Gutenberg

Disgrifiad

Enw cod yw “Gutenberg” ar gyfer patrwm cwbl newydd ar gyfer creu gyda WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan cymaint ag y gwnaeth Johannes Gutenberg y gair printiedig. Mae’r project yn dilyn proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â darnau mawr o WordPress – Golygu, Addasu, Cydweithio ac Amlieithog.

Yn dilyn cyflwyno golygu bloc cofnod ym mis Rhagfyr 2018, cyflwynodd Gutenberg olygu gwefan lawn (FSE) yn ddiweddarach yn 2021, a ddaeth gyda WordPress 5.9 yn gynnar yn 2022 .

Beth Mae Gutenberg yn ei Wneud?

Gutenberg yw “golygydd bloc” WordPress, ac mae’n cyflwyno dull modiwlaidd o addasu eich gwefan gyfan. Golygu blociau cynnwys unigol ar gofnodion neu dudalennau. Ychwanegwch ac addasu teclynnau. Hyd yn oed dyluniwch benawdau, troedynnau a llywio eich gwefan gyda chefnogaeth lawn i olygu’r wefan.

Mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, mae modd ychwanegu, trefnu ac aildrefnu blociau WordPress, gan ganiatáu i ddefnyddwyr greu cynnwys cyfoethog o gyfryngau a chynlluniau gwefannau mewn ffordd weledol reddfol – a heb atebion fel codau byr neu HTML a PHP arferol.

Rydyn ni bob amser yn gweithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer cyfnodau gwaith y dyfodol. Mae pob datganiad WordPress yn cynnwys nodweddion sefydlog o ategyn Gutenberg, felly nid oes angen i chi osod yr ategyn i elwa o’r gwaith sy’n cael ei wneud yma.

Mynediad Cynnar

A ydych chi’n fabwysiadwr cynnar â thechnolegol ddeallus sy’n hoffi profi nodweddion blaengar a nodweddion arbrofol, ac nad yw’n ofni tincian â nodweddion sy’n dal i gael eu datblygu? Os felly, mae’r ategyn beta hwn yn rhoi mynediad i chi i’r nodweddion Gutenberg diweddaraf ar gyfer golygu bloc a gwefan lawn, yn ogystal â chipolwg ar yr hyn sydd i ddod.

Mae Angen Cyfranwyr

Ar gyfer yr anturus a’r dechnoleg ddeallus, mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r set nodwedd ddiweddaraf a gorau i chi, fel y gallwch chi ymuno â ni i brofi a datblygu nodweddion ymyl gwaedu, chwarae o gwmpas gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i gyfrannu neu adeiladu’ch blociau eich hun. .

Darganfod Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Darllenwch WordPress Editor documentation am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion, tudalennau a rhagor.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Darllennwch y Developer Documentation am sesiynau tiwtorial a dogfennaeth helaeth, a chyfeiriadau API ar sut i estyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae modd canfod man datblygu project Gutenberg yn https://github.com/wordpress/gutenberg. Mae trafodaethau am y prosiect ar y Make Core Blog ac yn y sianel #core-editor yn Slack, gan gynnwys cyfarfodydd wythnosol. Os nad oes gennych gyfrif Slack, gallwch gofrestru yma .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Y lle gorau i adrodd ar wallau, awgrymiadau nodwedd, neu unrhyw adborth arall yw tudalen materion Gutenberg GitHub. Cyn cyflwyno mater newydd, chwiliwch y materion presennol i weld os oes unrhyw un arall wedi adrodd yr un adborth.

Er ein bod yn ceisio brysbennu materion sy’n cael eu hadrodd yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw adborth yn ganolog i GitHub.

Oes rhaid i mi ddefnyddio’r ategyn Gutenberg i gael mynediad at y nodweddion hyn?

Ddim o reidrwydd. Mae pob fersiwn o WordPress ar ôl 5.0 wedi cynnwys nodweddion o ategyn Gutenberg, sydd, gyda’i gilydd yn cael eu galw yn Golygydd WordPress . Mae’n debyg eich bod eisoes yn elwa o’r nodweddion sefydlog!

Ond os ydych chi eisiau nodweddion beta blaengar, gan gynnwys mwy o eitemau arbrofol, bydd angen i chi ddefnyddio’r ategyn. Gallwch ddarllen rhagor yma i helpu i benderfynu a yw’r ategyn yn iawn i chi.

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Versions in WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y project yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2020, 2019, a 2018. Hefyd, gallwch ddilyn y nodiadau rhyddhau pythefnosol a diweddariadau cynllun project misol ar flog Make WordPress Core i gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn sy’n digwydd ar hyn o bryd.

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Ionawr 24, 2023
I was a difficult convert to Gutenberg. Resisted for years. Now as this evolution of Wordpress rumbles on I am beginning to appreciate it more and more. It's not perfect, but it still has a long way to go and the way it is going is encouraging. I'm not sure it's quite ready for new users to run with it without some guidance but compared to Divi, WPBakery, Oxygen etc it is a lot more intuitive and the UI is a lot more more user friendly. Did I also mention that it's free and is part of Wordpress Core? Throw in something Like Ghost Kit and you are off! In 20 years I've seen and used most of the page builders that have come and gone. I like what I'm seeing in Gutenberg.
Ionawr 18, 2023
I used to be pretty sceptical about Gutenberg, but it seems the developers are making good progress in bringing the functionality forward. I start liking it more and more 🙂
Ionawr 15, 2023
I don't understand why they give bad reviews. But Gutenberg is a new word when building a site on WordPress especially for a beginner like me. Five stars!!!
Read all 3,619 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 53 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

I ddarllen y cofnod newid am y Gutenberg diweddaraf, ewch i’r dudalen ryddhau .