who are new to WordPress to use. Anything you can do in Classic, you can do in Gutenberg, even if you have to learn some new ways of doing things, and I look forward to it continuing to improve.
Read all 3,557 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 53 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

I ddarllen y cofnod newid am y Gutenberg diweddaraf, ewch i’r dudalen ryddhau .