Gutenberg

Disgrifiad

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0 but the Gutenberg project will ultimately impact the entire publishing experience including customization (the next focus area). This beta plugin allows you to test bleeding-edge features around editing and customization projects before they land in future WordPress releases.

Darganfod mwy am y prosiect .

Ffocws golygu

Bydd y golygydd yn creu profiad newydd o dudalen ac ôl-adeiladu sy’n gwneud ysgrifennu cofnodion cyfoethog yn hawdd, ac mae ganddi "flociau" i’w gwneud yn hawdd i wneud yr hyn y gallai ar hyn o bryd gymryd codau byr, HTML cyfaddas, neu ddarganfod mewnblannu "mystery meat". – Matt Mullenweg

Un peth sy’n gosod WordPress ar wahân i systemau eraill yw ei fod yn caniatáu i chi greu cynllun cofnod mor gyfoethog fel y gallwch chi ei ddychmygu – ond dim ond os ydych chi’n gyfarwydd â HTML a CSS ac yn adeiladu’ch thema cyfaddas eich hun. Drwy feddwl am y golygydd fel teclyn i’ch galluogi i ysgrifennu cofnodion cyfoethog a chreu gosodiadau hardd, gallwn drawsnewid WordPress i fod yn rhywbeth mae defnyddwyr wrth eu boddau gyda WordPress, yn hytrach na rhywbeth maen nhw’n ei ddewis oherwydd dyma mae pawb arall yn ei ddefnyddio.

Mae Gutenberg yn edrych ar y golygydd fel mwy na maes cynnwys, gan ail-edrych ar gynllun sydd heb ei newid yn sylfaenol ers bron i ddegawd. Mae hyn yn ein galluogi i ddylunio profiad golygu modern a datblygu sylfaen ar gyfer pethau i ddod.

Dyma pam yr ydym yn edrych ar y sgrin golygu gyfan, yn hytrach na dim ond y maes cynnwys:

 1. Mae’r bloc yn uno rhyngwynebau lluosog. Os byddwn yn ychwanegu hynny ar ben y rhyngwyneb presennol, byddai’n ychwanegu cymhlethdod, yn hytrach na’i ddileu.
 2. Drwy ail-edrych ar y rhyngwyneb, gallwn foderneiddio’r profiad ysgrifennu, golygu a chyhoeddi, gyda defnyddioldeb a symlrwydd mewn golwg, sy’n fanteisiol ar gyfer defnyddwyr newydd ac achlysurol.
 3. Pan fydd rhyngwyneb bloc unigol yn cymryd rhan ganolog, mae’n cynnig llwybr clir i ddatblygwyr greu blociau premiwm, sy’n well na codau byr a theclynnau.
 4. Mae ystyried y rhyngwyneb cyfan yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer y ffocws nesaf sef, cyfaddasu gwefannau llawn.
 5. Mae edrych ar y sgrîn golygydd lawn hefyd yn rhoi’r cyfle i ni foderneiddio’r sylfaen yn sylweddol, a chymryd camau tuag at ddyfodol mwy hylifol a grym JavaScript sy’n cymryd mantais llawn o API REST WordPress.

Blociau

Blociau yw esblygiad unedig yr hyn sydd bellach yn cael ei gwmpasu, mewn ffyrdd gwahanol, gan godau byr, mewnblaniadau, teclynnau, fformatau cofnodion, mathau cofnod cyfaddas, opsiynau themâu, meta-flychau, ac elfennau fformatio eraill. Maen nhw’n cynnwys ehangder y swyddogaethau galluoedd WordPress, gydag eglurder profiad cyson y defnyddiwr.

Dychmygwch floc "cyflogai" y byddai cleient y gallu ei lusgo i dudalen Amdanom i arddangos yn awtomatig llun, enw a bio. Bydysawd gyfan o ategion sydd i gyd yn ymestyn WordPress yn yr un ffordd. Dewislenni a gwefannau symlach. Defnyddwyr sy’n gallu deall a defnyddio WordPress yn syth – a 90% o ategion. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfansoddi cofnodion hardd fel yr enghraifft hon yn hawdd.

