Gutenberg

Disgrifiad

Mae Gutenberg yn fwy na golygydd. Er mai golygydd yw’r ffocws ar hyn o bryd, bydd y prosiect yn effeithio ar y profiad cyhoeddi cyfan yn y pen draw, gan gynnwys cyfaddasu (y canolbwynt nesaf).

Darganfod mwy am y prosiect .

Ffocws golygu

Bydd y golygydd yn creu profiad newydd o dudalen ac ôl-adeiladu sy’n gwneud ysgrifennu cofnodion cyfoethog yn hawdd, ac mae ganddi "flociau" i’w gwneud yn hawdd i wneud yr hyn y gallai ar hyn o bryd gymryd codau byr, HTML cyfaddas, neu ddarganfod mewnblannu "mystery meat". – Matt Mullenweg

Un peth sy’n gosod WordPress ar wahân i systemau eraill yw ei fod yn caniatáu i chi greu cynllun cofnod mor gyfoethog fel y gallwch chi ei ddychmygu – ond dim ond os ydych chi’n gyfarwydd â HTML a CSS ac yn adeiladu’ch thema cyfaddas eich hun. Drwy feddwl am y golygydd fel teclyn i’ch galluogi i ysgrifennu cofnodion cyfoethog a chreu gosodiadau hardd, gallwn drawsnewid WordPress i fod yn rhywbeth mae defnyddwyr wrth eu boddau gyda WordPress, yn hytrach na rhywbeth maen nhw’n ei ddewis oherwydd dyma mae pawb arall yn ei ddefnyddio.

Mae Gutenberg yn edrych ar y golygydd fel mwy na maes cynnwys, gan ail-edrych ar gynllun sydd heb ei newid yn sylfaenol ers bron i ddegawd. Mae hyn yn ein galluogi i ddylunio profiad golygu modern a datblygu sylfaen ar gyfer pethau i ddod.

Dyma pam yr ydym yn edrych ar y sgrin golygu gyfan, yn hytrach na dim ond y maes cynnwys:

  1. Mae’r bloc yn uno rhyngwynebau lluosog. Os byddwn yn ychwanegu hynny ar ben y rhyngwyneb presennol, byddai’n ychwanegu cymhlethdod, yn hytrach na’i ddileu.
  2. Drwy ail-edrych ar y rhyngwyneb, gallwn foderneiddio’r profiad ysgrifennu, golygu a chyhoeddi, gyda defnyddioldeb a symlrwydd mewn golwg, sy’n fanteisiol ar gyfer defnyddwyr newydd ac achlysurol.
  3. Pan fydd rhyngwyneb bloc unigol yn cymryd rhan ganolog, mae’n cynnig llwybr clir i ddatblygwyr greu blociau premiwm, sy’n well na codau byr a theclynnau.
  4. Mae ystyried y rhyngwyneb cyfan yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer y ffocws nesaf sef, cyfaddasu gwefannau llawn.
  5. Mae edrych ar y sgrîn golygydd lawn hefyd yn rhoi’r cyfle i ni foderneiddio’r sylfaen yn sylweddol, a chymryd camau tuag at ddyfodol mwy hylifol a grym JavaScript sy’n cymryd mantais llawn o API REST WordPress.

Blociau

Blociau yw esblygiad unedig yr hyn sydd bellach yn cael ei gwmpasu, mewn ffyrdd gwahanol, gan godau byr, mewnblaniadau, teclynnau, fformatau cofnodion, mathau cofnod cyfaddas, opsiynau themâu, meta-flychau, ac elfennau fformatio eraill. Maen nhw’n cynnwys ehangder y swyddogaethau galluoedd WordPress, gydag eglurder profiad cyson y defnyddiwr.

Dychmygwch floc "cyflogai" y byddai cleient y gallu ei lusgo i dudalen Amdanom i arddangos yn awtomatig llun, enw a bio. Bydysawd gyfan o ategion sydd i gyd yn ymestyn WordPress yn yr un ffordd. Dewislenni a gwefannau symlach. Defnyddwyr sy’n gallu deall a defnyddio WordPress yn syth – a 90% o ategion. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfansoddi cofnodion hardd fel yr enghraifft hon yn hawdd.

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin am atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin am y prosiect.

Cydweddiad

Mae’r cofnodion yn ôl-gydnaws, a bydd codau byr yn dal i weithio. Rydym yn edrych yn barhaus ar sut y gellir cynnwys metabocsau sydd wedi’u teilwra’n fawr, ac rydym yn edrych ar atebion sy’n amrywio o ategyn i analluogi Gutenberg i ganfod yn awtomatig a ddylid llwytho Gutenberg ai peidio. Er ein bod am sicrhau bod y profiad golygu newydd o ysgrifennu i gyhoeddi yn hawdd ei ddefnyddio, rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ateb da ar gyfer gwefannau presennol sydd wedi’u teilwra’n arbennig.

Camau Gutenberg

Mae gan Gutenberg dri cham cynllunio. Mae’r cyntaf, sydd wedi’i anelu at gynnwys WordPress 5.0, yn canolbwyntio ar brofiad golygu cofnod a chyflwyno blociau. Mae’r cam cychwynnol hwn yn canolbwyntio ar ddull cynnwys yn gyntaf. Mae’r defnydd o flociau, fel y manylir uchod, yn caniatáu i chi ganolbwyntio ar sut y bydd eich cynnwys yn edrych heb dynnu sylw at opsiynau ffurfweddiad eraill. Bydd hyn yn y pen draw yn helpu pob defnyddiwr i gyflwyno eu cynnwys mewn ffordd sy’n ddifyr, uniongyrchol a gweledol.

