Gutenberg

Disgrifiad

Mae Gutenberg yn fwy na golygydd. Er mai golygydd yw’r ffocws ar hyn o bryd, bydd y prosiect yn effeithio ar y profiad cyhoeddi cyfan yn y pen draw, gan gynnwys cyfaddasu (y canolbwynt nesaf).

Darganfod mwy am y prosiect .

Ffocws golygu

Bydd y golygydd yn creu profiad newydd o dudalen ac ôl-adeiladu sy’n gwneud ysgrifennu cofnodion cyfoethog yn hawdd, ac mae ganddi "flociau" i’w gwneud yn hawdd i wneud yr hyn y gallai ar hyn o bryd gymryd codau byr, HTML cyfaddas, neu ddarganfod mewnblannu "mystery meat". – Matt Mullenweg

Un peth sy’n gosod WordPress ar wahân i systemau eraill yw ei fod yn caniatáu i chi greu cynllun cofnod mor gyfoethog fel y gallwch chi ei ddychmygu – ond dim ond os ydych chi’n gyfarwydd â HTML a CSS ac yn adeiladu’ch thema cyfaddas eich hun. Drwy feddwl am y golygydd fel teclyn i’ch galluogi i ysgrifennu cofnodion cyfoethog a chreu gosodiadau hardd, gallwn drawsnewid WordPress i fod yn rhywbeth mae defnyddwyr wrth eu boddau gyda WordPress, yn hytrach na rhywbeth maen nhw’n ei ddewis oherwydd dyma mae pawb arall yn ei ddefnyddio.

Mae Gutenberg yn edrych ar y golygydd fel mwy na maes cynnwys, gan ail-edrych ar gynllun sydd heb ei newid yn sylfaenol ers bron i ddegawd. Mae hyn yn ein galluogi i ddylunio profiad golygu modern a datblygu sylfaen ar gyfer pethau i ddod.

Dyma pam yr ydym yn edrych ar y sgrin golygu gyfan, yn hytrach na dim ond y maes cynnwys:

 1. Mae’r bloc yn uno rhyngwynebau lluosog. Os byddwn yn ychwanegu hynny ar ben y rhyngwyneb presennol, byddai’n ychwanegu cymhlethdod, yn hytrach na’i ddileu.
 2. Drwy ail-edrych ar y rhyngwyneb, gallwn foderneiddio’r profiad ysgrifennu, golygu a chyhoeddi, gyda defnyddioldeb a symlrwydd mewn golwg, sy’n fanteisiol ar gyfer defnyddwyr newydd ac achlysurol.
 3. Pan fydd rhyngwyneb bloc unigol yn cymryd rhan ganolog, mae’n cynnig llwybr clir i ddatblygwyr greu blociau premiwm, sy’n well na codau byr a theclynnau.
 4. Mae ystyried y rhyngwyneb cyfan yn gosod sylfaen gadarn ar gyfer y ffocws nesaf sef, cyfaddasu gwefannau llawn.
 5. Mae edrych ar y sgrîn golygydd lawn hefyd yn rhoi’r cyfle i ni foderneiddio’r sylfaen yn sylweddol, a chymryd camau tuag at ddyfodol mwy hylifol a grym JavaScript sy’n cymryd mantais llawn o API REST WordPress.

Blociau

Blociau yw esblygiad unedig yr hyn sydd bellach yn cael ei gwmpasu, mewn ffyrdd gwahanol, gan godau byr, mewnblaniadau, teclynnau, fformatau cofnodion, mathau cofnod cyfaddas, opsiynau themâu, meta-flychau, ac elfennau fformatio eraill. Maen nhw’n cynnwys ehangder y swyddogaethau galluoedd WordPress, gydag eglurder profiad cyson y defnyddiwr.

Dychmygwch floc "cyflogai" y byddai cleient y gallu ei lusgo i dudalen Amdanom i arddangos yn awtomatig llun, enw a bio. Bydysawd gyfan o ategion sydd i gyd yn ymestyn WordPress yn yr un ffordd. Dewislenni a gwefannau symlach. Defnyddwyr sy’n gallu deall a defnyddio WordPress yn syth – a 90% o ategion. Bydd hyn yn eich galluogi i gyfansoddi cofnodion hardd fel yr enghraifft hon yn hawdd.

Edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin am atebion i’r cwestiynau mwyaf cyffredin am y prosiect.

Cydweddiad

Mae’r cofnodion yn ôl-gydnaws, a bydd codau byr yn dal i weithio. Rydym yn edrych yn barhaus ar sut y gellir cynnwys metabocsau sydd wedi’u teilwra’n fawr, ac rydym yn edrych ar atebion sy’n amrywio o ategyn i analluogi Gutenberg i ganfod yn awtomatig a ddylid llwytho Gutenberg ai peidio. Er ein bod am sicrhau bod y profiad golygu newydd o ysgrifennu i gyhoeddi yn hawdd ei ddefnyddio, rydym wedi ymrwymo i ddod o hyd i ateb da ar gyfer gwefannau presennol sydd wedi’u teilwra’n arbennig.

Camau Gutenberg

Mae gan Gutenberg dri cham cynllunio. Mae’r cyntaf, sydd wedi’i anelu at gynnwys WordPress 5.0, yn canolbwyntio ar brofiad golygu cofnod a chyflwyno blociau. Mae’r cam cychwynnol hwn yn canolbwyntio ar ddull cynnwys yn gyntaf. Mae’r defnydd o flociau, fel y manylir uchod, yn caniatáu i chi ganolbwyntio ar sut y bydd eich cynnwys yn edrych heb dynnu sylw at opsiynau ffurfweddiad eraill. Bydd hyn yn y pen draw yn helpu pob defnyddiwr i gyflwyno eu cynnwys mewn ffordd sy’n ddifyr, uniongyrchol a gweledol.

Bydd yr elfennau sefydliadol hyn yn paratoi’r ffordd ar gyfer cam dau a thri, a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn nesaf, i fynd y tu hwnt i’r cofnod i mewn i dempledi tudalen ac yn y pen draw, cyfaddasu gwefannau llawn.

Mae Gutenberg yn newid mawr, a bydd ffyrdd o sicrhau bod y swyddogaeth bresennol (fel codau byr a meta-blychau) yn parhau i weithio wrth ganiatáu i ddatblygwyr yr amser a’r llwybrau i drosglwyddo’n effeithiol. Yn y pen draw, bydd yn agor cyfleoedd newydd ar gyfer datblygwyr ategion a thema i wasanaethu defnyddwyr yn well trwy brofiad mwy deniadol a gweledol sy’n manteisio ar set o offer sy’n cael eu cefnogi an y craidd.

Cyfranwyr

Adeiladwyd Gutenberg gan lawer o gyfranwyr a gwirfoddolwyr. Mae’r rhestr lawn yn CONTRIBUTORS.md .

Cwestiynau Cyffredin

Sut fedra i anfon adborth neu gael help gyda gwall?

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich adroddiadau gwallau, awgrymiadau am nodwedd ac unrhyw adborth arall! Dewch draw i dudalen materion GitHub i chwilio am faterion sy’n bodoli eisoes neu agor un newydd. Er y byddwn yn ceisio treialu materion a adroddir yma ar y fforwm ategyn, fe gewch ymateb cyflymach (a lleihau dyblygu ymdrech) trwy gadw popeth yn ganolog yn y storfa GitHub.

Sut fedra i gyfrannu?

Rydym yn galw’r golygydd prosiect hwn "Gutenberg" oherwydd ei fod yn broject mawr. Rydyn ni’n gweithio arno bob dydd yn GitHub, a byddem wrth ein bodd yn cael eich help i’w adeiladu. Mae croeso i chi hefyd roi adborth, yr hawsaf fyddai ymuno â ni yn ein sianel Slack , #core-editor .

Gweler hefyd CONTRIBUTING.md .

Lle ga i ddarllen rhagor am Gutenberg?