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin am atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin am y prosiect.

Cydweddiad

Mae’r cofnodion yn ôl-gydnaws, a bydd codau byr yn dal i weithio. Rydym yn edrych yn barhaus ar sut y gellir cynnwys metabocsau sydd wedi’u teilwra’n fawr, ac rydym yn edrych ar atebion sy’n amrywio o ategyn i analluogi Gutenberg i ganfod yn awtomatig a ddylid llwytho Gutenberg ai peidio. Er ein bod am sicrhau bod y profiad golygu newydd o ysgrifennu i gyhoeddi yn hawdd ei ddefnyddio, rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ateb da ar gyfer gwefannau presennol sydd wedi’u teilwra’n arbennig.

Camau Gutenberg

Mae gan Gutenberg dri cham cynllunio. Mae’r cyntaf, sydd wedi’i anelu at gynnwys WordPress 5.0, yn canolbwyntio ar brofiad golygu cofnod a chyflwyno blociau. Mae’r cam cychwynnol hwn yn canolbwyntio ar ddull cynnwys yn gyntaf. Mae’r defnydd o flociau, fel y manylir uchod, yn caniatáu i chi ganolbwyntio ar sut y bydd eich cynnwys yn edrych heb dynnu sylw at opsiynau ffurfweddiad eraill. Bydd hyn yn y pen draw yn helpu pob defnyddiwr i gyflwyno eu cynnwys mewn ffordd sy’n ddifyr, uniongyrchol a gweledol.

Bydd yr elfennau sefydliadol hyn yn paratoi’r ffordd ar gyfer cam dau a thri, a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf, i fynd y tu hwnt i’r cofnod i mewn i dempledi tudalen ac yn y pen draw, cyfaddasu gwefannau llawn.

Mae Gutenberg yn newid mawr, a bydd ffyrdd o sicrhau bod y swyddogaeth bresennol (fel codau byr a meta-blychau) yn parhau i weithio wrth ganiatáu i ddatblygwyr yr amser a’r llwybrau i drosglwyddo’n effeithiol. Yn y pen draw, bydd yn agor cyfleoedd newydd ar gyfer datblygwyr ategion a thema i wasanaethu defnyddwyr yn well trwy brofiad mwy deniadol a gweledol sy’n manteisio ar set o offer sy’n cael eu cefnogi an y craidd.

Cyfranwyr

Adeiladwyd Gutenberg gan lawer o gyfranwyr a gwirfoddolwyr. Mae’r rhestr lawn yn CONTRIBUTORS.md .

Blocks

This plugin provides 17 blocks.

core/block
Gutenberg
core/template-part
Gutenberg
core/social-link-
Gutenberg
core/post-content
Gutenberg
core/latest-posts
Gutenberg
core/shortcode
Gutenberg
core/legacy-widget
Gutenberg
core/tag-cloud
Gutenberg
core/categories
Gutenberg
core/post-title
Gutenberg
core/latest-comments
Gutenberg
core/site-title
Gutenberg
core/navigation
Gutenberg
core/calendar
Gutenberg
core/archives
Gutenberg
core/search
Gutenberg
core/rss
Gutenberg

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adroddiadau gwallau, awgrymiadau am nodwedd ac unrhyw adborth arall! Dewch draw i dudalen materion GitHub i chwilio am faterion sy’n bodoli eisoes neu agor un newydd. Er y byddwn yn ceisio treialu materion a adroddir yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw popeth yn ganolog yn y storfa GitHub.

Sut fedra i gyfrannu?

Rydym yn galw’r golygydd prosiect hwn "Gutenberg" oherwydd ei fod yn broject mawr. Rydyn ni’n gweithio arno bob dydd yn GitHub, a byddem wrth ein bodd yn cael eich help i’w adeiladu. Mae croeso i chi hefyd roi adborth, yr hawsaf fyddai ymuno â ni yn ein sianel Slack , #core-editor .

Gweler hefyd CONTRIBUTING.md .