Bydd yr elfennau sefydliadol hyn yn paratoi’r ffordd ar gyfer cam dau a thri, a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf, i fynd y tu hwnt i’r cofnod i mewn i dempledi tudalen ac yn y pen draw, cyfaddasu gwefannau llawn.

Mae Gutenberg yn newid mawr, a bydd ffyrdd o sicrhau bod y swyddogaeth bresennol (fel codau byr a meta-blychau) yn parhau i weithio wrth ganiatáu i ddatblygwyr yr amser a’r llwybrau i drosglwyddo’n effeithiol. Yn y pen draw, bydd yn agor cyfleoedd newydd ar gyfer datblygwyr ategion a thema i wasanaethu defnyddwyr yn well trwy brofiad mwy deniadol a gweledol sy’n manteisio ar set o offer sy’n cael eu cefnogi an y craidd.

Cyfranwyr

Adeiladwyd Gutenberg gan lawer o gyfranwyr a gwirfoddolwyr. Mae’r rhestr lawn yn CONTRIBUTORS.md .

Features

Enhancement

Bug Fixes

Documentation

Various

Mobile

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adroddiadau gwallau, awgrymiadau am nodwedd ac unrhyw adborth arall! Dewch draw i dudalen materion GitHub i chwilio am faterion sy’n bodoli eisoes neu agor un newydd. Er y byddwn yn ceisio treialu materion a adroddir yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw popeth yn ganolog yn y storfa GitHub.

Sut fedra i gyfrannu?

Rydym yn galw’r golygydd prosiect hwn "Gutenberg" oherwydd ei fod yn broject mawr. Rydyn ni’n gweithio arno bob dydd yn GitHub, a byddem wrth ein bodd yn cael eich help i’w adeiladu. Mae croeso i chi hefyd roi adborth, yr hawsaf fyddai ymuno â ni yn ein sianel Slack , #core-editor .

Gweler hefyd CONTRIBUTING.md .

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Katastrophe!

Unübersichtlich und für Webgestaltung vollkommen ungeeignet. Nicht nur, dass der Editor mein WP Bakery Layout vollkommen zerschossen hat, ich sehe keine Möglichkeit das bisherige Layout auch nur in Grundzügen nachzubilden.

Where are my formatting options?

Well done for making it nigh-on impossible to write a simple chemistry blog. I used to use superscript and subscript to show all the various masses, numbers, charges etc. on symbols. Where are the more advanced formatting options on Gutenberg? Not here. By the time you read this, perhaps they'll have updated and included what they should have done in the first place. I had to use: "Advanced Rich Text Tools for Gutenberg" from Ella van Durpe. I also like HTML mode. What a palaver for this block-head business. Make it as difficult and unwieldy as possible. The idea is good, but the reality of using it is abysmal. Back to the blockboard. I note that many users have given it a 5*, and some give the helpful, "anybody who can't use this is an idiot". I would rank it far higher if it had the functionality I need. But it doesn't. I have to install another raft of plugins to get it to work as required. However, having said all that, I will be continuing to use it, hoping to improve it myself. One feature that I did find interesting was the ability to produce your own custom blocks, which may eventually get to replace all my ugly shortcodes. Just need to get my head around React. 🙂

I tried…

A gave it a go, I really did, but I've now just installed the Classic Editor plugin and gone to that. I didn't see any advantage in Gutenberg. I could probably handle the learning curve, but when stuff didn't work, that was the last straw. In my case, I paste from Word for some content where I need continuous numbering. The example is a privacy policy where major paragraphs need to be numbered and there are bullet point lists under these paragraphs. I can do that in Word (it's not that easy there, but I'll leave the MS rant for now). I couldn't figure out how to do that in WP. In Classic Editor I can copy and paste and the numbering is restained. If I do that in Gutenberg, it changes the numbering to bullets. Please don't foist incomplete improperly tested beta software as the default editor and expect us to suffer the loss of productivity while we test it for you. Happy to have a beta that's identified as a beta alongside the production release.

A lot of bugs but nice and modern feeling after digging around

After digging around with Gutenberg recently and solving all the troubles with Gutenberg (my personal pain in the ass was caused by Gutenbergs behaviour to insert or replace line breaks, paragraphs, HTML entities in my code/html blocks and script tags or in some edited legacy content) - I like it now quite a lot. The only problem is, many WordPress users do not have time and skills to digging around with the new approach and a lot of bugs. But better for me, as a professional full stack WordPress and WooCommerce developer 😀 I hope only the non professional users don’t get pissed too much and I don’t lose on revenues 😀 But some of the behaviour is still just stupid: - why some blocks have only CSS-Class options and the other one only ID's (why you call it Anchors?! nobody using it anymore just as anchors but first of all as an ID for JavaScript or stronger CSS rules) - they just recently added a group block - even it's essential! Though it's very bad styled and you can't really distinguish between the group block and the first child block and you don't know where to click to activate it. Hope the API to develop you own blocks isn't too chaotic 🙂
Read all 2,750 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 44 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.