Adolygiadau

Could not give zero stars

Normally I wait a while before commenting on anything, especially shifts in interface design because it takes time to learn new things. With WordPress' Gutenberg, however, it only took us a few weeks to realize that it has killed WordPress for us. There is absolutely nothing to recommend it, and beware - it can break your site. For example, when switching back to the classic editor (because WordPress forces you into Gutenberg by default), we have lost the ability to edit certain pages. Gutenberg also is slower, buggier, and it takes much longer to make simple edits than the previous, superior, well-thought out interface. We really did try to find a single positive thing, but it's a lot of hassle and fussy design for NOTHING. Gutenberg is another in an increasingly annoying list of developers making a major overhaul for... why? It's like developers really don't care about who uses their creations. We didn't want this change at all, and if you force something on us we don't want, at least make a good go of it - make it not awful and buggy and difficult to use. I know you want to force adoption, but at least for us and our sites, it did the opposite. We won't build new sites in WordPress. It's just not worth the hassle. We'd rather look to a platform that is not trying to sabotage their users.

AWFUL!!

Gutenberg to the classic editor is what New Coke was to Classic Coke. If it ain't broke - don't fix it. Unless the classic editor is available in the future (I've installed the Disable Gutenberg plugin for now), I will be diving off the WP ship...
Read all 2,326 reviews

Contributors & Developers

“Gutenberg” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Cyfranwyr

“Gutenberg” has been translated into 43 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Gutenberg” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Cofnod Newid

Latest

Performance

 • Improve page initialization time by optimizing the addHook function and the viewport state initialization.
 • Improve typing performance by splitting the state tree.
 • Optimize partial application of runSelector.
 • Move selector calls to the event handles to avoid useless component rerenders.
 • Render DropZone children only when dragging elements over it.
 • Initialize variables only when needed.

Enhancements

 • Add error messages to the image block on upload failures.
 • Merge similar i18n strings.
 • Disable clipboard button in file block during upload.
 • Persist alignment when transforming a gallery to an image and vice-versa.
 • Copy enhancement to the embed block help text.
 • Improve the scrolling of the WordPress navigation menu.

Bug Fixes

 • Fix RTL support for the DatePicker component.
 • Change the header level in the BlockCompare component.
 • Show all the taxonomies in the sidebar.
 • Fix the latest posts date className.
 • Fix the “align center” button in Latest Posts block in the backend.
 • Fix block height when DropCap is used.
 • Fix converting caption shortcode with link.
 • Fix edge case in addQueryArgs function.
 • Don’t return the permalink if the CPT is not publicly viewable.
 • Fix error when saving non public CPTs.
 • Properly disable the Publish button when saving is disabled.

Various

 • Show a message in the browser’s console when in Quirks Mode.
 • Improvements to the @wordpress/scripts package: A new a check-engines command, a lint-style command and an update to lint-js.

Documentation

 • Add a getting started with JavaScript tutorial.
 • Document the blocks’ setup states in the design guidelines.
 • Add content to Contributors index page.
 • Improve the components documentation:
  • The MenuItem component.
  • The RadioControl component.
  • The ServerSideRender component.
 • Organise the documentation assets in a dedicated folder.
 • Clarify immutability of the block attributes.
 • Fix the metabox back compat code example.
 • Fix incorrect data module example.
 • Improve the plugin release docs.
 • Remove useless property from the colors code example.
 • Improve the contributing documentation.
 • Fix npm README links.
 • Update the design resources link.
 • Typo fixes.

Chore

 • Run e2e tests with popular plugins enabled.
 • Add new e2e tests:
  • The permalink panel.
  • The categories panel.
  • Blocks with meta attributes.
 • Update node-sass to fix Node 11 support.
 • Move the dev dependencies to the root package.json.
 • Improve the Pull Request Template.
 • More logs to the CI jobs.
 • Code style fixes and expand the phpcs coverage.
 • Disable fragile e2e tests.
 • Avoid PHP notices when running the e2e tests in debug mode.

Mobile

 • Make a simple version of DefaultBlockAppender.
 • Stop using classname-to-style autotransform in react native.
 • Fix SVG styles.
 • Implement Enter press to add a default block.
 • Hide keyboard when non textual block is selected.
 • Fix undo/redo on new blocks.
 • Pass the blockType prop to RNAztecView.
 • Expose unregisterBlockType.