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Ionawr 18, 2020
This is really nice solution. I like it much more then classic editor.
Ionawr 17, 2020
This is a nightmare. I can't do anything I want with. Diverse HTML tags are taken out of your control entirely. If you want complete control over your HTML, then you need to save and maintain your content off-site, edit your HTML there, paste it into the Gutenberg-editor, save and view. If you want to change your content later, the you will have to relocate the matching html code you had saved somewhere on your computer... Is this supposed to be innovation? This is a one-way HTML editor. Once you paste your HTML into Gutenberg, then half of it is gone after saving...
Ionawr 15, 2020
How do you cut and paste plain text and then format? Not easy - when you create a new para block it adds an extra line. No easy way to convert HTML back and forth without it screwing up. Doesn't recognize <i> tags when pasting. How do you insert a block? Does weird reformatting when you don't expect it. User interface is totally confusing - the so-called 'clean UI' just means there are no visual prompts. How do you superscript or subscript? Shall I go on? Total fail. This is an example of developers trying to be clever but not relying on user input for their design/coding decisions.
Ionawr 15, 2020
Since I installed Gutenberg I felt in love again with WordPress. Everything is a shortcut now and it's amazing.
Ionawr 15, 2020
Why is this plugin still supplied with WP. Its the worst plugin I have ever worked upon
Read all 3,007 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 46 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

New Features

 • Add a new Buttons block. #17352
 • Support adding links to Media & Text block image. #18139
 • Navigation block: Support changing the font size. #19127
 • Gallery block: Add images size selector. #18581

Enhancements

 • Improve the block inserter search algorithm. #19122
 • Improve the block placeholders design and responsiveness. #18745
 • Navigation mode: Auto-enable when tabbing to the block list with an existing block selection. #19238 #19298
 • Use tabs for gradient and color. #19133
 • Add “download” keyword to the File block. #18995
 • Add “poem” keyword to the Verse block. #19355
 • Convert to blocks:
  • preserve text alignment. #19097
  • Skip shortcode if not on its own line. #19059
 • Writing flow: Improve tabbing for Edit mode. #19235
 • Use Popover for the block toolbar. #18779
 • Improve the block multi-selection styles. #19094 #19121
 • Support reduced-motion for Social Links transitions. #18750
 • Use the default cursor for Select Tool #19157
 • Round position attributes on cover focal point save. #19183
 • Remove block inserter shortcuts. #19045
 • Navigation block:
  • Clarify the placeholder label. #19105
  • Removes the reusable block option from the items. #19250
  • Sub-items white background adjustment. #18976
 • Adjustments to the welcome guide. #19195
 • Audio block: Don’t render an empty audio tag. #18850
 • Make validation of block html tags and attributes case insensitive #19207
 • Block examples: concatenate strings and add translators notes. #19048
 • Show the trash button as a link. #19131
 • Removed the bottom-margin for the RadioControl component. #19340
 • Copy:
  • Capitalize “Manager” in Block Manager. #19375
  • Expand on sentence case usage. #18758 #19377
  • Update the copy of the Experiments page #18233
  • Removes title case from alignments for text and image. #18757
  • Unify not capitalizing the heading for each of the attributes. #19374
  • Updates description of the navigation block. #19098

Performance:

 • Remove the BlockAsyncRenderProvider and render parents asynchronously #19343

Bugs:

 • A11y:
  • Make text alignment items radio menu items. #19233
  • Add group role to the block wrapper element. #19213
  • Prevent tabbing to the block drag handle. #19211
  • Add a label attribute to the Social Icons block. #18651
  • Improve Welcome guide and modal component. #19261 #19290
 • Pasting:
  • Content that results in a new block shouldn’t be treated as inline content. #19084
  • Preserve inline images. #19064
  • Remove trailing br elements. #19035
  • Remove windows paste markers. #19040
  • Strip HTML formatting space for inline text. #19043
  • Apply active formats when pasting inline. #14815
 • Rich Text:
  • Fix applying a format across 2 other formats. #19053
  • Fix using composed characters on Safari. #19171
 • Fix block navigation using the up arrow key. #19135
 • Fix Welcome Guide modal display for Internet Explorer. #19201
 • Fix Gallery block crashing on the contributor role. #19060
 • Only show available image sizes for Image and Gallery blocks. #19301
 • Remove the circle mask style from the Image block, and add a “rounded” style instead. #19028
 • Fix the Jest Preset Default package: Update preset file extension for inclusion in NPM deployments. #19306
 • Fix the Base Styles package: Import colors into variables. #19159
 • Limit the Next Page (Page Break) block to root level only. #18260
 • Navigation mode: fix reverse tabbing to the post title. #19305
 • Reposition Popovers on click. #19268
 • Fix RangeControl initialPosition prop to accept 0 as a value. #18611 #19202
 • CustomSelectControl: Use items width instead of 100%. #19150
 • Verse block: fix white space. #19173
 • Add missing i18n to the Latest Posts block settings strings #19032
 • Fix ColorPicker alpha value normalization. #18991
 • Fix Post title encoding. #19187
 • Fix dates alignments in the picker. #19294
 • Media Replace Flow: Don’t show the URL option unless there is a handler. #19063
 • Popover: don’t render fallback anchor if anchorRef is defined. #19308
 • Fix cursor position when splitting blocks with IME keyboard. #19055
 • URLInput: Avoid showing the suggestions loader when disabled. #18979
 • Translate block example strings. #18162
 • Writing flow: simplify & fix tabbing out of block. #19312

New APIs:

 • Button component:
  • Support the icon prop and use a consistent button height. #19193 #19366 #19123 #19058
  • Deprecate IconButton and replace its usage with Button. #19299 #19241
  • Support isPressed prop in Button and SVG components. #17748
 • New the @wordpress/keyboard-shortcuts package:
 • New React hook: useInstanceId. #19091
 • Support running arbitrary commands on the @wordpress/env containers and use it for linting and server registered fixtures. #18986
 • Font Size Picker: Add default size #18273

Experiments

 • Full Site Editing:
  • Add package with barebones site editor screen. #19054
  • Add Multi-Entity Saving flow. #18029 #19155
 • Widgets screen & customizer:
  • Fix Customiser block editor crash. #19023
  • Fix Drag & Drop not working on the widgets screen. #19029
 • Allow parent Block to consume child Block’s toolbar. #18440
 • Allow disabling the Block UI. #18173
 • Block Directory:
  • Update the regular expression that determines whether the plugin is using an img URL or an icon slug. #19316
  • Use the block’s title for alt text on block directory plugin items. #19263

Documentation

Various

 • Block Editor: Remove legacy “editor-” class name compatibility. #19050(https://github.com/wordpress/gutenberg/pull/19046)
 • Block Editor: Test ContrastChecker notices by string comparison. #19169
 • Fix useColors crashes on storybook. [#19046]
 • Data: Remove unused forceRender argument #19206
 • Define useSelect dependencies properly. #19044
 • Deprecate @wordpress/nux package. #18981
 • E2E Test Utils: Remove empty, unused KeyboardMode file. #19166
 • Popover: remove buffer options #19283
 • Refactor the MediaReplaceFlow component to use Dropdown. #19126
 • Remove unused is-hovered class from the block wrapper. #19390
 • RichText:
  • Rewrite withFilters with hooks. #19117
  • split out boundary style calculation. #19319
 • WritingFlow: rewrite with hooks. #19393
 • Project management: Add prepublish packages command for npm releases. #19214
 • Remove unused blocks-font-size classname. #19208
 • Add a pre-commit hook to check whether API docs are updated. #18820
 • Add mechanism to set a width on withViewportMatch. #17085
 • Add minimum and maximum values to the Gallery columns attribute. #16314
 • Include demo block templates in build ZIP. #19072
 • Fix CSS Coding Standards issue. #19272
 • Resolve WordPress package type imports. #18927
 • Add e2e tests:
  • Splitting and merging text. #19049
  • InnerBlocks renderAppender. #14996
  • Navigation block. #19189
  • Validate embed rendering before proceeding to next #19042
 • Add unit tests to the useViewportMatch and useMediaQuery React hooks. #19019