Gutenberg

Disgrifiad

Mae “Gutenberg” yn enw cod ar gyfer patrwm cwbl newydd o adeiladu a chyhoeddi gwefannau WordPress, sy’n anelu at chwyldroi’r profiad cyhoeddi cyfan gymaint ag y gwnaeth Gutenberg â’r gair printiedig. Ar hyn o bryd, mae’r project yng ngham cyntaf proses pedwar cam a fydd yn cyffwrdd â phob darn o WordPress – Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog – ac mae’n canolbwyntio ar brofiad golygu newydd, y golygydd bloc.

Mae’r golygydd bloc yn cyflwyno dull modiwlaidd o dudalennau a chofnodion: mae pob darn o gynnwys yn y golygydd, o baragraff i oriel ddelweddau i bennawd, yn floc ei hun. Ac yn union fel blociau corfforol, gall blociau WordPress gael eu hychwanegu, eu trefnu a’u haildrefnu, gan ganiatáu i ddefnyddwyr WordPress greu tudalennau sy’n llawn cyfryngau mewn ffordd reddfol yn weledol – a heb addasiadau codau byr neu HTML cyfaddas.

Daeth y golygydd bloc ar gael gyntaf ym mis Rhagfyr 2018, ac rydym yn dal i weithio’n galed yn mireinio’r profiad, yn creu mwy a gwell blociau, ac yn gosod y sylfaen ar gyfer tri cham nesaf y gwaith. Mae ategyn Gutenberg yn rhoi’r fersiwn ddiweddaraf i chi o’r golygydd blociau fel y gallwch ymuno â ni i brofi nodweddion mwyaf blaengar, dechrau chwarae gyda blociau, ac efallai cael eich ysbrydoli i adeiladu un eich hun.

Darganf0d Rhagor

  • Dogfennaeth Defnyddiwr: Gweler dogfennaeth Golygydd WordPress am dogfennaeth fanwl ar ddefnyddio’r golygydd fel awdur yn creu cofnodion a thudalennau.

  • Dogfennaeth Datblygwr: Mae ymestyn a chyfaddasu wrth wraidd y platfform WordPress, gweler Dogfennaeth Datblygwr am sesiynau tiwtorial helaeth, dogfennaeth a chyfeirnod API ar sut i ymestyn y golygydd.

  • Cyfranwyr: Mae Gutenberg yn broject cod agored ac mae’n croesawu pawb sy’n cyfrannu o god i ddyluniad, o ddogfennaeth i frysbennu. Darllenwch y Llawlyfr Cyfrannwr am yr holl fanylion ar sut y gallwch chi helpu.

Mae hwb datblygu project Gutenberg ar Github yn: https://github.com/wordpress/gutenberg

Mae trafodaeth am y project ar Make Blog a’r sianel #core-editor yn Slack, gwybodaeth ymuno .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adroddiadau gwallau, awgrymiadau am nodwedd ac unrhyw adborth arall! Dewch draw i dudalen materion GitHub i chwilio am faterion sy’n bodoli eisoes neu agor un newydd. Er y byddwn yn ceisio treialu materion a adroddir yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw popeth yn ganolog yn y storfa GitHub.

Beth sydd nesaf i’r project?

Pedwar cam y prosiect yw Golygu, Cyfaddasu, Cydweithio ac Amlieithog. Gallwch glywed mwy am y project a’r cyfnodau gan Matt yn ei sgyrsiau State of the Word ar gyfer 2019 a 2018 . Yn ogystal, gallwch ddilyn diweddariadau yn y blog Creu WordPress Core .

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Ble fedra i weld pa fersiynau ategyn Gutenberg sy’n cael eu cynnwys ym mhob ryddhad WordPress?

Darllenwch y ddogfen Fersiynau yn WordPress i weld tabl yn dangos pa fersiwn o ategyn Gutenberg sydd wedi’i chynnwys ym mhob ryddhad WordPress.

Adolygiadau

Gorffennaf 26, 2021
I see most people dont like Gutenberg, they are may be form the old years, always think the world is stable and not be change. I like Gutenberg!
Gorffennaf 25, 2021
A horrible page builder, to avoid. Install Classic Editor plugin as an alternative, or other page builders available in the market (check its reviews to find out what users think of Gutenberg...)
Gorffennaf 25, 2021
Thanks to the Gutenberg my website (which includes my WEB SHOP!) is completely useless since I can't even UPDATE or SAVE changes in my widgets! Also, all the widgets are EMPTY after the latest update. I've wasted hours on researching and trying to find a solution but with no luck! I've even tried to bypass the plugin by disabling it but again with no luck! I hope developers are reading this and will find a solution ASAP!
Gorffennaf 24, 2021
I can't stand this editor. It is clunky, ugly, unintuitive and hard to use. My clients can't stand it either. And now, this HORRIBLE editor is part of the widgets area!!! This is the worst thing to EVER happen to WordPress and will likely be its ultimate downfall. I am already looking for alternative platforms. Sad to say, after making websites with WordPress for over 10 years... it's time to find something new. Gutenburg is the end of WP 🙁
Gorffennaf 24, 2021
Bullshit - Bingo. The Peter Principle “In a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence": the theory that people are promoted (= given more important and difficult jobs) in an organization until they reach a level where they cannot do their job well: His election to high office shows the Peter Principle at work in politics...
Gorffennaf 24, 2021
From all the reviews, comments and posts WordPress team should have already aware that Gutenberg is a failed attempt. Why are they not discontinuing this? Further I love WordPress and all the features of it except this one. This is the only thing I hate about WordPress.
Read all 3,387 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 51 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

To read the changelog for Gutenberg 11.1.0, please navigate to the release page.